JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i kunst og håndverk, og forsker på og med nye kunst- og medieformer. Leder forskergruppen MaTecSus.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken. Jeg er særlig interessert i det haptiske (berøring og bevegelse) knyttes til lyd.

Fremover jobber jeg særlig med den telematiske operaen Zosimos (2023-26) og (støy)instrumentet Sonic Greenhouse.

Nylig avsluttede prosjekter er Sonus (2023), Sampling av lyd og bærekraft (2022-), "Auditomosjon" (2021-23) og "Aquafoni" (2022).

Videre sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering (2009).

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

1. mars 2006

31.3.06

Et lite stykke Norge

Erling Borgen skriver at dokumentaren «Et lite stykke Norge» kommer med "syv helt konkrete avsløringer om norsk våpenindustri og norske bidrag til Irak-krigen og «kampen mot terror». Norge sa nei til å delta i Irak-krigen. Men mektige aktører i vårt land har likevel deltatt."
NRK vil ikke sende dokumentaren, noe Borgen mener aldri ville skjedd under forrige kringkastingssjef.
Nå kan vel ikke UD sies å være helt upartisk de heller, men oppsummerer likevel noe av essensen for Aker-Kværners vedkommende, sett fra byråkratenes ståsted:

I denne saken er det ikke spørsmål om Aker Kværner har brutt menneskerettighetene. Det er kun stater som er direkte forpliktet etter menneskerettighetskonvensjonene og selskaper kan derfor ikke selv holdes ansvarlige for menneskerettighetsbrudd. Imidlertid vil selskaper, gjennom handlinger eller unnlatelser, kunne medvirke til, eller profitere på, at stater begår menneskerettighetsbrudd. Det er en etisk vurdering av dette forholdet som er bakgrunnen for retningslinjenes kap. 2 pkt. 2. Spørsmålet som må stilles i tilknytning til denne sak er dermed om selskapet gjennom sin virksomhet ikke har "respekter[t] menneskerettighetene til dem som berøres av virksomheten deres, i samsvar med vertsregjeringens internasjonale forpliktelser".

/../
Kontaktutvalget har merket seg at selskapet ikke synes å ha utarbeidet etiske retningslinjer for sin virksomhet. Utvalget oppfordrer selskapet til å utarbeide slike retningslinjer og til å anvende disse i alle land der Aker Kværner har aktivitet. Kontaktutvalget understreker at de normer som det vises til i OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper kap. 2 pkt. 2 er internasjonale og derfor har like stor relevans og vekt i alle land.

Når det er sagt så handler jo dette om mer enn handelspolitikk, blant annet erkjennelsen av at "Taushet er gull":
"Om vi blar noen tiår bakover i vår egen historie, var den politiske journalistikken preget av skandaler og avsløringer. Slikt er nesten borte nå, og det skyldes neppe at politikerne er blitt mer ærlige. Tvert imot handler det om at politikere og næringslivets sjefer selv har overtatt regien. Mediene redigeres i økende grad utenfra. Dessuten har makthaverne lært noe helt nytt: Ubehagelige saker har mindre sprengkraft i et fragmentert mediebilde der det blir stadig vanskeligere for publikum å se de nødvendige sammenhengene. Det er som språkforståelse uten evne til fantasi. Vi hører ordene, men kan ikke bruke dem til noe."

Under Kosmorama i forrige uke så jeg Viva Zapatero. Filmen er laget av Sabina Guzzanti, en kjent italiensk satiriker og komiker, og forteller hva som skjedde da hun laget den satiriske tv-serien "RAIot" for den statlige tv-kanalen RAI. RAIot inneholdt blant annet en imitasjon av Berlusconi, noe Italias mektige leder synes å like dårlig. Serien ble nemlig tatt av lufta etter første episode.

Erling Borgen driver ikke med satire, men kanskje handler begge disse sakene til syvende og sist om de samme koblingene mellom uønsket kritikk og ulike former for maktutøvelse.

Et lønnlig håp helt på slutten. Kanskje dette kan bidra til å øke interessen for norsk dokumentar. Det er viktig at kontroversielle tema også behandles av filmskapere som kjenner norske forhold, ettersom det ofte er den beste måten å sikre at problemstillingene som tas opp vinkles mot forhold vi har mulighet til å ta tak i her hjemme.

Oppdatering 04.04.06:
Brevet Aker-Kværner sendte til NRK er verd å kikke på, om ikke annet for å balansere inntrykket noe.
Oppdatering 06.04.06:
Et brev som Brennpunkt redaktør Arne Holm på det sterkeste avviser at har noe som helst med NRKS avgjørelse å gjøre.

I morges dukket nok et brev opp. Denne gangen var det Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) som i en epost advarte NRK-ledelsen mot at «enkeltpersoners liv settes i fare» hvis filmen publiseres.

- Dette er et brev som burde ha vært offentliggjort, sa Per-Edgar Kokkvold, generalsekretær i Norsk Presseforbund, til Bergens Tidende i dag.

- Jeg blir så provosert at jeg holder på å koke over. Tror virkelig Kokkvold at NRK lar seg presse? Vi står jo i retten hver eneste dag og kjemper for journalistikken, sier Holm.


30.3.06

Forlagene er en dinosaur

Sven Kærup Bjørneboe kliner til i et utfall for kommersialiseringen i forlagsbransjen: - Ytringsfrihetens fremste fora er massemediene og bokbransjen. Den trues ikke av autoritær islamisme, men av vår egen groteske kommersialisme.

Bjørneboe vil ha et generaloppgjør mot de store forlagene, men har liten tro på at forfatterne selv tør å ta det oppgjøret.

- Forfatterforeningen og vi som er medlemmer er ikke dumme, men feige. Vi tør ikke ta et oppgjør.

29.3.06

«Ved kongens bord» dømt i PFU

Det er ikke så ofte jeg biter meg merke i at mediene trår over streken, men saken om NRK Brennpunkts bruk av en privat samtale mellom Åslaug Haga og Jan Davidsen ga meg litt å tenke på. Og ganske riktig, PFU (som ennå ikke har fått lagt avgjørelsen på nett) kommer med en kraftig kritikk av dette programmet.
Den gang stilte jeg spørsmål ved om NRK faktisk har noen reell redaksjonell kontroll. Spørsmålet var med vilje litt spisset for å åpne for noen tanker om hva som er alternativet i en tid der mediene privatiseres på mer enn en måte. "Kontrollen" er jo forsåvidt der når til og med kringkastingssjefen hadde godkjent bruken av opptakene.

Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund sier til Dagsavisen at ikke det burde være særlig vanskelig å vurdere hva som ville vært det riktige å gjøre i denne saken.

- Det er et eldgammelt pressetisk prinsipp at avlytting av andres private samtaler er pressetisk helt uakseptabelt. Det var ikke noe vesentlig nytt som kom fram i denne samtalen. Og selv om dette innslaget kanskje tilførte dokumentaren en bedre dramaturgi, skulle det aldri blitt publisert, sier Per Edgar Kokkvold. Han er slett ikke overrasket over kjennelsen i PFU, og mener konsekvensene ville vært særdeles alvorlige hvis NRK Brennpunkt hadde gått fri fra anklagene. 
- I så fall ville det åpnet for avlytting av andres private samtaler i norsk presse. Men bruk av skjult kamera, skjult mikrofon og falsk identitet skal fremdeles bare være tillatt i unntakstilfeller, og kun som eneste utvei for å avdekke informasjon av stor samfunnsmessig betydning, sier Kokkvold.

28.3.06

To tilnærminger til portabelt design

Kjedelig å "disse" et produkt som ikke er på markedet ennå, men EarForce "One" slår meg dessverre som noe som ikke kommer til å gå den rette veien.

Når det er sagt, design er i høyeste grad en subjektiv affære. Derfor denne lille sammenligningen: Klikk på bildet og sammenlign to ulike tilnærminger til design av en portabel høyttaler. Øverst ser du EarForce "One", nederst Creative TravelDock 900.

Rett skal være rett, størrelsesforholdet er ikke 100% korrekt, og det nederste produktet har ingen form for Bluetooth-overføring, som er et av EarForce tekniske fortrinn, men det er ikke poenget. Den betydelige forskjellen er utseende, samt det foldbare designet som gjør at det ene produktet passer i en lomme, mens det andre trolig må ned i en sekk eller skulderveske.

Forbruker.no: Norsk Bluetooth-dings på CeBIT.

24.3.06

The F-train


Jeg følger for dårlig med, og hadde ikke fått med meg Hanne-Lovise Skartveit og Diego Araujos "What if - your life was like the F-train". Prosjektet er finansiert av NRK Ulyd gjennom Digitale fortellinger, som også bringer et intervju med Hanne-Lovise:

Verket er først og fremst dokumentar, men siden det er en digital fortelling, blir det i skjæringspunktet mellom fiksjon og dokumentar. Fiksjonen blir mer synlig som grep, spesielt fordi du selv også kan styre en del.

Anbefales!

Og så finnes det en egen webside for F-train bloggere.....

21.3.06

The rise of clip culture online


The popularity of the websites that allow people to share short video snippets is leading to The rise of clip culture online
 skriver Michael Geist på BBCs nettsider.

To ting å si i den forbindelse: Håper det ender med en fremtidig konstruktiv gjenbruk av klippene, og les William Gibsons Pattern Recognition jo før jo heller. Har du allerede lest den? Les den igjen!

Trafikk er kongen

Bjørn Eckblad skriver i Dagens Næringsliv: "Det er selvfølgelig kvalitet over det innholdet Schibsted leverer. Uten "content" ingen konge. Men det er eierskapet til trafikken - og evnen til å styre leserne mot nye mål - som gir Schibsted forsprang

Bakteppet er TNS-gallups tall som viser at Schibsted er med(e)ier i åtte av de 20 første selskapene på listen.

Artikkelens sluttpoeng er kanskje det mest interessante: På nett eksisterer ingen begrensninger med hensyn til eierskap, noe som får økende betydning i en tid hvor hele medielandskapet er i radikal endring.

Blar en om i papiravisen ser en en notis som forteller at selv NRK ønsker å åpne for produktplassering. Kanskje et tegn på hvor det hele bærer på litt lengre sikt: Gratis innhold i alle kanaler, men med full kommers når det gjelder reklame og produkplassering, med alt det medfører av press på det som måtte være igjen av redaksjonell styring.

Mitt lille bidrag til "produktplassering" (om enn fullstendig "off-topic") er denne herlige anakronismen:

Skjønt ikke for det, det at noen kan sitte i Hong Kong og leve av å lage høyst analoge hullkamera kan jo ikke tilskrives annet enn Internett.

Dessuten er kameraet et nydelig stykke arbeid i edeltre og messing.

16.3.06

You never walk alone

I det minste ikke om du er amerikansk kjendis. Vet ikke om Stalker er en ide som vil fenge her hjemme, men med den varslede satsingen på kjendis-stoff på nett kan en jo lure.

Adskillig mer interessant kan det jo bli dersom en lignende tjeneste knyttes til mer vettuge former for nyheter. Synd ikke Google-maps har samme detaljnivå her hjemme. Men det kommer kanskje, gratis og med en åpen, veldokumentert API. Kanskje noe forBergenskart.no, som har detaljnivået, men ikke APIen.

15.3.06

Strategiske og taktiske medier

Dette er vel mest å regne som et lite tankespinn / notat. Et doktorgradsprosjekt er en form for avansert selvpining, ikke minst fordi en i løpet av prosessen må spisse det hele såpass at en (eller i alle fall jeg) ender opp med å skrive om et emne som i beste fall er beslektet med det som virkelig interesserer meg. Derfor sitter jeg nå og og forsøker å finne en god/ny vinkling på en artikkel om strategier og taktikker i læring og undervisning. Det begynner så smått å bli en gjenganger dette, men det slår meg at begrepene jeg forsøker å anvende på undervsining vil være vel så anvendbare dersom de ble brukt på mediefeltet generelt, hvor vel interessen min først og fremst ligger.

I dette tilfellet dreier det seg dermed om å skille mellom "strategiske" og "taktiske" medier:
  • Tilnærmingen som ligger mitt hjerte nærmest er tanken om taktiske medier som "gjør-det-selv-medier",også knyttet til det som kan gjøres utenfor nettet. Streetart i form av fotokopier og trykte plakater er et eksempel.
  • Taktiske medier knyttes også til ulike former for nettbasert / nettstøttet aktivisme, og nettkunst: "Produksjonen av nettverksvåpen og digitale overvåkningsverktøy, kapringen av andre menneskers data og avdekkingen av økonomiske relasjoner, presenteres, ikke så mye som selvrefleksiv kritikk som humoristisk form for aktivisme, og ikke ulik Situasjonistenes tradisjon. Grupper som jobber innen denne formen for mediepraksis, kan kategoriseres under betegnelsen taktiske medier."
  • Ser også at reklamebransjen har sin forståelse av "taktiske medier", som DM, TM, og direktesalg.
Fellesnevneren for de taktiske mediene er kanskje et sterkere fokus på enkeltperoner, ikke minst i form av deres bidrag til selve representasjonen, forståelsen, samt gjenbruken av medieinnholdet. Dermed blir også de taktiske mediene uforutsigbare. Strategiske medier blir på den annen side de medieformene som ikke inviterer til brukermedvirkning, med desto større fokus på kontroll.
Joda, det har relevans for undervisning også dette....

13.3.06

Beyond Words

Som en supplement til utstillingen "Images of War" om krigsfotografen Robert Capa i Toghallen på Nobels Fredssenter, eller om du ikke kommer deg til Oslo innen 13. april, kan du sjekke ut dokumentaren: "Beyond Words: Photographers of War".

På poynterextra.org finnes en omfattende presentasjon av NPPA's best of television photojournalism. Velger du "Judge's Choice" i menyen kan du se en svært severdig dokumentar om krigsfotografi, laget av amerikaneren kanadieren Greg Kelly.

Via Tversover.

9.3.06

Nettsider om Henrik Ibsen, og CSS

Sammenhengen kommer etterhvert. Nettstedet StøpeSkien er en av Skien kommunes hovedsatsninger for Ibsen-året 2006. Skien fokusere på Ibsen-formidling til barn og unge og la dem bli kjent med Ibsens liv og arbeid gjennom ulike prosjekter.

De litt eldre, eller de som er mer interessert i Ibsens bravader i Gudbrandsdalen og på Vestlandet kan sjekke ut Per-2-Peer. Jeg skulle kanskje ha ventet et par år med å realisere det prosjektet :)

Tenkte jeg skulle legge en peker til Håkon Wium Lies samling av Ibsen tekster (at ikke dette er gjort i regi av Ibsen-året er jo svakt utrolig). I samme rennet skjønner jeg at jeg har gått glipp av Wium Lies disputas og avhandling om Cascading Style Sheets.
Til toppen

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket