JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i kunst og håndverk, og forsker på og med nye kunst- og medieformer. Leder forskergruppen MaTecSus.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken. Jeg er særlig interessert i det haptiske (berøring og bevegelse) knyttes til lyd.

Fremover jobber jeg særlig med den telematiske operaen Zosimos (2023-26) og (støy)instrumentet Sonic Greenhouse.

Nylig avsluttede prosjekter er Sonus (2023), Sampling av lyd og bærekraft (2022-), "Auditomosjon" (2021-23) og "Aquafoni" (2022).

Videre sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering (2009).

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

31. januar 2012

Forelesninger fungerer dårlig

To vitenskapelige artikler publisert i Science 2.0 og Journal of Science Education and Technology viser at klassiske undervisningsformer kan handle mer om forutinntatte holdninger, enn reelt kunnskapsutbytte.

- Bare gjennom å arbeide aktivt med stoffet over tid kan hjernen sørge for at stoffet fester seg, sier lege Jan Helge Halleraker.

I en kronikk i Tidsskrift for norsk legeforening angriper han de klassiske undervisningsformene ved norske utdanningsinstitusjoner, og trekker blant annet fram Carl Wiemans forskning i Canada. Wieman er per i dag en av de fremste forskerne i verden med sitt prosjekt om psykologi og koginitive læringsteorier. Wieman hevder at læringsutbyttet kan økes betraktelig ved å ta i bruk teknikker som innebærer aktiv læring, som dialogforelesning, gjerne i kombinasjon med bruk av skriftlige kilder som en studentaktiviserende studieguide og oppgaver elvene må løse før og under forelesningen.

Kilde: Aftenposten

25. januar 2012

Skriv.no

Skriv.no er et prosjekt det er all grunn til å ønske velkommen. Nettstedet lanseres som "et fristed for skriving" der terskelen for å uttrykke seg skal være lav. Prosjektet skaffer seg drahjelp gjennom å hyre inn Lars Vaular og John Olav Nilsen, som kommer med ukentlige betraktninger om det å skrive.

18. januar 2012

Wikipedia blackoutNå kom jo ikke akkurat denne aksjonen mot SOPA (Stop Online Piracy Act) som en overraskelse, men den gjør like fullt inntrykk. Nå gjelder jo dette i første omgang amerikanske forhold, men bli ikke overrasket om dette er tankegods som også kan nå en politiker nær deg. Det er nok av krefter innenfor kulturindustrien som tar til orde for lignende type tiltak.

SOPA and PIPA put the burden on website owners to police user-contributed material and call for the unnecessary blocking of entire sites. Small sites won't have sufficient resources to defend themselves. Big media companies may seek to cut off funding sources for their foreign competitors, even if copyright isn't being infringed. Foreign sites will be blacklisted, which means they won't show up in major search engines. SOPA and PIPA build a framework for future restrictions and suppression.

In a world in which politicians regulate the Internet based on the influence of big money, Wikipedia — and sites like it — cannot survive.

Congress says it's trying to protect the rights of copyright owners, but the "cure" that SOPA and PIPA represent is worse than the disease. SOPA and PIPA are not the answer: they will fatally damage the free and open Internet
Gisle Hannemyr skriver om saken:
I USA heter forslaget “The Stop Online Piracy Act” (SOPA), og det vekker betydelig strid. I Norge heter det: “Endringer i åndsverkloven (tiltak mot ulovlig fildeling og andre krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)” – og nesten ingen bryr seg.

6. januar 2012

Best å gjøre det selv

Fikk nettopp en epost, som jeg synes er litt betegnende for mye som folk tar seg godt betalt for. Verd å bringe videre under mottoet "best å gjøre det selv!":
Jeg ringte et firma i Oslo i går, skisserte behovet og de sa at de kunne levere en løsning på dette.

De skulle ha 10500 kr....! Da jeg spurte hvordan de ville sette det opp, skjønte jeg underveis i samtalen at dette kunne jeg løse sjøl i Google Docs - god følelse!
Mottoet tar jeg for tiden til følge når jeg bygger opp fagsidene i Webdokumentar. Til dette bruker jeg Google Sites, og priser meg lykkelig for at jeg slipper unna en herværende LMS-leverandør.

Vi lever i en fascinerende tid, der det beste i mange tilfeller er gratis. Både publiseringsløsninger som Blogger, WordPress, Google Sites m fl, fotografiske bilder, videopublisering osv.

Nå er jeg ikke helt tapt bak en vogn, og skjønner at regningen alltid havner et sted. I Googles tilfelle fører gratis publiseringsløsninger til at mengden informasjon de indekserer øker, og dermed flatene de kan vise reklame på. Det kjenner jeg imidlertid at jeg fint kan leve med, all den stund både Blogger og Google Sites er reklamefrie, så lenge jeg ønsker det.

2. januar 2012

"ja vi elsker" - folkofonversjonen

Ole Hamre har laget en versjon av "Ja vi elsker" for NRK. Med alminnelige mennesker lager Hamre et "blanda kor" ved hjelp av Folkofonen.

Tankene går i retning av Eric Whitacres Virtual Choir - 'Lux Aurumque':

Og den enda mer ambisiøse "Sleep", hvor det begynner å tippe over i det pompøse.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket