JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i kunst og håndverk, og forsker på og med nye kunst- og medieformer. Leder forskergruppen MaTecSus.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken. Jeg er særlig interessert i det haptiske (berøring og bevegelse) knyttes til lyd.

Fremover jobber jeg særlig med den telematiske operaen Zosimos (2023-26) og (støy)instrumentet Sonic Greenhouse.

Nylig avsluttede prosjekter er Sonus (2023), Sampling av lyd og bærekraft (2022-), "Auditomosjon" (2021-23) og "Aquafoni" (2022).

Videre sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering (2009).

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

20. august 2023

Om kunst og KI under Arendalsuka

Jill Walker Rettberg om kunst og KI under Arendalsuka, deretter paneldiskusjon om kunsten i det kunstige.

16. august 2023

Future Fest ved Media City Bergen

Våre forberedelser til festen. Nå er det riktig nok bare luft som blåses inn i lydskapningene, men de holder i alle fall formen.

Future Fest arrangeres torsdag 17. august ved Media City Bergen / NCE Media, karakterisert som «the daughter of all demos», eller Future Shock! What Should Media Scholars Do? 

Blant de som stiller er professor Gunnar Liestøl fra Universitetet i Oslo (UiO) med «SitSim», en løsning som presenterer historiske steder med AR. Rebecca Strand fra Høgskulen i Volda med «Pastfinder» , med fortellinger fra Dovrefjell i VR. Videre Fay Tveranger fra Universitetet i Bergen, med masterarbeidet «HoloLens News» , som bruker AR for å presentere informasjon knyttet til nyheter. Scary weather presenterer «The Weather Machine» som vil bli installert på Fløyen, supplert med to AR-applikasjoner produsert av UiB-studenter. 

Som et bidrag, som bokstavelig talt kommer litt inn i mellom, er en oppsetning av Auditomosjon. Denne immersive lydinstallasjonen er satt opp ved Festspillene i Bergen tre ganger, for siste gang på Siljustøl i 2023.

Future Fest er et samarbeid mellom NordMedia NetworkTekLabMediaFutures: og Media City Bergen / NCE Media, med professor Lars Nyre som drivende kraft.

5. august 2023

Camera Lucida

Utgangspunktet for videoen nedenfor er David Hockneys bok Secret Knowledge - Rediscovering the lost techniques of the Old Masters og hvordan mange kunstnere har skapt sine bilder ved hjelp av optiske innretninger.

Et av de viktigste hjelpemiddlene er Camera Lucida, skapt av fysikeren William Hyde Wollaston i 1807. Denne projiserer et bilde slik at dette sees i samme plan som tegnepapiret. Slik kan motiver gjengis ved å tegne over det virtuelle bildet.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket