JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i kunst og håndverk, og forsker på og med nye kunst- og medieformer. Leder forskergruppen MaTecSus.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken. Jeg er særlig interessert i det haptiske (berøring og bevegelse) knyttes til lyd.

Fremover jobber jeg særlig med den telematiske operaen Zosimos (2023-26) og (støy)instrumentet Sonic Greenhouse.

Nylig avsluttede prosjekter er Sonus (2023), Sampling av lyd og bærekraft (2022-), "Auditomosjon" (2021-23) og "Aquafoni" (2022).

Videre sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering (2009).

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

1. juli 2007

21.7.07

Mer infrarødt

Det er her jeg skal være påpasselig å si "ingen sammenligning forøvrig", men bildene av fossene over Gudvangen, innerst i Nærøyfjorden fikk meg faktisk til å tenke på Ansel Adams sine bilder av "Half Dome" i Yosemite National Park. Bildet til høyre er tatt i 1927, en fin måte å feire 80-års jubileet med andre ord.

Jeg har alltid latt meg imponere av den mørke himmelen samtidig som alle tegninger er i behold i fjellveggen. Her var det selvsagt snakk om forstandig filterbruk, gjennomtenkt eksponering, og ikke minst nitidig mørkeromsarbeid. Noe av den samme effekten oppnås imidlertid med et IR-filter på digital kameraet.
Dvs: Noe av den samme effekten på skjerm. På et print ville nok det digitale bildet komme sørgelig til kort, men her er det noe som er verd å eksperimentere med.

Jeg vil ha et Fujifilm IS-1 NÅ.....
Etiketter:

20.7.07

EU går for DVB-H

EU-kommisjonen stiller seg bak Nokias DVB-H (Digital Video Broadcast - Handheld) standard for mobilt fjernsyn. Kommisjonen hevder at de forsøker å arbeide frem en strategi for å hjelpe både forbrukere og industri til å utnytte potensialet i et større marked.

DVB-H er en videreutvikling av DBV-T-teknologien som har blitt brukt i digital-TV. Teknologien tar hensyn til den begrensede batterikapasiteten på små håndholdte enheter, tilpasser bildet nøye til små skjermer og bruker avansert datakomprimering slik at begrenset båndbredde ikke blir et like stort problem.

I Norge er det standarden DMB (Digital Multimedia Broadcasting) som har vært markedsledende. Dette hovedsaklig fordi denne går over det samme nettverket som DAB-radio, et nettverk som allerede er ganske godt utbygd i Norge. Nokia har tidligere nærmest utelukket Norge fra mobil-TV-markedet som følge av dette.

Etiketter:

18.7.07

Wii-hackingVia Nerdlogger.com.


Posisjonering for hvermansen

Nå kan jeg riktignok hale dataene ut av GPSen min, og plotte disse ved hjelp av diverse ratting og ditto programvare, men det oppsettet som Erik Stattins beskriver høres adskillig mer brukervennlig ut:
Sports Tracker är ett roligt program för Nokias S60-telefoner med inbyggd (N95) eller extern GPS-modul, som jag förvisso använde för första gången idag, när jag skulle cykla från Spånga och hem till Söder. Efter att man avslutat sin "workout" kan programmet sedan exportera en KML-fil för att visa i Google Earth (eller i Google Maps).
Etiketter: ,

11.7.07

Åpen netthøring om NRKs framtid

Medielandskapet er i rask endring, og overalt i verden strever allmennkringkastere som NRK med å finne en framtidsrettet modell for sin virksomhet. Kulturminister Trond Giske har sendt en såkalt allmennkringkastingsplakat med forslag til nye, overordnede retningslinjer for NRK på høring. Men debatten kan bli mye bredere og åpnere enn Kulturdepartementet legger opp til.

Istedenfor at invitasjonen bare går til utvalgte organisasjoner og virksomheter, ønsker Vox Publica å ta initiativ til å gi alle som ønsker det sjansen til å delta i debatten om NRKs rolle og framtid.

Regjeringens høringsfrist er 1. september. Når vi kommer så langt, vil vi vurdere å lage en egen sammenfatning av denne debatten og sende inn som egen høringsuttalelse.
  1. Hvordan kan NRK styrke demokratiet?
  2. Bør NRK-lisensen videreføres?
  3. Mer distrikt og mer nynorsk i NRK?
  4. Et smalt eller bredt NRK?
  5. Skal NRK få ha reklame?
Vox Publica - Åpen netthøring om NRKs framtid
Etiketter:

9.7.07

Ny fart på arbeidet med Creative Commons

Creative Commons Norge inviterer publikum til å stille spørsmål om og bruken av cc-lisensene ved å sende spørsmål til gisle@­hannemyr.no. Dersom problemstillinger er av allmenn interesse vil spørsmålene og svarene bli anonyminsert og lagt ut på denne siden.
Arbeidet med å tilpasse Creative Commons-lisensene til norsk lov, språk og kultur utføres av en arbeidsgruppe. Gruppens arbeid kvalitetssikres gjennom en referansegruppe. Rent konkret skjer dette ved at referansegruppen får beskjed (via epost-listen) når et nytt «utkast» fore­ligger. Referansegruppen inviteres til å komme med «innspill».
Etter å ha fulgt, og gjerne også deltatt i, diskusjonen på referansegruppens epost-liste, griper arbeidsgruppen fatt i innspillene og innarbeider de relevante delene disse i lisens­teksten og/eller annet materiale.
Etiketter:

8.7.07

Underverker på Flickr

Verdens sju nye underverker er en revidering av Philon av Bysants klassiske liste fra 200 f.Kr. Nesten 100 millioner mennesker har stemt fram vinnerne:

Den kinesiske mur, Petra-ruinene i Jordan, Kristusstatuen i Rio de Janeiro, Machu Picchu i Peru, Colosseum i Roma, Taj Mahal i India og mayaruinene Chichén Itzá i Mexico.

Jeg har i flere sammenhenger sagt at Flickr er blitt en seriøs kilde til stock-fotos. Derfor liten test: Hvor gode bilder (med helt fri lisens) finner en ved et noen raske søk på Flickr?

Resultatet synes jeg taler for seg selv:
 added on 2007-07-08
 added on 2007-07-08
 added on 2007-07-08
 added on 2007-07-08
 added on 2007-07-08
 added on 2007-07-08
 added on 2007-07-08
 added on 2007-07-08
 added on 2007-07-08
 added on 2007-07-08
 added on 2007-07-08
 added on 2007-07-08
 added on 2007-07-08
 added on 2007-07-08
 added on 2007-07-08
 added on 2007-07-08
 added on 2007-07-08
 added on 2007-07-08
 added on 2007-07-08
 added on 2007-07-08
 added on 2007-07-08
 added on 2007-07-08
 added on 2007-07-08
Etiketter:

5.7.07

Krav om universell utforming

- Ingen skal lenger diskrimineres på IKT-området. All ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) rettet mot allmennheten skal fra 1. januar 2011 være universelt utformet. For eksisterende IKT gjelder kravet for første versjon etter denne fristen, Heter det i en pressemedling fra AID.

Forslaget sendes nå på høring.

På fjernsynsområdet virker høringsmotatet en smule defensivt:
Når det gjelder fjernsynsmedier, ser en per i dag ikke for seg at det skal stilles krav om at alle kanaler til enhver tid skal tekste eller tegnspråktolke sine programmer. Det samme gjelder web-TV. Tekniske løsninger må imidlertid legge til rette for at teksting/tegnspråktolking er mulig. Om dette skal gjøres i det konkrete tilfellet vil imidlertid avhenge av bl.a. kostnader, størrelsen på målgruppen etc., jf. definisjonen av universell utforming som ikke setter krav om at løsningen skal benyttes av alle, men av flest mulig. Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Fornyings- og administrasjonsdepartementet imøteser høringsinstansenes synspunkter på dette.
Dette høres jo nesten ut som om de som opererer innenfor "fjernynssektoren", i vid forstand, står fritt til å velge hvorvidt de vil tekste eller ikke. Departementet sier at de "imøteser høringsinstansenes synspunkter"... De bør i det minste få høre at her må man bli mer konkret. Dette er en minst ti år gammel sak og man bør ha kommet lenger enn å si at dette er kringkasternes "selvstendige ansvar". NRK har riktignok et salgs pålegg om teksting, men de andre kanalene ligger godt etter. Ut fra at alle har krav på tilgang til informasjon holder det neppe å vente på et gjennombrudd i tale-til-tekst-teknologien.

3.7.07

Fotobloggen tilbake

Fotobloggen min har ligget død i flere år, men har nå gjenoppstått. En stund var den avløst av en Flickr-konto. Flott tjeneste det, men jeg er nå en gang mest komfortabel med å holde filene på eget domene. Samtidig melder det seg et behov for å komme opp med en brukervennlig, og fleksibel løsning som jeg kan anbefale til kommende studenter som vil ha sin egen portifolio på nett. Løsningen ble en kombinasjon av JAlbum og gode gamle Blogger.

Her en kopi av dagens post, noen eksperimenter med infrarødt filter:
Bildet over til venstre er rimelig selvforklarende. I midten er dette bildet konvertert til gråtoner ved hente ut bildeinformasjonen fra rød-kanalen (dvs grønt og blått er fjernet). Til høyre er det samme motivet fotografert med et R72 filter (fjerner synlig og slipper gjennom de bølgelengdene som er lengre enn 720 nanometer). Dette bildet er så konvertert til gråtoner ved å hente ut informasjonen i den grønne kanalen.
Annen metode. Kameraet er her innstilt på å konvertere bildene til gråtoner automatisk. Til venster er et bilde med infrarødt filter påmontert. I midten det samme motivet uten filter, Til høyre det bildet fra dagens fototur som fungerte best infrarødt, også dette konvertert til gråtoner i kameraet.
Etiketter:

2.7.07

Fjernsyn har vært "fryktelig billig"

Alf Hildrum slår fast at - å se tv har vært fryktelig billig. Bakgrunnen for uttalelsen er blant annet en rapport om utviklingen på underholdnings- og mediesektoren som er utarbeidet av konsulentselskapet PriceWaterHouse Coopers (det er vel denne).

Nå er Hildrum klar på at TV2 tilgang til seddelpressen har vært en situasjon opprettholdt av et konsesjonsregime: "Det har vært slik fordi inntektene i bransjen enten har kommet fra lisens eller skriver seg fra konsesjonsbelagt privilegium til å selge reklame." Så langt er det lite å diskutere, men Hildrums konklusjon, knyttet til overgangen til digital kringkasting, bør kanskje nyanseres noe: "Teknologiskiftet gjør dette til historie. Større kapasitet på distribusjon vil gjøre oss konkurranseutsatt, noe som tvinger frem nye forretningsmodeller: Vi må ta betaling fra publikum". Med andre ord: Større konkurranse betyr ferre reklamekroner per sett minutt, noe som "må" kompenseres med økt betaling fra seerene.

Nå forutsetter jo Hildrum at verden kommer til å se anderledes ut - dvs lik tilgang til alle kanaler - med et digitalt bakkenett, men for et par måneder siden hadde hans forgjenger det motsatte problemet, for mange reklamekroner per sett minutt.
Etiketter:

1.7.07

BBC iPlayer kommer i løpet av juli

BBC vil etter over tre år med utvikling og stadige forsinkelser lansere sin iPlayer den 27. juli.

iPlayer skal gi tilgang til de siste syv dagers sendinger fra BBCs tv- og radiokanaler. Brukerne skal kunne lagre programmene på sin PC i opptil 30 dager, men filene vil kun være mulig å spille av i syv dager etter at de er åpnet. BBC håper på opptil én million brukere i tjenestens første år, og selskapet ser for seg at iPlayer i fremtiden skal kunne brukes på en rekke plattformer i tillegg til Internett, som mobil og kabelt-tv.

Noen betydelige skår i "gleden": iPlayer kan ikke brukes i Norge, finnes foreløpig ikke for Mac, og er så fullstappet av DRM (Digital Rights Management) at brukerne kan gjøre fint lite med filene.

BBC er ofte flinke, men kan saktens lure på om de har reflektert over hvorfor YouTube og lignende tjenester er blitt så populære. Så langt virker det ikke som om stikkord som brukermedvirkning, deling, og gjenbruk har fått særlig gjennomslag. Dessverre er jeg redd at vår allmenkringkaster kan komme til å ønske seg en lignende løsning som den BBc kommer opp med i dette tilfellet.

Hva skjedde med Creative Archive?

Mer om BBC iPlayer - på Wikipedia.
Etiketter:
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket