JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i kunst og håndverk, og forsker på og med nye kunst- og medieformer. Leder forskergruppen MaTecSus.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken. Jeg er særlig interessert i det haptiske (berøring og bevegelse) knyttes til lyd.

Fremover jobber jeg særlig med den telematiske operaen Zosimos (2023-26) og (støy)instrumentet Sonic Greenhouse.

Nylig avsluttede prosjekter er Sonus (2023), Sampling av lyd og bærekraft (2022-), "Auditomosjon" (2021-23) og "Aquafoni" (2022).

Videre sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering (2009).

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

23. juli 2013

Videostillbilder

Her er et forsøk på å samle noen perspektiver knyttet til forholdet mellom bilder i sekvens og avspillingshastighet, som nok ikke ender opp som veldig systematisk.

Vine-videoer, som denne, er jo slett ikke stillbilder. likevel er det noe med det korte formatet (6 sekunder) som gjør at dette på mange måter fungerer som en forlengelse av stillbildet.

Jeg mener det var Liv Hausken som introduserte begrepet stillbildefilm på norsk. Hausken snakker imidlertid primært om det som på engelsk blir kalt "slide-motion film". Jeg liker bedre det norske begrepet, fordi dette favner videre. Dette er en sjanger som er nærmere beskrevet i fagstoffet til Multimediejournalistikk, og som grovt kan deles inn i to hovedretninger:


22. juli 2013

Prosjektleder for elæring fra høsten av

Fra høsten av vil deler av jobben min bestå av å være “Prosjektleder for pedagogisk bruk av digitale lærings- og vurderingsformer” ved HiB. Midt i ferietiden er et bra tidspunkt å slippe nyheten, og denne posten er derfor nærmest en liten statusoppdatering for min egen del.

Jeg er jo i utgangspunktet medieviter, men har gjennom en rekke prosjekter spesialisert meg i retning av “IKT og læring”. Blant annet var doktorgraden min knyttet til dette feltet, i skjæringspunktet mellom mediedesign og læring. Jeg har også vært initiativtaker og faglig drivkraft bak to større forskningsprosjekter, “eLogg” (2002-2004) og “Memoz” (2007-2008), som også plasseres innenfor mediedesign. Begge prosjekten utviklet nye publiseringsløsninger for bruk i undervisning, og mange av prinsippene som ble utviklet har jeg gjort aktiv bruk av siden. Etter at Memoz-prosjektet var avsluttet gikk det mest  faglig energi i retning av bokprosjektet Tekst 2 null, og for tiden er et nytt bokprosjekt på beddingen.

Opp gjennom årene har jeg vært med på en lang rekke prosjekter, som på ulikt vis har vært knyttet til e-læring - det er jo en ganske vid kategori. Dette har vært gjennom forskning og undervising ved HiB, men også en rekke oppdrag fra eksterne kunder. Håpet er nå å få jobbe videre med denne typen problemstillinger, i en tid hvor høgskolen står ovenfor store endringer. At Høgskolen i Bergen flytter inn i nye lokaler i løpet av våren/sommeren (2014) er en side av saken, men vel så viktig er de utfordringene som hele sektoren står ovenfor, nettopp i møtet med ulike former for e-læring.

I den andre delen av stillingen, da med førsteamanuensis-hatten på hodet, vil jeg nok i hovedsak arbeide med "Multimediejournalsitikk" og "Digital kompetanse, samt med det kommende studiet "Utvikling av medierike ebøker".


17. juli 2013

Anita eller Steinar - hvem er best til å intervjue Erna?

Som for de fleste bloggposter er bakgrunnen er litt sammensatt. Jeg holder på med å oppdatere fagstoffet i Multimediejournalistikk, og skriver i dag om sosiale medier. Jeg kan på en god dag ta på meg "bloggeksepert"-hatten, men hva som er greia med Facebook skjønner jeg fint lite ut av. Jeg forsøker med andre ord å holde meg litt oppdatert.

Til gamle og nye studenter: det er en ikke ubetydelig nisje knyttet til sosiale medier.

Tilfeldigvis (dvs via Dagsnytt 18 :) oppdaget jeg at toppleder for HP Norge, Anita Krohn Traaseth, gjør lunsjintervuer med sentrale politikere på bloggen sin. Sist ut var Erna Solberg. Det er i seg selv spennende at en næringslivsleder benytter posisjonen sin på en slik måte. Solberg får snakke rimelig fritt - her har TV noe å lære! BTW, Anita er også på Twitter, sjekk bla #Kjoleforskole.

Mye å ta tak i for en medieforsker her :)

Jeg trenger imidlertid noen andre å sammenligne med. Kanskje ikke så originalt, men da jeg så at også Steinar J. Olsen – gründeren bak Stormberg AS og kjent for sin bruk av sosiale medier – også hadde snakket med Solberg - da var saken likevel klar.

2. juli 2013

Clouds in orange

Mulig at sommerværet ikke er det aller beste, men om ikke annet blir det ganske fete bilder av det. Riktignok er fargene og hastigheten justert en smule :)

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket