Jon Hoem - CV

Førsteamanuensis ved Seksjon for kunst og håndverk, Høgskolen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i og forsker på nye medier, i ganske vid forstand.

Tidligere har jeg utviklet studier og undervist i multimediejournalistikk, digital fotografering, digital kompetanse, og "Design av medierike ebøker".

Når det gjelder FoU er blant mye annet opptatt av forholdet mellom medier og fysiske steder. Blant annet knyttet til det lokative lydmediet Auditor, et eksempel på Sonic Augmented Reality. Utvidet virkelighet (AR), nettopp i utvidet forstand – f eks knyttet til installasjonskunst og roboter. Jeg holder også på med et prosjekt knyttet til sfæriske medier / 360-teknologi.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering.

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

Instagram

Annet

8. mai 2011

Ungdom - fremdeles bedre enn sitt rykte

Tormod Øia, forsker ved NOVA står bak rapporten «Ungdomsskoleelever. Motivasjon, mestring og resultater.»

Ting blir bedre: Færre elever krangler med lærerne sine enn i 1992 og 2002. Færre skulker. Flere trives på skolen. Elever brukte mer tid på lekser i 1992 enn i 2010, men utviklingen har likevel gått i riktig retning fra 2002 til i dag.

Skjønt, Øia mener at mye skyldes at barn og unges hverdag er mer institusjonalisert enn tidligere.

– Dagens unge er blitt opplært til en regelstyrt hverdag fra start til slutt. Fra de begynte i barnehagen som toåringer, til skolen og skolefritidsordningen. Og det som skjer etter SFO, styrer foreldrene, sier Øia.

Kilde: Dagsavisen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket