JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i og forsker på nye, digitale medier.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken.

For tiden jobber jeg blant annet med lydprosjektene "Auditomosjon" og "Aquafoni", sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering.

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

8. mai 2011

Ungdom - fremdeles bedre enn sitt rykte

Tormod Øia, forsker ved NOVA står bak rapporten «Ungdomsskoleelever. Motivasjon, mestring og resultater.»

Ting blir bedre: Færre elever krangler med lærerne sine enn i 1992 og 2002. Færre skulker. Flere trives på skolen. Elever brukte mer tid på lekser i 1992 enn i 2010, men utviklingen har likevel gått i riktig retning fra 2002 til i dag.

Skjønt, Øia mener at mye skyldes at barn og unges hverdag er mer institusjonalisert enn tidligere.

– Dagens unge er blitt opplært til en regelstyrt hverdag fra start til slutt. Fra de begynte i barnehagen som toåringer, til skolen og skolefritidsordningen. Og det som skjer etter SFO, styrer foreldrene, sier Øia.

Kilde: Dagsavisen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer er svært velkommen. På grunn av problemer med spam må jeg imidlertid godkjenne kommentarer før de publiseres. Vanligvis skjer dette i løpet av noen timer.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket