JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i kunst og håndverk, og forsker på og med nye kunst- og medieformer. Leder forskergruppen MaTecSus.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken. Jeg er særlig interessert i det haptiske (berøring og bevegelse) knyttes til lyd.

Fremover jobber jeg særlig med den telematiske operaen Zosimos (2023-26) og (støy)instrumentet Sonic Greenhouse.

Nylig avsluttede prosjekter er Sonus (2023), Sampling av lyd og bærekraft (2022-), "Auditomosjon" (2021-23) og "Aquafoni" (2022).

Videre sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering (2009).

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

1. juli 2003

Juli 2003

28.7.03

Er RIAA ut etter deg?

Er RIAA ut etter deg?

Aftenposten skriver at The Electronic Frontier Foundation (EFF) har opprettet en side hvor folk kan sjekke navnene de bruker ved fildelingen, opp mot en liste av stevninger. Listen inneholder nettbrukerens internett-navn og en oversikt over de piratkopierte sangene vedkommende har lastet ned.
EFF har også egne sider for en kampanje som jobber for legal fildeling. Viktig sak ettersom ulike former for P2P er en kommunikasjonsform med svært stort potensiale, langt utover deling av ymse MP3-filer.

26.7.03

Favorittfager

Favorittfager

I jakten på ymse "kollektive" prosjekt fant jeg"The Web's favourite colour" (via Plasticbag.org). Konseptet går kort fortalt ut på at du kan ta et bilde av din favorittfarge og sende det til avit@historicalfact.com via MMS. Serveren beregner gjennomsnittsfargen i bildet og finner den koresponderende hex-verdien. Gjennomsnittet av alle innsendte forslag fortjener mulignes å bli betegnet som webens mest poulære farge. Skjønt forløpig er det kun 23 innsendte forslag, jevnt fordelt over det meste av spekteret. Skittenbrunt er dermed favoritten for øyeblikket :-)

Sweet Heart

Sweet Heart

Mye kan oppnås med CSS og Javascript. Sweet Heart er godt eksempel. Her er det ikke brukt bilder i det hele tatt.

Karakterer og inflasjon

Karakterer og inflasjon

Trond Andresen skriver i Aftenposten at "prinsippet "pengene følger studenten" kan gi en høyst uønsket effekt i form av karakterinflasjon i høyere utdannelse /../. Universitetene kan bli snillere med karakterene og kutte ut de "tunge" deler av pensum for å tiltrekke søkere."

24.7.03

Moving Picture Experts Group

Moving Picture Experts Group

MPEG-gutta setter hverandre stevne i Trondheim i disse dager. Jeg tilbragte i stedet dagen i sola på Munkholmen, riktignok i trygg forvisning om at jeg neppe hadde sluppet inn på konferansen uansett. Hadde sikkert ikke skjønt alt for mye av det de prater om heller.
Miljøet ved NTNU er absolutt involvert i utviklingen av MPEG21. "Det norske bidraget til arbeidet med MPEG21 ligger hovedsakelig innenfor testingen og utprøving av teknologien. - Vi har utviklet en testbenk, som er en av tre i verden. Det skal hjelpe oss med å evaluere og justere standarden, som skal være klar for markedet i løpet av neste år", sier Andrew Perkis til Adressavisen.

En handlingens mann

En handlingens mann

Digi.no skriver om Russlands viseminister for kommunikasjon, Andrei Korotkov, som resolutt bekjempet uønsket e-post med uønskede telefonsamtaler. Korotkov spilte inn en talemelding. Deretter ble telefonnummerne som sto i spammeldingene ringt opp tusen ganger og meldingen avspilt. Spammeren måtte til slutt skru av hele telefonsystemet.

23.7.03

Eierskap til nettet

Denne overskriften har jeg brukt noen ganger før. Denne gangen er anledningen Doc Searls tankevekkende innlegg i Linux Journal under tittelen «Saving the Net». Bagrunnen er amerikanske FCCs avgjørelse om deregulering av eierskap til media, den pågående tvisten om eierskap til kildekoden til Linux, samt forholdet mellom bredbånd, telekom- og kabelselskaper mm.
Searls har en rekke poeng som til tross for at de tar utgangspunkt i amerikanske forhold også er interessante sett i lys av norske / europeiske forhold. Skal ikke ta mål av meg å liste opp alt sammen her - les hele artikkelen - , men noen "highlights" følger:
"The Net's problem, from telco and cable industries' perspective, is it was born without a business model. Its standards and protocols imagine no coercive regime to require payment--no metering, no service levels, no charges for levels of bandwidth. Worse, it was designed as an end-to-end system, where all the power to create, distribute and consume are located at the ends of the system and not in the middle. In the words of David Eisenberg the Internet's innards purposefully were kept "stupid". All the intelligence properly belonged at the ends. As a pure end-to-end system, the Net also was made to be symmetrical. It wasn't supposed to be like TV, with fat content flowing in only one direction. At det er et betydelig missforhold mellom forretningsmodellene som har preget og preger de store leverandørene av infrastruktur og Internett er et viktig poeng, ikke minst når disse med sine store økonomiske interesser påvirker de politiske rammebetningelsene (lover, konsesjonsvilkår eierskapskontroll osv).
Markets flourish on the Net or with the help of the Net because the Net is free. That's free as in beer, speech, liberty and enterprise. That freedom is guaranteed by the end-to-end nature of the Net, and the NEA principles it engenders: "Nobody owns it, Everybody can use it and Anybody can improve it." Denne friheten er i ferd med å bli underminert av akksessleverandører som legger inn begrensninger i måten kundene gis tilgang til nettet. At en bredbåndskunde ikke uten videre kan sette opp en server i sin ende av ADSL-linjen er et eksempel. Ulike utspill knyttet til mulige begrensninger av peer-2-peer nettverk er et annet.

Jeg synes også Searls siste eksempel er interessant: Demokraten Howard Dean, som jeg så vidt har skrevet om tidligere i forbindelse med blogger (blogsforamerica.comdean2004.blogspot.com) , har i løpet av noen måneder fått inn 7,5 millioner dollar til sin valgkampanje. Lite sammenlignet med de 40 millionene George Bush kan skilte med, det interessante er imidlertid at rundt 60.000 amerikanere har gitt sin støtte til Dean via Internett. "The mainstream press has acknowledged that most of this money came from fund-raising on the Internet. But they avoid visiting a fact that should be deeply troubling to every candidate running (and then governing) for money rather than for voters: Dean's lead is owed to a huge number of small donations, not to a small number of large special interests. If he's being bought, it's by his voters. This is a New Thing. It's also been made possible by the Net. Mye har i årenes løp vært sagt om nettets demokratiserende effekt. Mye har vært galt, men dette begynner muligens å ligne på noe.

15.7.03

Forretningsmodeller for nettaviser

Forretningsmodeller for nettaviser

The Register skriver om forskjellige forretningsmodeller for nettaviser i anledning at nettutgaven til The Guardian innfører betalingstjenster på nett, som den siste av de store britiske nettavisene. I tillegg til The Guardian omtales BBC, Financial Times, Daily Telegraph, The Times og The Independent. Fant også en lenke til PaidContent.org, vinner av European Online Journalism Award 2003, for årets beste nyhetsblogg. Mange interessante pekere inneholder den i alle fall.

14.7.03

Ingenting

Ingenting

Ingen poster på ti dager!! Etter å ha vært ute på tur i Ibsens fotspor - har gjort en aldri så liten "remake" av reisen hans i 1862 - burde jeg vært sprekkeferdig av inntrykk og trang til å videreformidle det. Men slik er det nå en gang ikke. Det haster liksom ikke. Om det er sommervarmen som gjør det eller en generell feriestemning skal være usagt, men det er fare for at det blir lite blogging fremover. Kanskje like greit...

Om ikke annet skal jeg forsøke å holde et visst liv i fotobloggen.

4.7.03

Digital leserett

Digital leserett

Som et lite apropos til forrige post; Eirik N. har en peker til denne tyske valgkampsaken (>>). En lokal representant for SPD har "Mehr Linux. Mehr Freiheit" som sitt slagord for valgkampen.
Med fare for å blande kortene litt; her hjemme på berget ser det forløpig ut til at det kun er Venstre som klart toner flagg i forhold til denne typen problemstillinger; denne saken handler riktignok ikke om programvare direkte, men om problemene forbundet med kopibeskyttelse av CDer.  Det er bare å stille seg bak standpunktet om at "det er nødvendig å klargjøre i lovverket hva som er forbrukernes rettigheter ved tilegnelse av et åndsverkseksemplar, spesielt i forhold til den tilleggsinformasjonen som er nødvendig for å nyttiggjøre seg verket. Rettighetene det her er snakk faller under kategoriene sikkerhet, konkurransefrihet og forskningsfrihet. Til sammen utgjør de leserett til åndsverk".
Dette må da være en god sak for Dørum?

Nei, nei og atter nei....

Nei, nei og atter nei....

IT-avisen.nos redaktør tar opp en svært viktig problematikk i en kommentarartikkel. Han lister opp en rekke eksempler på tjenester som ikke fungerer med mindre du stiller med "standard programvare og standard nettleser" ( les: helst Windows XP og Internet Explorer). Artikkelen har absolutt en ironisk, men også en noe resignert undertone : "Minoriteter som Apple og Linux bør kanskje bestrebe seg på å støtte i størst mulig grad det Microsoft finner på, siden Microsoft dominerer såpass som de gjør. Men dessverre er det slik at det Microsoft finner på, holder de av og til for seg selv og vennene sine. Eller de avviker fra normene og lager egne utgaver av alt fra Java til HTML, som andre har vanskeligheter med å forholde seg til".
Hva kan vi gjøre med det? Fint lite antagelig, annet enn å skrive og klage høylydt til de som leverer tjenester som ikke fungerer på tvers av ulike plattformer. Vanligvis står rimelig godt betalte konsulent- eller designbyrå bak; de bør få høre det enda kraftigere og gjerne "henges ut" offentlig dersom de ikke har gjort jobben sin. Kanskje vil det sakte men sikkert føre til bedre tjenester i henholdt til vedtatte standarder. Jeg kan nok komme til å møte meg selv i døra noen steder, men det får så være.
Artikkelen nevner Fotoknudsen, så vidt jeg har sett har de et alternativ til Java som i alle fall fungerer i Mozilla. All ære til dem for det, hvilket minner meg på at det selvsagt også er viktig å gi honnør til de som gjør en skikkelig jobb.

3.7.03

Forfatter vs emner

Forfatter vs emner

Richard MacManus' respons til Clay Shirky's innlegg om RSS, Echo, Wikis, and Personality Wars diskuterer hvorvidt det er mest interessant å følge weblogger etter forfatter eller emne. Shirky skiiver at "The weblog world has taken the 4 elements of organization from mailing lists and usenet -- overall topic, time of post, post title, author -- and rearranged them in order of importance as author, time, and title, dispensing with topics altogether". Åpenbart en riktig beskrivelse av dagens situasjon, men kanskje ikke det man ønsker for fremtiden. MacManus viser til et system kalt k-collector. Bakgrunnen for dette systemet beskrives slik: "What is missing from our point of view is a system to organize contents created with these powerful yet simple publishing tools (weblogger og wikis) and allow people to easily browse these contents at any time". For å utvikle et slikt system var ikke RSS 2.0 tilstrekkelig hvilket førte til Easy News Topics 1.0, en modul til RSS 2.0. Med andre ord et forsøkt på å bygge videre på en etablert standard, noe som synes å være en annen angrepsmåte en det pågående Echo-prosjektet. Se forresten Jon Udell's conversation with Mr. Safe for flere "bekymringer" knyttet til Echo.

2.7.03

Mangel på dialog i blogger

Mangel på dialog i blogger

Skrev nettopp en kommenar til Finn B. som synes å være litt frustret over at "In a group of researchers we've made blogs available, have talked about it, have agreed to try it out, are to some extent negotiating a contract for using it, and still there is this hesitance". Mitt spørsmål er om dette er å angripe "problemet" i feil ende. Å benytte et medium til dialog er sjelden noe man kan avtale på en "forretningsmessig" måte. Bruk skapes tvert om av opplevde behov som igjen former bruk, som i sin tur fører til endrede behov. I noen tilfeller hvor kommunikasjonen går tregt mangler muligens behovet, eller kanskje er ikke offentlige blogger det "riktige" kommunikasjonsformen på et gitt tidpunkt.

Ofte er det ikke de en i utgangspunktet tror, eller håper, at skal lese en blogg som faktisk viser seg å gjøre det. Et stykke på vei skriver bloggeren selvsagt for en målgruppe, men det overskygger ikke at utgangspunktet nødvendigvis er knyttet til enkeltpersoners fag/yrke, evner og interesser. Her tror jeg man finner mye av svaret på "hvordan bli en tilfreds blogger"; utgangspunktet må være en personlig motivasjon for å skrive om det som interesserer deg. Den som gjør det kan godt holde på selv om bare et par mennesker leser bloggen. Dersom bloggens innhold er noenlunde velskrevet og interessant emner vil flere komme til etter hvert og den enklte bloggen blir sakte men sikkert del av en større helhet. Hvem og hva denne "helheten" omfatter tror jeg det er nærmest umulig å bestemme seg for på forhånd.

Tom Coates skrev for noen dager siden om sin motivasjon for å blogge : "I believe very strongly that my site is a representation of myself in cyberspace - and I think that's true for a lot of people who run personal sites wth weblog software. It is not a publishing venture. I have no potential revenues. I have no obligation or desire to maximise traffic for myself simply in order to get money. And for that reason I don't feel an obligation to target demographics precisely or maintain any form of continuity on my site other than to say, "I wrote this. The thread through all this stuff is that it matters to me". Hans utgangspunkt er riktignok et annet; for mange som mener for mye om hva han skal skrive, men poenget knyttet til personlig motivason og interesser gjelder for alle.

1.7.03

«On_Line»

«On_Line»

Online the Movie sies å være den første filmen som handler om sosiale nettverk opprettholdt via nettet. Ross Mayfield skriver: "Since it is a movie, social interaction centers around very visual webcam activity.  And Im told that the main character runs a site much like a video weblog" . Det offisielle resymeet lyder slik : "Set in Manhattan's cybersex industry, On Line at first appears to be about people getting off without ever touching, but it's much more. Built around revealing and often funny streaming video sessions with net-izens like ''man-on-man'' host Al Fleming (John Fleck), Internet fantasy girl Jordan Nash (Vanessa Ferlito), self-destructive artist Moira Ingalls (Isabel Gillies) and Ohio innocent Ed Simone (Eric Millegan), On Line uses a mix of new technology and romantic narrative to tell a classic New York story."

Kanskje interessant, men det spørs om filmen finner veien til Norge.

Baudrillard decodes Matrix

Baudrillard decodes Matrix

Ifølge Jean Baudrillard er "The Matrix's main point is as a paroxystic synthesis of all of that. Sadly, the mechanism is roughly done and don't arouse any trouble. Either characters are in the Matrix, that is in the digitalisation of everything. Or they are radically out of it, as it happens at Zion, the city of the rebels. Actually, the most interesting thing would be to show what does happen at the joining of these two worlds. Anyway, the real nuisance in this movie is that the brand-new problem of the simulation is mistaken with the very classic problem of the illusion, already mentionned by Plato. Here lies the mistake". (via Toril M.)
Vet ikke om det plasserer "skapet" der det bør stå.

Fotoblogging

Fotoblogging

Salam Pax har begynt med fotoblogging. I den opprinnelige bloggen anbefaler han også en annen fotoblogg fra Bagdad.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket