Jon Hoem - CV

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskolen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i og forsker på nye, digitale medier.

Jeg er særlig opptatt av forholdet mellom medier og fysiske steder. Blant annet knyttet til roboter, det lokative lydmediet Auditor, utvidet virkelighet (AR), nettopp i utvidet forstand – f eks knyttet til installasjonskunst og roboter. For tiden er jeg særlig opptatt av sfæriske medier / 360-teknologi.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering.

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

Instagram

Annet

22. mars 2012

Hjernekraft

Forskerforbundet har lansert kampanjen «Hjernekraftverk», og håper den vil "bidra til å løfte forskning opp i politikkens førstedivisjon"."Skal vi lykkes med å møte fremtidens utfordringer trenger vi de beste hodene til forskning" – Personlig skulle jeg gjerne sett at undervisning og utvikling også ble inkludert, ut fra en tanke om at på de fleste områder vil den beste forskningen uansett skje i andre land og verdensdeler.

En erkjennelse av at andre ofte er bedre enn oss er ikke en defensiv tankegang, kun en konstatering av at fem millioner mennesker ikke kan være best i alt. Gitt det premisset blir det å kunne formidle det beste innen forskning, gjennom ulike former for undervisning, på mange måter viktigere. For å gjøre det må man kanskje selv være forsker?

Historien viser oss at det ofte ikke er de som utvikler ny kunnskap som henter ut de største gevinstene, men de som er i stand til å utvikle kunnskapen slik at denne omsettes i produkter og tjenester som finner et marked.

Men ting henger helt klart sammen, og forskning er helt klart et grunnleggende premiss både for undervisning og utvikling.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket