JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i kunst og håndverk, og forsker på og med nye kunst- og medieformer. Leder forskergruppen MaTecSus.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken. Jeg er særlig interessert i det haptiske (berøring og bevegelse) knyttes til lyd.

Fremover jobber jeg særlig med den telematiske operaen Zosimos (2023-26) og (støy)instrumentet Sonic Greenhouse.

Nylig avsluttede prosjekter er Sonus (2023), Sampling av lyd og bærekraft (2022-), "Auditomosjon" (2021-23) og "Aquafoni" (2022).

Videre sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering (2009).

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

1. mars 2003

Mars 2003

31.3.03

Utdanning.no lansert

Utdanning.no ble i dag lansert som en nasjonal utdanningsportal. Dette skal være den offisielle inngangsporten til utdanning i Norge i årene fremover. Portalen skal dermed dekke alle typer utdanning fra grunnskole til høyere utdanning. Engelske "National Grid for Learning" er benyttet som modell.
Ifølge presentasjonen er målet å "etablere ein lett tilgjengeleg informasjonsbase med einsarta og kvalitetsikra data". Portalen skal blant annet omfatte skreddersydde hjemmesider, debattfora og konkrete undervisningsopplegg samt en markedsplass for aktører som selger undervisningsmateriell.

30 år med mobiltelefoni, hva nå?

I 1973 hadde Martin Cooper en telefonsamtale hvis betydning kan sammenlignes med Alexander Graham Bell. Nesten 100 år etter at Bell oppfant telefonen var Cooper den første som tok i bruk en håndholdt mobiltelefon. Mobiltelefonen har med andre ord 30-års jubileum i disse dager. Cooper grunnla senereArrayComm Inc., et selskap som jobber med trådløs kommunikasjon : "The i-BURST system offers the freedom of wireless, low cost infrastructure, and transmission speeds similar to a typical wired home broadband DSL line". Løsningen ser spennede ut.

XML-syndikering for Blogger

Det finnes mange snille mennesker på nettet :-) Noen finnes allerede hos Blogger, men jeg har likevel vært litt missfornøyd fordi de ikke gir meg en RSS-feed. Nå er imidlertid det problemet løst, takket være en tjeneste levert av VoidStar.
Nå gjenstår det bare å fikse en trackback-funksjon for Blogger, så er jeg rimelig fornøyd. Mens jeg rotet rundt etter det dumpet jeg over Geo-URL. Har sett flere lignende konsept, ingen av dem utpreget nyttige, men på et eller annet vis fasinerer det meg. Det har nok noe med å koble den i utgangspunktet stedløse weben opp mot det fysiske.

28.3.03

Iraq Body Count

Sannelig ikke godt å si noe om denne nettsiden som presenteres slik; «This is a Human Security project to establish an independent and comprehensive public database of civilian deaths in Iraq resulting directly from military actions by the USA and its allies in 2003.». Å telle antallet drepte sivilister og spre resultatet via bannere på nettet er et sterkt virkemiddel ingen har sett før. Det gir meg noe av den samme kvalmende følelsen av avmakt som jeg fikk i morges da jeg våkner til nyheter om at amerikanerne vil sende ytterligere 120.000 soldater til Irak. Klarere tegn på at krigen kan komme til å vare lenge får en neppe. 

«Semantic web» i fare?

IT-avisen skriver at Microsoft og IBM har trukket seg ut av W3C-konsortiets arbeidsgruppe som jobber med hvordan morgendagens webtjenester skal kommunisere med hverandre ved hjelp av XML (eXtensible Markup Language). World Wide Web Consortium frykter standardkluss i fremtidens XML-baserte webtjenester når Microsoft og IBM går sine egne veier.
Les mer hos ZD-Net.

Sverming

Digi.no skriver om et tillegg til IE kalt Eyebees som lar deg se og flytte deg til samme sider som en annen bruker - også kalt "swarming", derfor overskriften. Du kan også melde deg på Internett-turgrupper. Interessant i en undervisnings-situasjon? Skulle tro det!
Les mer om dette her (Smart Mobs), samt litt (40 siders PDF) teori, krevet av Dough Kaye.

27.3.03

NewsMonster

Det begynner å ergre meg skikkelig at jeg ikke har et weblogg-system (jeg bruker fremdeles Blogger) som genererer RDF. P2P-syndikering virker så spennende at dette vil jeg også være med på. Her er det bare å bytte ISP og komme seg over på MovableType.
Hvorfor så frustrert? Jo, i dag installerte jeg NewsMonster som en komponent til Mozilla og plutselig dumper alle webloggene jeg er interessert i inn (nåja, dvs de som har en RSS-feed) i samme skjermbilde. Dette skjermbildet viser hvordan applikasjonen ser ut.Problemet blir nesten at med så effektiv tilgang til informasjon kommer hodet mitt til å koke over. Får se på det som et luksusproblem :-)
NewsMonster er basert på teknologi som ble utviklet under et annet prosjekt kalt Reptile fram til i fjor høst. Det dreier seg om en betaversjon, menveien videre ser ut til å kunne bringe ytterligere flere funksjoner, blant annet støtte for FOAF (les om mer om det) og søkefunksjoner ala Feedster.
For å være ærlig skjønner jeg ikke så mye av hva som foregår "under panseret". RSS-filene samles ved hjelp av en Java-applikasjon som så kommuniserer med Mozilla, men stort lenger kommer ikke jeg. Mer herom siden ...

Journalistikk på avveier

Olav Kobbeltveit skriver i Bergens Tidende om moderne journalistikk med utgangspunkt i den svenske journalisten Göran Rosenbergs bok «Tanker om journalistikk». I en anmeldelse av boken i Kulturspeilet sies det at boken "gir trengt støtte til en fokusert og bærekratig journalistikkritikk. For de som ikke stiller spørsmål ved kommersiell ensretting og journalistisk hulhet og selvrettferdighet, kan boka åpne for nye kritiske perspektiver".
Kobbeltveit tar utgangspunkt i det Rosenberg betegner som "medialisering av journalistikken", noe kan foklarer på denne måten slik: «En medialisert journalistikk er en journalistikk som i stedet for å beskrive noe som har hendt, beskriver noe den selv har fått til å hende». Trolig et nyttig perspektiv på den journalistikken som oppstår når journalistene blir haleheng til soldatene i Irak.
27.03.03:Et lite apropos; NRK skriver at krigsdekningen i norske aviser er dominert av britiske og amerikanske kilder og avisene foretar svært få egne undersøkelser. Det viser en foreløpig kartlegging av hvordan Akersgata-avisene hittil har dekket krigen i Irak.
Sjekk forresten også The Christian Science Monitors artikkel "World and America watching different wars".

26.3.03

Kraftig vekst i norsk våpeneksport

Norsk våpeneksport til USA og England har økt betydelig. Fordi disse landene er medlem av NATO er de unntatt fra det generelle norske forbudet mot eksport av våpen til land i krig.

Publiseringsløsninger

Ifølge PC Worlder norsk-utviklede Ewat er en svært brukervennlig og elegant løsning for publisering og vedlikehold av informasjon på Web-steder.
Problemet er bare at dette koster fra 20.000,- og oppover, mens f eks Plone gir deg et svært oppegående system helt gratis. Så kan du heller bruke 20.000,- på webhotell, tilpasninger og drift. konsultenttimer drar man gjerne på seg uansett.

«Alt om Irak-krigen»

Dagens næringsliv er på mange måter en god avis, men noen ganger blir vinklingen av stoffet direkte surrealistisk. På avisens nettsider kan en under overskriften «Alt om Irak-krigen» lese følgende fire hovedpunkt : Irak: Minst 650 drept utenfor Najaf - Sterkere dollar og krone - Her er siste børskommentar fra USA - Her er siste børskommentar fra Norge....
Jeg skjønner at DN er en næringslivsavis, men dette bikker over mot det mindre gjennomtenkte / smakløse. Det skyldes nok at nyhetene presenteres automatisk i den rekkefølge de legges inn, men reslutatet blir ikke bedre av den grunn.

Papirutgaven av samme avis er det mer pent å si om ettersom dette mediet er bedre egnet til å skille mellom hendelser og de konsekvensene disse får på andre områder. Kjetil Weidswang har en kommentar under overskriften «Krigens dramaturgi». Utgangspunktet hans er det bildet som vestlige medier for øyeblikket tegner av en irakisk motstand som (for noen) er større en forventet. Weidswang tilskriver dette en "mediedramaturgi" som har blitt brukt både i Kosovo og Afghanistan og nå altså i Irak. Prolog - angrep - motstand - opptrapping - seier -epilog.  Konklusjonen er forsåvidt ikke så original, men det er sjelden vi ser det på trykk : "Vi - journalistene - former historier etter urgamle fortellermønstre, fordi det er slik de er best å fortelle, fordi det er slik vi får lyttere å lesere. På et vis er det verre enn å bli lurt".
Jeg har selvsagt en tendens til å kretse rundt de samme temaene. For et par dager siden var jeg innom «Understanding the Process of Storytelling», skrevet av Bill Johnson. Her kan du blant annet lese at "It is through this process of courage being tested and the characters of the story finding the courage to overcome their fears that this story moves to its fulfillment".

Søkemotorens begrensninger

Google er i ferd med å ta konsekvensen av at ikke alle svar finnes i form av fritekstsøk. Via B&B leser jeg at Google Answers blir mye brukt av næringslivslivet. Tjenesten formidler spørsmål hvor den som ønsker svar forteller hvor mye vedkommende kan være villig til å betale. Deretter er det bare å vente på svar / rapporter (mer om hvordan dette fungerer kan du lese i en egen FAQ). Kvaliteten kan nok være varierende, men det er ikke særlig tvil om at prisene ligger langt under det man må forvente å betale fra en ordinær konsulent.

25.3.03

Webloggenes økende betydning

Er i det litt kyniske / analytiske hjørnet i dag og leter etter weblogger mm om krigen som det kan være interessant å komme tilbake til i ettertid. Sett med "medieøyne" skjer det jo svært mye interessant for tiden, dersom en klarer å se bort fra de brutale realitetene som ligger bak. Noen eksempler på god besøkte weblogger er : 
· Reporters' log - som gir direkte rapporter fra BBC-journalister
· Warblogs:cc gir omfattende oppsummeringer, mye gjennom RSS-feeds
· Agonist - som ovenfor, men med en masse kommentarer i tillegg. Selvsagt med svært varierende innhold og kvalitet.
· Command Post - ser ut til å være oppdatert manuelt og svært mye besøkt
Flere av disse webloggene ser ut til å ha mer enn 100.000 treff, hver eneste dag. På mage måter er denne konflikten første gang weblogger blir brukt som nyhetsmedier i virkelig stor skalaWashington Post konstaterer at  "The most interesting thing about the blog coverage is how far ahead it is of the mainstream media /../ Weblogs eliminate the middleman -- the news outlets whose reach was once needed for a broad audience -- and allow participants to have their say /../ without being run through the media's Cuisinart".
Tradisjonelle massemedier merker "trykket" fra web for alvor. Ifølge Mecury News er er det flere som besøker CNN's nettsider enn de som ser sendingene på fjernsyn; "CNN's Web site attracted more than 5 million visitors from work and an additional 2 million that night from home. For comparison: About 3.7 million people tuned in to the CNN's television broadcasts for the day". Det ser imidlertid ikke ut til at nevnte CNN har noen klar strategi med hensyn til hvordan de skal takle mer personlige uttrykk som weblogger. Kevin Sites er et eksempel på en reporter som ikke lenger får lov til å poste til sin blogg mens han er ute i felten. Før han måtte stoppe å poste hadde Kevin dette å si om blogging: "This experience has really made me rethink my rather orthodox views of reaching folks via mass media. Blogging is an incredible tool, with amazing potential".

Mer om amerikanske intensjoner

Det bliir dessverre mye om krig for tiden.
For noen dager siden arrangerte NRK nettmøte med Odd Karsten Tveit. Her henvises det blant annet til rapporten Rebuilding America`'s Defenses, Strategy, Forces and Resourses For a New Century, fra september 2000. Godt før 11. september 2001 med andre ord. Rapporten  ble laget for for The project for the New American Century, en organisasjon etablert av blant andre Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz og Jeb Bush. Sammen med studien "Strategic Energy Policy Challenges of the 21st Century" som ble skrevet på oppdrag fra Bush-administrasjonen levner ikke dette mye tvil om amerikansernes intensjoner (se også tidligere post om dette).
Tveit viser også til en artikkel i The New Statesman; "America's Bid for Global Dominace".
Erik N viser til Frankfurter Rundschaus Irak-blogg som det også vel verdt å ta en titt på. Les - ikke bare se nyheter på TV ....
Når jeg først er igang. Nordmannen John Andreas Olsen har forsket på krigføring og maktbalanse i Irak. En lengre artikkel - Saddam’s Power Base - gir et omfattende innblikk i den maktbasen som Saddam Hussein omgir seg med. Jeg har langt fra lest alt, men så vidt jeg kan se virker dette svært grundig.
Konsklusjoner er kanskje at en skal lete lenge etter "the good guys" på begge sider av fronten, om de finnes i det hele tatt ...

24.3.03

Dekning av Irak-krigen i norske medier

Henning A. Hellebust har  noe som minner om en blogg (svært få pekere til kilder på nettet) som tar for seg hvordan norske medier dekker krigen mot Irak (via Torill).
24.03.03: Mediekritikk kan saktens være på sin plassDagbladet tar tak i dette på lederplass og langer ut et spark etter VG  som går "langt i å ta stilling som deltaker i krigen. På lederplass har avisa lagt seg tett opptil Carl I. Hagen i forsvaret av USA og Storbritannia mot Saddam Hussein. I sine reportasjer følger avisa opp med beskrivelser i vi-form fra hemmelig sted, sammen med angripende amerikanske styrker". At VG satser stort på stoff om krigen er det ingen tvil om (kartmaterialet deres er faktisk bra, selv om det strengt tatt forteller meg ting jeg ikke trenger å vite : se oversikt over hele Irak, samt fugleperspektiv på Bagdad). Hva de skriver bryr jeg meg ærlig talt mindre om: Avisen har også satt sammen et omfattende "ekspertpanel" i tilknytning til egne sider om Irak-krigen. Ifølge digi.no får VG hederlig omtale av det amerikanske Poynter Institute. I omtalen av instituttets weblog heter det "A group weblog by the sharpest minds in online media/journalism / publishing" - så vet vi det.
Offisielle kilder fra Irak er det for tiden dårlig med: Hverken The Iraqi Presidency
(offisiell hjemmeside for Saddam Hussein), Iraks FN-ambassade i New York
og Iraq News Agency er tilgjengelig. Kanskje ikke så overraskende.
24.03.03: Salam Pax postet igjen i dag, etter at det har vært stille  siden den 21.

P2P, CD-salg mm

Digi.no skriver at "P2P er det viktigste som er skjedd innen dataindustrien". Selv om dette kanskje er å ta i litt vel hardt, er det liten tvil om at P2P innebærer en ny måte å kommunisere på som utfordrer det eksisterende paradigmet innen informasjonsøkonomien. Ikke minst åpner dette for nye aktører, noe også artikkelen i digi kommer inn på: "Derfor er det også at den delen av musikkbransjen som ikke har noen former for etablerte interesser (les: tjent seg rik på opphavsrettigheter) omfavner P2P. Her har de en unik sjanse til å bli hørt og deretter - muligens? - tjene noen kroner". Bergenske Telle Records er et eksempel på det. Primus motor Mikal Telle skriver at det norske CD-salget vokste med 10% i fjor. Han lurer naturlig nok på hvorfor de store selskapene hevder de taper penger. Dersom det skyldes at de små selskapene kaprer markedsandeler, det skyldes i så fall (igjen ifølge Mikal) "that we don't use most of our time and money to chase down these sites were you can download music, we focus more on the good music and less on the possible sale of the record. We are always in an attacking position. We constantly want new people to hear our music." At de store plateselskapene klager er ikke nødvendigvis noen samfunnsmessig tragedie, kanskje heller tvert imot.

Webloggene inntar krigen for fullt

Jill har en liten analyse av to blogger med vidt forskjellig ståsted; «Where i Raed» (trolig skrevet av en iraker), og «Lt-Smash» (trolig skrevet av en amerikaner). De to bloggene har vidt forskjellig stil og hevnevendelsesform, men begge har et individulet preg. Anderledes er det med «Blogs of War», som er knyttet til en person som nok befinner seg langt borte fra Irak og ber om støtte på en mindre lite måte. Her hagler postene inn, men de forteller ikke særlig mye.
Etterhvert kommer det mange som målbærer ulike syn på krigen.

Adam Osborne

Via Dan Gillmor fant jeg denne meldingen som forteller at Adam Osborne døde nylig. Gillmor har riktignok ikke flere kilder og tar derfor forbehold om at dette faktisk er tilfelle.
Osborne begynte som forlegger med databøker som spesiale, men solgte forlaget til McGraw-Hill og grunnlag datamaskinprodusenten Osborne. I 1981 ble Osborne I (se bilde) lansert, som verdens første protanle datamaskin (den fikk plass under et flysete). Det finnes et lydopptak av Adam Osborne fra denne perioden; historisk interessant, men lydkvaliteten er dessverre ikke mye å skryte av.
25.03.03: I dag har Teleavisen en artikkel om Osborne.

21.3.03

Boikott eller ikke?

Det synes som om det er delte meninger om hvorvidt man bør boikotte amerikanske produkter eller ikke. Kanskje en forsiktig boikott av amerikanske nettlesere er noe som kan forene folket :-) Skjønt jeg er litt bekymret med hensyn til Mozilla ...

Warblogger, virkelighet og fiksjon

«Where is Raed?» har nå også fått plass på VGs nettsider. Det har vært gangske mye diskusjon om hvorvidt denne bloggen er "ekte" eller ikke. Jill(posten inneholder også flere interessante kommentarer) viser til Kaycee Nicole, men spør seg også em det spiller så stor rolle. Større sikkerhet med tanke på hvem som står bak gir Bettejo Passalaqua, en amerikansk kvinne som oppholder seg i Bagdad og skriver jevnlig på ElectronicIraq.net hvor også en rekke andre personer rapporterer fra områdene rundt Irak.
Spørsmål knyttet til hvem som står bak et budskap og vurdering av det troverdighet har flere paralleller til den kontinuerlige diskusjonen om forholdet mellom dokumentar- og fiksjonsfilm. Slike diskusjoner ender nesten alltid med at man konkluderer med at alle medieytringer er ulike former for fiksjonalisering, enten de gir seg ut for å beskrive "virkeligheten" eller ikke. Det samme gjelder selvsagt også på nettet. Her er det imidlertid viktig at en ikke setter likhetstegn mellom fiksjon og underholdning, noe jeg ofte har inntrykk av at oppfattes som synonymer. Fiksjonen kan ofte være vel så viktig som "dokumentaren" og trenger slett ikke fortelle en mindre sann historie om en gitt virkelighet. Sjanger vil aldri kunne si noe om sannhetsgehalt, det forteller i beste fall om avsenderens intensjoner. Et godt eksempel på det er Michael Moore, som lager glimrende film, men som ikke på noe sett og vis kan sies å være objektiv. Moore har forresten også sitt å si om krigen mot Irak.
Dersom man nærmer seg alle medier med den samme porsjon skepsis spiller det kanskje ikke så stor rolle hvorvidt «Where is Raed?» er skrevet av en ekte eller en fiktiv person eller ikke. Én kilde kan uansett ikke fortelle oss noe vi kan stole på .....
21.03.03: Jeg innser at jeg fort blir litt kynisk midt oppe i alt dette. Sitter her og veier frem og tilbake hvorvidt Salam rapporterer fra Bagdad eller ikke, uten helt å ta inn over meg at det kan være et menneske som ufrivillig sitter midt oppe i en krig. Uansett velger jeg å holder jeg på Salam som et korrektiv til BBC, CNN, NRK osv.
Han postet forresten i dag også; so far so good ...
21.03.03: Flere som spekulerer, noe hovedpersonen setter mindre pris på, men sannhetsvitnene kommer også på banen. Blog on Salam!

Harddiskrecordere

Jeg blogget litt om harddiskbasert opptaksutstyr i fjor. Den gang anså jeg Dreambox fra tyske Dream-Multimedia-Tv som et interessant produkt (se bilde til høyre). Det er det fremdeles og nå har det kommet en norsk importør som selger boksen med Linux operativsystem for under 5000,-. jeg har imidlertid en lei misstanke om at du må kjøpe tastatur og fjernkontroll i tillegg.
For noen dager siden skrev IT-avisen at Hush Technologies lanserte en boks som de kaller "Silent Mini-ITX (se bilde til venstre). Lekrere design skal en lete lenge etter. Pcen er dessuten laget fullstendig uten vifter, noe som er med på å øke "stuefaktoren". Mini-ITX hovedkort kommer nå for alvor og kommer til å endre våre oppfatninger av hvordan en PC ser ut. kanskje det er et lite håp om at Apple igjen tar opp tråden etter Cube.

Krig som krever båndbredde

Washington Post skriver at det amerikanske forsvaret støvsuger markedet for å skaffe seg tilstrekkelig overføringskapasitete over satellitt. Informasjonsalderen har for alvor gjort sitt inntog i det militære som har behov for å sende store mengder data fra fronten i Irak. Mye av båndbredden er riktignok innkjøpt for å ha som backup, i tilfelle de militære systemene får problemer. Et konkret eksempel på dette er britiske Inmarsat som har omdirigert (kart over dekningsgrad) en av sine satellitter mot midtøsten-regionen. Imarsat fortrekkes både av media og det militære fordi det er mulig å overføre både lyd, bilder og store datamengder.

19.3.03

Farvel til gamle browsere

Jakob Nielsen sa følgende for fire år siden :  «not until the year 2003 will advanced browsers be sufficiently widely used to allow sites to go beyond the basics». Ifølge Jakob begynner det dermed å bli på tide å kvitte seg med tabelldesignet og begynne å fase inn CSS for alvor.
Ifølge statistikken på dette nettstedet (infodesign.no) er det fremdeles 2% som benytter Netscape 3 !!! Sorry folkens; det er på tide å oppgradere tilMozilla eller Netscape. Eller dere kan være litt patriotiske, samtidig som dere får en glimrende nettleser, og velge norske Opera.

Økende tiltro til nyheter på nett

Den Norske Mediefestivalen står sammen med oponion bak en undersøkelsen som viser at nyheter på nett og i tradisjonelle medier snart er likestilte med hensyn til oppleved troverdighet. 400 journalister og et genrelt utvalg på 800 mennesker har fått de samme spørsmålene. Blant publikum sier 53 prosent at de vurderer de ulike mediene likt. Mer interessant er det kanskje at 58 prosent blant publikum gjerne benytter Internett for å få vite mer dersom de først mottar en nyhet fra en av de tradisjonelle mediene. Journalsitene bruker faktisk i mindre grad Internett for å "kontrollere" en sak, men det kan selvsagt skyldes at de har bedre tilgang til lukkede kilder som nyhetsbyråer mm. Journalistene er de som benytter Internett mest. 75 prosent oppgir at de leser nyheter på Internett daglig, mens bare 32 prosent av publikum gjør det samme.
Les mer hos den Norske Mediefestivalen .

Boikott av USA

NRK skriver on en internasjonal aksjonsom via SMS-meldinger på mobiltelefonen oppfordrer til å bokotte alle amerikanske produkter fra den dag USA angriper Irak uten FN-støtte. Diplomati nytter jo tilsynelatende ikke, militært er det ikke noe å snakke om, hvilket gjør privat økonomisk boikott til et tilforlatelig virkemiddel.
Kanskje ide for "blog-universet" også? Sikkert noen som har begynt allerede.

18.3.03

Bush' tale

Enten man liker det eller ikke, man kommer ikke utenom det mannen har å si. Dessverre!

Effekten av reklame

Procter & Gamble kjøper fjernsynsreklame over hele verden og er derfor bekymret når folk begynner å zappe eller spole over reklameinnslagene ved hjelp av harddiskbasert opptaksutstyr som som TiVo og ReplayTV. En ny undersøkelse tyder imidlertid på at de som spoler gjennom en reklame får med seg like mye som de som ser den i normal hastighet.
Jeg har ofte lurt på hvordan ulike selskap kan forsvare utgiftene til fjernsynsreklame og jeg blir ikke stort klokere etter å ha lest hva P&G's  markedsavdeling har å si om saken: "People hardly recall anything. So you're dealing with low numbers anyway, and differences with low numbers take a lot to be significant. So I could see how statistically you could make that case." Med andre ord; isolert sett funker fjernsynsreklame så dårlig at det spiller liten rolle uansett.

Tid

Jeg ble kanskje sittende litt for lenge foran PCen i kveld, men William Gibson gir trøst med det som må bli ord for dagen: "I suspect I have spent just about exactly as much time actually writing as the average person my age has spent watching television, and that, as much as anything, may be the real secret here"....

17.3.03

Går fra borde

USA, Storbritannia og Spania trakk i dag sitt resolusjonsforslag i FN. Parlamentarisk leder for britiske Labour, Robin Cook,  har tatt konsekvensen av det og trukket seg i protest. Her hjemme på berget er vi i det minste klare med hensyn til at vi ikke vil delta aktivt i en krig, men hvordan i alle dager skal vi forholde oss til USA etter dette? Kanskje Brian Eno gir noe av svaret på det spørsmålet (via Eirik).
George W. Bush vil komme med en uttalelse klokken 02.00 norsk tid, men ingen tror vel det vil forandre noe særlig.

Social Network Mapping Software

Steven Johnson har en artikkel  om "social network mapping software" som leder videre til Valdis Krebs arbeid med Inflow, en programvare som kan brukes til en rekke forskjellige analyseoppgaver, knyttet til ulike former for sosiale strukturer.  Et eksempel på hvordan dette kan ta seg ut er dette interaktive kartet over "nettindustrien".
I "Knowledge Networks - Mapping and Measuring Knowledge Creation and Re-Use" skriver Kerbs; "An organization's data is found in its computer systems, but a company's intelligence is found in its biological and social systems. Computer networks must support the people networks in today's fluid and adaptive organizations -- not the other way around". Jon Udell kommenterte (30.04.02) dette i forhold til blogging :"Blogging, both within and across enterprise borders, reconfigures networks to fit social models. In so doing, it spontaneously creates "APIs" -- access logs, referrer logs -- that will greatly amplify the power and utility of the techniques Krebs describes".

15.3.03

Kvam - utsikt over Hardanger


Det var så flott at jeg ikke kan la være å legge ut et bilde ....

En noe anderledes "warblog"

Christopher Allbritton har tidligere jobbet som reporter for AP og New York Daily News. Nå arbeider han på egenhånd og planlegger en reportasjetur til Irak. Det er det nok ganske mange som gjør nå for tiden, men Allbritton skiller seg ut; for det første ønsker han å publisere artiklene sine i en egen weblogg, dernest forsøker han å  finansiere reisen ved hjelp av donasjoner. Wired har en artikkel om dette, men den fokuserer i hovedsak på de tekniske sidene ved prosjektet. Allbritton  synes å være opptatt av andre sider: "If this adventure is successful, I sincerely hope more journalists take this route and begin to see the Web, and especially blogs, as a primary outlet instead of an adjunct or a marketing tool for their “real” work".

14.3.03

Man lærer så lenge man leser weblogger

Adrian Miles skriver at et søk i Google etter «"what is a blog?" or "what is the difference between a blog and a webpage?" bring up Rebecca Bloods essay on the history of blogging with a Google rank of one». Adrians posting handler forsåvidt om noe annet (strategier for å validere / kvalitetskontrollere informasjon), det som imidlertid  slo meg var at jeg ikke bruker Google på denne måten (skrive inn et spørsmål i tilnærmet fulltekst) - pussig hvor lite kreativ jeg kan være til tider: I går foretok jeg et sok etter zope +"topic maps" og fikk forsåvidt mange interessante treff, men når jeg i dag forsøker med "how can zope be used to create topic maps?" blir resultatet faktisk vesentlig bedre; tredje treff er nemlig "Creating XML Applications with Zope" og ikke minst fant jeg emnekart.no - ÅÅÅ så treig jeg er :-)
Når jeg først er inne på Zope; her åpnet dagen i går en ny verden. Zope har de fleste kvaliteter en kan ønske seg; det er Open Source, fleksibelt og tilsynelatende moro. Dessuten virker det som mange av de som utvikler for denne plattformen er ekstremt oppegående (i den grad jeg er i stand til å vurdere det). Sjekk Plone.org så forstår du sikkert hva jeg mener. Nyhetsdelen ser ut som min neste weblogg. Det kommer faktisk slik "rett ut av boksen", og for de av oss som bryr oss om slikt; sjekk kildekoden som Plone genererer, penere tror jeg nesten ikke det kan bli.
Nerd? Hvem? Jeg??
Det ser ut til å bli en fin dag :-D
Kanskje funksjonaliteten til Squishdot og designet til Plone er den ultimate weblogg for Zope? Squishdot støtter syndikering ved hjelp av RDF, men det gjør kanskje Plone også ...

Historien gjentar seg på et vis

Digi.no refererer til en undersøkelse som tyder på at samkjøring av datakraft ("grid computing") hindres av foreldet tenking i IT-avdelingene. Holdningene knyttes til frykt for kontroll over eller tap av tilgang til ressurser, frykt for risiko ved samkjøring gjennom hele organisasjonen, og frykt for nedsatte IT-budsjetter.
Dette høres merkelig kjent ut: Sitter og leser Janet Abbates utmerkede bok Inventing the Internet; her skriver hun blant annet om de problemeneLawrence Roberts ( se forresten online-versjonen av A Brief History of the Internet) møtte da han begynte arbeidet med ARPAnet i 1966. Den gang satt de store amerikanske forskningsmiljøene på hver sine maskiner, og mange var svært lite interessert i å knytte disse sammen ved hjelp av et datanettverk. Roberts sørget imidlertid for at de ikke fikk noe valg og man gikk i gang med å utvikle det som senere skulle bli til Internett.

13.3.03

Slutt på fildeling?

dommen mot Napster.no ble tiltalte frifunnet for medvirkning til ulovlig kopiering fordi retten la til grunn at det kan kopieres fra ulovlige fremstilte eksemplarer. Dette vil Kulturdepartementet ha slutt på og implementerer EUs Infosoc-direktiv; resultatet er et forslag om lovforbud mot nedlasting av "piratkopiert musikk". Statssekretær Yngve Slettholm sier til Dagens Næringsliv at det fortsatt være tillatt å kopiere til privat bruk, men at kopiering fra piratkopier blir forbudt. Spørsmålet blir selvsagt; hva er en piratkopi? Jeg har en liten misstanke om at musikkbransjen (i et bevisst anfall av ordblindhet) vil lese privat kopi som piratkopi!

Spørsmålet er også om det har noen hensikt og om det ikke kan vise seg å være et direkte bomskudd. I alle fall kan det synes som om lovforslaget blir ekstremt vanskelig å håndheve, noe som kan føre til uheldige tillegg / lovtilpasninger i tiden som kommer etter at lovforslaget trolig blir vedtatt.
Fildelingstjenestene som etterfulgte Napster gjorde en del grep for å omgå de tekniske forholdene som førte til en fellende dom mot Napster. Kort fortalt; man unngikk å lagre informasjon om fildelingen på en sentral server. Nettverk som Kazaa er virkelig virtuelle, kun definert av antallet brukere som til enhver tid er pålogget med Kazaas programvare. Hvilke maskiner som administrerer søkene i dette nettverket endres dermed hele tiden.

Man kan muligens stoppe nedlastingen av denne programvaren, problemet er bare at den allerede er lastet ned rundt 200 millioner ganger, noe som har gitt Kazaa alene rundt 60 millioner brukere. Dette etablerer et nytt paradigme som bryter med de økonomiske modellene som ligger til grunn for dagens informasjonsøkonomi (informasjons i videste forstand). Jeg tror ikke dette er en utvikling man kan reversere gjennom lovforbud, uten å rasere grunnlaget for teknologiens anvendelse:
Skal en stoppe utveksling av musikk over fildelingsnettverk må man trolig stoppe fildeling generelt, noe som kan sette bom for den mest innovative bruken av Internett som vi har sett på lenge. P2P blir i mange sammenhenger nevt i samme åndedrag som piratkopiering, men teknologien har muligheter langt utover dette.

Mer Gulltaggen

At oppslutningen er så som så har kanskje flere årsaker, ikke bare det faktum at man forlanger 1200,- kroner i påmeldingsgebyr.Are Halland skriver i DN at "marknadsføringstankegangen gjennomsyrer årets kategoriar i ei slik utstrekning at Gulltaggen ikkje lenger kan kallast internettbransjens store, årlige prisutdeling". Han mener at Gulltaggen har blitt en ren reklamepris, noe som fører til at prisen mister sin verdi. På Gulltaggens nettsider kan en da også lese at "INMA jobber for å sette interaktiv markedsføring på agendaen, og dette er også hovedmålet med Gulltaggen. Målsetningen gjenspeiles blant annet gjennom årets kategorier som er mer rendyrket mot markedskommunikasjon og markedsføring". Dette virker veldig ekskluderende og synliggjør med all ønskleig tydelighet behovet for en alternativ pris med fokus på flere sider av nettmediene.

12.3.03

Gulltaggen

Fristen for innsendelse av bidrag til årets utgave av Gulltaggen går ut 14. mars, og per i dag er det ikke mer enn 23 påmeldte, fordelt på 6 kategorier. Det sier seg selv at det blir rimelig tynt; noen av kategoriene har kun én påmeldt!!  Skjønner jo at det står dårlig til på webdesign-markedet for tiden, men dette begynner nesten å minne om en seanse det gjelder å ikke bli sett på.
12.03.03: Nåja, rett skal være rett, i løpet av dagen har antallet økt til 39.
Når jeg først er i gang får jeg benytte sjansen til å "disse" en av deltagerne. Arkitektkontoret Torstein Ramberg AS har en lekker Flash-site, problemet er bare at en interessert stakkar bruker halvparten av tiden på å se objektene på skjermen flytte på seg. Muligens stilig, men det hjelper fint lite når du blir dritt lei etter andre gang du ser det. Ellers ser jeg at Volvos reklame for XC90 er påmeldt, den er etter min mening et langt bedre eksempel på bruk av Flash, men så har den nok kostet flesk også.

11.3.03

Visjoner for vår tid

For noen dager siden skrev Jon Bing om sjangeren cyberpunk i Dagens Næringsliv (lørdag 8. mars). William Gibson var selvsagt med - Neuromancer er vanskelig å komme utenom ettersom den så og si har definert sjangeren.
Imidlertid var det skotten Iain Banks «Use of Weapons» som vakte min interesse. Jeg må innrømme at jeg ikke kjente til mannen og mye tyder på at det først og fremst forteller noe om min manglende kjennskap til litteratur. Romanen beskriver en fremtid dominert av «the Culture» (som Banks gir en introduksjon til på nettet), men boken virker også spennende fordi den benytter en uvant fortellerform: Etter begynnelsen får leseres servert slutten, deretter fortsettelsen på begynnelsen, så kapittelet før slutten osv.

I andre ende av samme avis kommenteres science-fiction-litteraturens betydning for teknologiutviklingen. Her er imidlertid ikke utgangspunktet Gibsons fiksjonsunivers, men Star Trek. Nå har skuespilleren William Shatner - alias Captain Kirk - skrevet boken «Star Trek - I'm Working on That». Mange kjenner Janet Murrays Hamlet on the Holodeck, men også NASA har latt seg inspirere av Star Trek.

Husker forresten en konferanse om e-læring for noen år siden der nettopp Jon Bing entusiastisk gjentok Captain Kirk; "Beam me up, Scotty".

War, Law and Rhetoric

Senter for europeiske kulturstudier arrangerer konferansen War, Law and Rhetoric 12–14 mars 2003, i Bergen.  Konferansen tar utgangspunkt i at krig ikke bare føres med våpen, men også i betydelig grad ved hjelp av ord og bilder. Den såkalte «krigen mot terror» utfordrer tradisjonelle forestillinger om hva krig er, og dermed også forholdet mellom krig og forestillinger om rett og rettferdighet. Konferansen skal reflektere over den aktuelle utviklingen og å legge grunnlag for videre forskning om slike problemer i skjæringsfeltet mellom humaniora, jus og samfunnsfag.
Blant foreleserne er framstående representanter for nordamerikansk retorikkforskning, og skandinaviske forskere med ulike perspektiver på konflikt og kommunikasjon.

Social Software

Via Dan Gillmor fant jeg «Social Software and the Politics of Groups», skrevet av Clay Shirky :  « "No matter how much the administrators say its 'for work', people will bend communications tools to social uses" or "It sure is weird that the Wikipedia works." We have historically overestimated the value of network access to computers, and underestimated the value of network access to other people, so we have spent much more time on the technical rather than social problems of software used by groups ».

Denne artikkelen « Social Software and the Politics of Groups»ser minst like interessant ut.

10.3.03

War Behind Closed Doors

Jeg har nettopp sett «The War Behind Closed Doors» på NRK (programmet kan forøvrig også sees på web). En får selvsagt ikke noe komplett bilde i løpet av 60 minutter, men programmet ga om ikke annet innblikk i deler av spillet bak amerikanernes politikk ovenfor Irak. Programmet la særlig vekt på Paul Wolfowitz's rolle; som rådgiver for Bush sr skrev han allerede i 1992 et notat som på mange områder ser ut til å ligge til grunn for dagens politikk. Den bakenforliggende konflikten mellom utenriksminister Powell og forsvarsminister Rumsfield er også et sentralt tema.
Denne og underliggende nettsider forteller sitt om hvor det amerikanske forsvarsdepartementet mener det bærer hen. Glimrende analyseoppgave for ethvert mediestudium.
The Economist har forresten en interessant - og skremmende - artikkel om hvor de nye "antiterrorlovene" er i ferd med å bringe USA.
11.03.03: Sjekk også hva Jimmy Carter mener : «Just War - or a Just War?».

7.3.03

Intervju med Vinton Cerf

Det er ikke hver dag en kan lese intervjuer med noen av de som var ned å utvikle grunnsteinene for det som har blitt til Internett. Cerf var med da TCP/Ip så dagens lys. I dette intervjuet snakker han om adskillig mer, men det får så være.
Dette er forresten bare første del, del to kommer 11. mars

Lang vei til suksess

Hva var fjorårets mestselgende skjønnlitterære norske utgivelse? Var det Linn Ullmann, Dag Solstad eller Jan Kjærstad? Nei, det var Pondus: Andre omgang, den andre samlingen med Frode Øverlis stripeserie. Det tok femten år å komme dit.

6.3.03

Godtar anke i dvd-saken

Ifølge Comupterworld er aktoratets anke i saken mot Jon Johansen godtatt, men det er ikke avgjort når saken skal opp for retten igjen.

5.3.03

Closer than We Think

Via David Weinberger fant jeg Losthighways.org med massevis av morsomme ideer som det aldri ble noe av. Min personlige favoritt er "Poor Man's Yacht".

4.3.03

Mer Google - Blogger

Via andersja kom jeg til denne artikkelen som hadde en kommentar skrevet av Earl Mardle. Kommentaren gjør seg noen tanker om hvorfor Google kjøpte Blogger. Mardles poeng (som det sikkert er flere som har krevet om) er at Googles gullegg er PageRank som ved å systemere nett-adferden til millioner av mennesker allerede er en pålitelig kilde for informasjonssøk på nettet. Weblogger er en stadig viktigere del av den "pekerøkonomien" som Googles PageRank baserer seg på og forsterker. Pekere fra og mellom weblogger bidrar til at ny informasjon svært raskt blir evaluert av en stor gruppe mennesker, spredd over det meste av verden. Dersom weblogger blir en enda mer populær måte å publisere på kan Google få gratis drahjelp og forbedre sitt søkekonsept ytterligere.
Mardles hovedpoeng er at Google ikke selger søkeresultater, men relevans. Informasjonsøkonomien dette fører til har flere sider; Googles brukere gir fra seg informasjon gjennom sine søk og klikk i trefflister, til gjengjeld får vi informasjon av høy relevans. Jeg har også sans for påstanden om at Google understøtter informasjonstilbydere som gjør inholdet fritt tilgjangelig på nettet. Alle ønsker en høy PageRank, hvilket i stadig økende grad betyr mange inngående pekere, noe som medfører at innholdet må være fritt tilgjengelig.
At dette etterhvert setter Google i en possisjon som gir dem makt som kan missbrukes er en annen sak. Vi får håpe Sergey Brin beholder ordspråket "Dont't be Evil" en stund til.

Intervju med Marc Canter

Jonathan Peterson har intervjuet en av pionerene innen multimedia-forfatterverktøy, Marc Canter som var med å grunnla MacroMind i 1984. MacroMind (senere Macromedia) laget Director, et program som de fleste som har jobbet med CD-ROM på 90-tallet kjenner til. Director lever fremdeles i beste velgående, men er på mange områder blitt utkonkurrert av Flash. Canter, som nå er aktuell med Broadband Mechanics, snakker blant annet om Macromedia, interaktiv TV, åpne standarder og blogging.

Samlet forfatterforening mot Irak-krig

409 norske forfattere overleverte tirsdag regjeringen en bønn om at Norge holder seg unna en krig mot Irak. Aldri tidligere i Forfatterforeningens 110-årige historie har så mange forfattere samlet seg om et politisk utspill.
Samtidig kan en lese dette i Observer : "The United States is conducting a secret 'dirty tricks' campaign against UN Security Council delegations in New York as part of its battle to win votes in favour of war against Iraq. Details of the aggressive surveillance operation, which involves interception of the home and office telephones and the emails of UN delegates in New York, are revealed in a document leaked to The Observer". Her må det være noen som fullstendig er i ferd med å miste grepet. Les også Salons artikkel om den samme saken.

3.3.03

Offentlig IKT-strategi

En fersk rapport tar for seg hvilken strategi myndighetene skal legge opp med tanke på hvilke rammebetingelser og nasjonal infrastruktur som må til for å utvikle brukerrettede tjenester og hente ut effektiviseringsgevinster.
Satsing på åpen kildekode nevnes som en vei til å løse konkurranseutfordringene (side 34). Det sies også at en fra "sentralt hold vil en spesielt følge utviklingen av bruk av åpen kildekode / fri programvare i offentlig sektor, og kontinuerlig vurdere behovet for tverrsektorielle tiltak innenfor dette feltet".
Ellers vises det til at Regjeringen påpeker i eNorge 2005 at Internett kan være et godt verktøy i samfunnsdebatten og bidra til et levende demokrati. Derfor er det skuffende at rapporten på dette området  passivt konkluderer med at "i og med at det anses å være et lokalt ansvar, fremmes ikke forslag på området".

Gjør det meste for litt oppmerksomhet?

Reklamebyrået New Deal er visstnok lei av enkel design og kliner til med nye hjemmesider som med hensikt ser sikkelig ille ut. Dette er jo et stunt for å skaffe seg oppmerksomhet, og i den sammenheng er det mye som tyder på at det fungerer alldeles utmerket. Om jeg ville gått til New Deal med et reklameoppdrag er en helt annen sak ...

1.3.03

Semantic blogging


SWAD-Europe er etablert for å støttet opp om forskning knyttet til W3C's Semantic Web initiative i Europa. W3C definererSemantic Web som; abstrakr representasjon av data på WWW, basert på RDF-standarden. Et interessant dokument er "Semantic Blogging and Bibliographies", ikke minst fordi man her ser på mulige kombinasjoner av en rekke eksisterende verktøy knyttet til weblogging.
Se også Tim Bernes-Lees (m fl) artikkel i Scientific American (5/2001) om The Semanitic Web.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket