JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i og forsker på nye, digitale medier.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken.

For tiden jobber jeg blant annet med en rekke prosjekter der det haptiske (berøring og bevegelse) knyttes til lyd. Pågående prosjekter er Sonus (2023), Sampling av lyd og bærekraft (2022-), Zosimos (2023-26) og "Auditomosjon" (2021-23) og "Aquafoni" (2022). Videre sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering (2009).

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

5. juni 2023

Auditomosjon på Siljustøl

Det begynner trolig å nærme seg slutten for Auditomosjon, og i år tok vi installasjonen med utendørs. Nydelig dag på Siljustøl. Gjennom dagen anslår jeg at det jevnt var 20 barn inne i installasjonen til enhver tid, fra kl 12 til 16. Mange var der lenge og det er nærmest umulig å komme med et eksakt antall besøkende, men 3-400 stykker er et estimat.

Installasjonen har vist ser å være forbausende robust. Noen deler som jeg hadde hatt ansvar for å feste løsnet, mens hovedsømmene og glidelåsene holdt. Dette trodd mye juling. Nesten like imponerende er at avspillingsenhetene (en inne i hver lydskapning) også fungerer prikkfritt. Jeg måtte bytte noen lydkabler som var brukket, men så spilte alt gjennom hele dagen.

Som tredimensjonalt objekt fungerer Auditomosjon svært godt. Min intensjon om at lydskapningene også skal invitere til aktiv lytting fungerer tidvis. Mange barn begynner å lytte til objektene, men de færreste utforsker den programmerte sammenhengen mellom bevegelse og rytmelyder. Når det er sagt: dette er ikke merkelig på noen måte. Det visuelle og det fysisk romlige dominerer selvsagt, ikke minst når det er mange inne i installasjonen samtidig. Ikke desto mindre er det spennende å se at noen barn faktisk oppdager sammenhenger mellom bevegelse og lyd.

Nå er det ingen videre planer for installasjonen som sådan, og noen av lydskapningene finner nok veien ut i skoler.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer er svært velkommen. På grunn av problemer med spam må jeg imidlertid godkjenne kommentarer før de publiseres. Vanligvis skjer dette i løpet av noen timer.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket