JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i kunst og håndverk, og forsker på og med nye kunst- og medieformer. Leder forskergruppen MaTecSus.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken. Jeg er særlig interessert i det haptiske (berøring og bevegelse) knyttes til lyd.

Fremover jobber jeg særlig med den telematiske operaen Zosimos (2023-26) og (støy)instrumentet Sonic Greenhouse.

Nylig avsluttede prosjekter er Sonus (2023), Sampling av lyd og bærekraft (2022-), "Auditomosjon" (2021-23) og "Aquafoni" (2022).

Videre sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering (2009).

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

1. desember 2002

Desember 2002

30.12.02


Nettsider og informasjonens kvalitet

Da jeg begynte på doktorgradsarbeidet mitt for et par måneder siden var noe av det første jeg gjorde å kjøpe inn en haug med bøker. Jeg hadde ikke fulgt alt for godt med de siste 6-7 årene og hadde behov for å oppdatere meg. Har jeg så lest mange bøker siden? Noen, men først og fremst har jeg lest artikler jeg har funnet på nettet, dem er det mange av og så vidt jeg kan se; av høy kvalitet. Listen til høyre (under «Hva jeg leser») er forhåpentligvis et bevis på det.
Problemet er å vurdere informasjonens kvalitet, det er ikke alltid like lett, spesielt når en holder på med å «lese seg opp» innen et vidt fagfelt. Kanskje er verktøy lignende Technorati Sidebar et skritt i riktig retning. Her kan du dumpe en URL og se hvor mange weblogger som lenker til den. Det forteller i utgangspunktet mer om kvantitet enn kvalitet, men et besøk innom noen av bloggene gir en ytterligere indikasjon. Supplert med et link-søk i Google kommer du enda et stykke på vei.

28.12.02


Ergodisk?

Jeg ser at bloggen min er i ferd med å endre karakter, for øyeblikket er den en offentlig skisseblokk. Spørs om jeg må begynne å disiplinere meg en smule :-)
I forlengelsen av gårsdagens inspirerende arbeid forsøker jeg å sette meg grundigere inn i tankegangen bak Espen Aarseths begrepsbruk. I bokenCybertext: Perspectives on Ergodic Literature innførte Aarseth blant annet to begrep; «cybertext» og «ergodisk». «Cybertext» er avledet fra "Cybernetics". En kybertekst er «a machine for the production of variety of expression» (side 39). Ifølge Aarseth vil brukeren av en cybertekst «have effectuated a semiotic sequence, and this selective movement is a work of physical construction that the various concepts of "reading" do not account for». Cybertext er et anvendelig samlebegrep som inkluderer både tekstens innhold, organisering, prosedyrer, presentasjons-medium og den enkelte brukerens (eventuelle) medvirkning. «Ergodisk» er imidlertid et begrep jeg har noen problemer med ...

Les mer!

Weblogger og økonomi

Mark Bernstein mener weblogg-økonomien er svært undervurdert. Det finnes neppe mange som tjener mye penger på å oppdatere sin egen weblogg, men det er ikke særlig mange som tjener på å skrive bøker heller. Fokus bør i stedet være rettet mot weblogger som et effektivt verktøy for alle som ønsker å delta i den offentlige debatten i en profesjonell sammenheng. Weblogger kan være et verdifult arbeidsverktøy for å teste ut tanker og ideer før de eventuelt publiseres i mer formelle sammenhenger. Jill Walker og Torill Mortensen har skrevet litt om dette i Blogging Thoughts: Personal Publication as an Online Research Tool

27.12.02


Mulig konsept for «interaktiv fortelling»!

I artikkelen «Generation Flash» viser Lev Manovich til en Shockwave-film laget av Futurefarmers(forøvrig et nettsted som til fulle beviser at Flash og Shockwave ikke alltid er like egnet).

«Filmen» viser tre figurer som beveger seg på hvert sitt nivå. Nivåene er i stadig forandring ettersom de er satt sammen av «brikker» som forflyttes vertikalt, mellom nivåene.
Hva har så dette med fortelling å gjøre? Hver av brikkene kan betraktes som en representasjon av en sekvens som igjen kan inngå i en fortelling (eller noe som kan minne om en fortelling). Jeg ser dermed animasjonen som en visualisering av en problemstilling som jeg ønsker å jobbe mer med; forholdet mellom kollektivets handlinger og individets opplevelse.
De tre figuerene har alle tilgang til brikkene, men aldri på samme tidspunkt. Uten at jeg kjenner algoritmen som styrer brikkenes bevegelse er det åpenbart at forflytningen kun skjer vertikalt. Dvs:; hver enkelt brikke har en fast posisjon i forhold til et XY- koordinatsystem, men beveger seg mellom tre nivåer langs en Z-akse.

Les mer!

24.12.02


GOD JUL!eNorge

eNorge har fått et ryddig nettsted og nettopp kommet med en tilstandsrapport. Dessverre er det ikke så mye nytt å lese her, men det kan kanskje bli et dokument det kan være verd å komme tilbake til for å sammenligne visjon og virkelighet på et senere tidspunkt. Litt skuffende at kapitlet omTilgjengelighet og sikkerhet ikke inneholder noe om det aktuelle lovforslaget om åpne digitale formater og tjenester (se også DN). Som vanlig måler man hvor vellykket en offentlig satsning er ut fra kvantitet, uten å komme særlig mye inn på de kvalitetive sidene ved bruk av IT.
Intermedia ved Universitetet i Bergen har lansert en blogg om blogger i undervisningssammenheng. Sikkert verd å følge med i året som kommer.

23.12.02


Forskerne gjemmer seg

I forbindelse med Makt- og demokratiutredningen har Hege Skjeie intervjuet et utvalg på 1725 mennesker i boken «Norske Makteliter». Undersøkelsen tar for seg mediesynligheten til ulike maktgrupper.
Flertallet av politikerne skriver over ti artikler eller debattinnlegg i løpet av et år. Bare fem prosent av akademikerne er like ivrige. Ledere i akademia og kulturliv opptrer så sjelden i norske medier at det går på bekostning av samfunnsdebatten.

22.12.02


Exit P4?

P4 får ikke fornyet sin konsesjon, og er selvsagt sure for det. Men å saksøke Staten for opp mot en milliard!! Hallo! Betyr det at de forventer å tjene opp mot 100 millioner i året de neste ti årene? I så tilfelle er det vel ikke til å bli forbauset over at kulturministeren finleser konsesjonssøknadene. Jeg får litt inntrykk av at P4 nærmest regnet dette som en walkover, ettersom de hadde vært flinke gutter å jenter det siste året.
Salgssjefen i P4 spør "- Hvorfor skal de fjerne noe som folk er glad i? P4 har flere lyttere enn det KrF har velgere, daglig hører omtrent 1,1 millioner nordmenn på oss". 1,6 millioner leser Se og Hør også, men det blir temmelig stusslig dersom kulturpolitikken skulle styres etter gallup-prinsippet. Norge blir neppe fattigere uten P4; sånn sett er det helt OK at noen andre får forsøke seg.

20.12.02


Den ultimate webdesign-oppgaven

Wthremix er en konkurranse utlyst av W3C om design av organisasjonens hjemmesider. «A design challenge for coders, and a coding challenge for designers». Den som vinner vil ha sikret sin possisjon på den virtuelle stjernehimmelen i overskuelig fremtid. Vedkommenes CV vil kun trenge den ene referansen.

TV-skjermens herskere

Morgenbladet har en lesverdig artikkel om to toneangivende, amerikanske fjernsynsserier, Presidenten og Sopranos, som viser to vidt forskjellige sider  ved det amerikanske samfunnet. Mens Presidenten løfter presidentembetet til romantiske høyder, farlig nær det pompøse, har Sopranos blitt en enda mørk utforsking av den amerikanske drømmen. Felles for begge seriene er at de bidrar til en sårt tiltrengt revitalisering av fjernsynsmediet.

Verre er det kanskje med norsk fjernsynTV2 har prestert å nekte å vide en reklamefilm for Homofiles Ungdomstelefon. Begrunnelsen er at man ikke ønsker "å provosere på høytidsdagene". - Det er fortsatt slik at homofili er et kontroversielt tema. Derfor valgte vi å ikke vise filmen, sier juridisk rådgiver Theo Jordal i TV2. Se filmen; hva som er støtende her kan man saktens lure på! Skulle likt å vite hvem TV2 er redd for å provosere.
Noen som sa noe om ytingsfrihet? ......... ?

18.12.02


Blogg for barn - nesten

Kjære Dagbok lar deg skrive ned dine daglige notater, dikt, noveller, lister, gullkorn og hemmeligheter. Dagboken er passordbeskyttet og lar deg sette inn egne bilder, og bytte design. Programmet er kun beregnet for stasjonære PCer, men en eksportmulighet til web kan da ikke være så vanskelig å fikse? I så tilfelle hadde vi hatt en weblogg, noe mer tilpasset barn enn hva tilfellet er for mange eksisterende produkt. At barn ikke bør legge dagboksnotater åpent på nettet er en annen sak; passordbeskyttede løsninger burde kunne egne seg som et verktøy for mappe-evaluering i ungdomsskolen.

17.12.02


Takk til de som bruker boka mi!

Året nærmer seg slutten og det er på tide å oppsummere. I den forbindelse er det på sin plass med en liste over fagene som benytter «Informasjonsdesign for digitale medier». Helt sikkert gode studier alle sammen :-)
 • Kommunikasjonsarbeid - Høgskolen i Bergen
  • Studiet legger vekt på den kreative og praktiske siden ved kommunikasjon og informasjon som et strategisk verktøy.
 • Informasjonsutdanninga - Høgskulen i Volda
  • Informasjonsutdanninga kvalifiserer for informasjonsfagleg arbeid i offentleg forvaltning og i private organisasjonar og bedrifter.
 • Kunnskapsorganisering og kunnskapsforvaltning - Høgskolen i Bergen
  • Innføring i tradisjonelle bibliotekfag. Studiet skal gi grunnleggende kunnskaper om teorier, modeller og redskaper for å organisere, gjenfinne og formidle dokumenter og deler av dokumenter. 
 • Hypertekst og multimedier - NTNU
  • Selvsagt litt spesielt ettersom jeg skal forelese i dette faget til våren :-)
 • Multimedia for web - Høgskolen i Bergen
  • Målet er å gjøre studentene i stand til selv å planlegge, utforme og bygge opp profesjonelle produksjoner for ulike oppdragsgivere.
 • Informasjonskompetanse - Høgskolen i Hedemark
  •  
 • Internettdesign med prosjektledelse - Institutt for grafiske medier
  • Studiet fokuserer på den visuelle grafiske utformingen, nettstedets funksjonalitet, markedsverdi og plass i markedet og ledelse av internettprosjekter
 • Nettpublisering - Høgskolen i Bergen
  • Målet med studiet er å gjøre deg kjent med ulike måter for publisering på Internett og intranett. Studiet legger vekt på oppøving i kildekritikk, redigering og journalistisk metode.
 • Kreativ webdesign - Høgskolen i Bergen
  • Målet er å gjøre studentene i stand til selv å planlegge, utforme og bygge opp websider. Du skal kunne vurdere ulike løsninger for forskjellige formål og finne fram til optimale utforminger. Dette skjer gjennom å følge prosessen fra ideutvikling til gjennomføring og vedlikehold av websider.
 • Videregående webdesign - høgskolen i Bergen
  • Videregående webdesign er et teoretisk/praktisk rettet studium. Studentene skal selv planlegge, utforme og vedlikeholde websider på et faglig høyt nivå.
Det er i alle fall den oversikten jeg har per dags dato. Listen bør være minst dobbelt så lang neste år. Spre det glade budskap!!
19.12.02 : Webdesign og webestetikk føyer seg til det «gode selskap» :-)

Danske protester mot Infosoc

Initiativet Digitale ForbrugerRettigheder målbærer motstanden mot det såkalte Infosoc-direktivet som ble vedtatt i det danske Folketinget for et par uker siden. Les mer om dette i en tidligere post. Pekerne nedenfor gir utfyllende opplysninger om direktivet som kan få svært store konsekvenser for ytringsfriheten.
 • Infosoc status
  • Status for indførelsen af infosoc (EUCD) i de forskellige medlemslande
 • Ministerens forslag
  • Forslag til ændring af ophavsretsloven. Bemærk især forslaget til ny §75, og bemærkningerne til §75d
 •  Infosoc-direktivet
  • På dansk. Bemærk især artikel 6
 • Høringssvar
  • Organisationernes høringssvar om indførelse af Infosoc (pdf, 8Mb)

16.12.02


Netthandel - tar av, eller kanskje ikke

Å lese overskrifter om handelen på nettet gir for tiden klare assosiasjoner til omtalen av børskursene; positivt og negativt blandes om hverandre og ingen aner hvor det egentlig bærer. Følgende overskrifter forteller sitt : «Netthandel tar av», «Netthandlere taper milliarder», «Netthandel til himmels», «Fortsatt svært vanskelig å handle på nettet», «God julehandel, men ikke på nett». Ikke vet jeg, men bak den siste saken skjuler det seg en undersøkelse som konkluderer med at bare halvparten av et høyt motivert testpanel klarte å gjennomføre en handel på nettet.

«Google Zeitgeist» for året 2002

Google er den desidert mest brukte søkemotoren, dermed kan en kanskje ha dekning for å si at de mest brukte søkeordene forteller noe om hva folk har vært opptatt av i året som snart er omme. Google Zeitgeist er en slik oppsummering. Selv om denne sammenfatningen er temmelig uformell forteller den litt om hvilken potensiell makt som ligger i å ha anledning til å systematisere 55 milliarder (sic!) søk.
Dagens mest deprimerende oppdagelse: Et søk etter "Internett" på Google ender opp med Microsoft som nummer en på trefflista! Det samme søket i Alltheweb ga en bedre følelse, mens Altavista er gir et rimelig uinteressant resultat. Bytte søkemotor?

13.12.02


Computer Game Research 101

Game Reseach har en omfattende artikkel om litteratur som omhandler dataspill. En inngangsport til forskningsfeltet som i alle fall jeg kommer til å ha nytte av. Forfatteren Thomas Smith har også skrevet om "interaktiv fiksjon". Snedig at jeg skulle komme over denne artikklen akkurat i dag ettersom jeg nettopp har hatt en lengre diskusjon rundt interaktivitetsbegrepet sammen med Ture. Espen Aarseth gjorde et hedelig forsøk på å ta livet av betegnelsen "interaktiv fiksjon" i Cybertext – Perspectives on Ergodic Literature (1997), men det viser seg å være levedyktig. I den forbindelse er det verd å nevne at Jay David Bolter har beholdt kapittelet om "interactive fiction" i den reviderte utgaven av Writing Space.

12.12.02


Infosoc-direktivet - om opphavsrett

Det nye direktivet er vedtatt av FN-organisasjonen WIPO. I USA er dette noe av bakgrunen for den svært omstridte opphavsrettsloven DMCA (Digital Millennium Copyright Act). Direktivet vekker også stor debatt i Danmark.

Under overskrifter som forteller at det blant annet blir ulovlig å kopiere egne CDer har flere nettaviser (digi.noAftenposten) gjengitt en artikkel fra den danske nettavisen ComOn der en kan lese at «Folketinget vedtog onsdag en ændring i loven om ophavsret som betyder, at det fremover erulovligt at kopiere sine egne cd’er over på en MiniDisc eller en MP3-afspiller, ligesom det ikke længere er lovligt at importere dvd-film fra USA».
Infosoc-direktivet byr på mye lesestoff, men denne oppsummeringen kan gir en innledning til noen sentrale problemstillinger.

Så vidt jeg kan se er det fremdeles rom for (ifølge direktivet) privat kopiering: «2. Medlemsstaterne kan indføre undtagelser fra eller indskrænkninger i den i artikel 2 nævnte ret til reproduktion med hensyn til: /../ b) reproduktioner på ethvert medium foretaget af en fysisk person til privat brug og til formål, der hverken direkte eller indirekte er kommercielle, forudsat at rettighedshaverne modtager en rimelig kompensation, ...» og «(38) Medlemsstaterne bør have mulighed for at indføre en undtagelse eller indskrænkning med hensyn til retten til reproduktion mod en rimelig kompensation for visse former for reproduktion af lyd-, video- og audiovisuelt materiale til privat brug. Dette kan indebære indførelse af eller fortsat anvendelse af vederlagsordninger som kompensation for rettighedshavernes tab.»

Jeg håper jeg har forstått dette riktig, noe annet vil etter mitt syn være en utilbørlig inngripen i privatsfæren, som i tilfelle bør bekjempes med alle tilgjengelige midler.
13.12.02: Dansk Folkepartis Louise Frevert pegede i Folketingssalen på, at den nye ophavsretslov vil få store kulturelle konsekvenser for Danmark. Den nye lov ikke kun rammer import af dvd-film, men også cd'er, bøger og computerspil.

Tim O'Reilly om piratkopiering og online-distribusjon

Forlaget O'Reilly er blant de mest anerkjente utgiverne av "datalitteratur". Grunnleggeren Tim O'Reilly har gjort seg noen tanker om konsekvensene moderne fildelingsnettverk får for publiseringsindustrien. O'Reilly oppsummerer sine argumenter i 7 punkter. Hans utgangspunkt er naturlig nok bokbransjen, men flere av punktene har opplagt relevan for andre medietyper.
 • Lesson 1Obscurity is a far greater threat to authors and creative artists than piracy.
 • Lesson 2Piracy is progressive taxation
 • Lesson 3Customers want to do the right thing, if they can.
 • Lesson 4Shoplifting is a bigger threat than piracy.
 • Lesson 5File sharing networks don't threaten book, music, or film publishing. They threaten existing publishers.
 • Lesson 6"Free" is eventually replaced by a higher-quality paid service
 • Lesson 7There's more than one way to do it.
Artikkelen bør imidlertid leses i sin helthet.

11.12.02


Spill tatt på alvor

I fjor omsatte dataspillindustrien mer enn Hollywood på det amerikanske markedet. I år vil omsetningen passere 10 milliarder dollar. Hele 22 % av amerikanere mellom 25 og 34 spiller online dataspill minst en gang i uka. Spillmarkedet har for lengst blitt voksent og begynner nå for alvor å konkurrere med TV-industrien om folks tid og penger.

10.12.02


Økokrim vs. Jon Johansen

Digi.no skriver at «Økokrim mener Johansen automatisk hadde godtatt en avtale om bare å bruke DVD-platen på lisensierte avspillere da han kjøpte den». Mener virkelig Økokrim det? I så tilfelle mener de vel at passiv aksept (ala den som tier samtykker) skal være gjeldende norsk rett. Det er i beste fall uhørt, i verste fall utrolig skummelt.
Dersom vi legger finjusen til side og funderer litt på hva som er rimelig, synes jeg det er relevant å stille følgende spørsmål: Skal det å se film på PC være avhengig av operativsystem? I tilfelle ikke; er det OK å lage et program som sørger for at dette blir mulig? (Ja?) Er det deretter OK å gi dette programmet til andre, slik at de også kan se film på sine maskiner? (Ja?) Bør du straffes dersom noen bruker programmet ditt til noe ulovlig? (Nei?). Spørsmålet om hva som faktisk var hensikten med programmet bli dermed det springende punkt.
Hva med hensynet til Menneskerettighetskonvensjonens artikkel 19:
Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.?
Så vidt jeg skjønner er dette overordnet norsk lov, så dersom DVD-Jon skulle tape (noe som ville forbause meg) er kanskje Haag neste?
10.12.02: Rød Valgallianse er det eneste partiet som tar et klart standpunkt i rettssaken mot Jon Lech Johansen. Partiet har sendt ut en pressemelding der de hudfletter førstestatsadvokat Inger Marie Sunde.

9.12.02


Følg saken mot «DVD-Jon»

VG og Computerworld ser så langt ut til å være den av de norske nettavisene som gir den fyldigste dekningen av saken mot Jon Johansen. Johansen er tiltalt for å laget et program (DeCSS) som omgår beskyttelsessystemet Content Scrambling System (CSS) som benyttes for å beskytte DVD-filmer mot utilsiktet kopiering. Norsk rettsvesen opptrer i denne saken som forlenget arm for Movie Pictures Association under mottoet «Copyright: The Engine of America's Economic Growth». Make no mistake, dette handler lite om opphavsrett til åndsverk, men mye om økonomi.
MPAA har selvsagt også egne sider om DeCSS, med sin vinkling av saken.

Retten til å ta opp det noen sender inn i stua

< Skummel sak som TV-gutta ikke vil se i stua di :-)

I USA og Asia har de hatt dem en stund; video-opptakere med harddisk som f eks TiVo og ReplayTV. I disse dager er de på full fart inn her hjemme. En artikkel i Salon berører spørsmål om hvordan harddisk-recordere (Digital Video Recorders - DVR) påvirker fjernsynsvanene og ikke minst hvordan dette truer finansieringen av kommersielt fjernsyn.
De fleste av oss har, om ikke «vokst opp med», så i alle fall vent oss til videospilleren som et naturlig verktøy for å ha mulighet til å se et program som tilfeldigvis sendes på et litt krøkkete tidspunkt. Det er en mulighet vi har kunnet benytte oss av så lenge vi holder oss til den private sfære. På dette området er det imidlertid i ferd med å skje ting: Harddisk recorderne gjør det nemlig svært enkelt å hoppe over all reklamen, noe representanter for den amerikanske filmindustrien kaller reglrett tyveri. Som et resultat av dette har fem ReplayTV- kunder saksøkt filmindustrien for å avklare hva som er deres faktiske rettigheter i henhold til amerikansk lov.
Ganske vittig å se diskusjonsgruppene knyttet til TiVo, der heter det blant annet «No talk of any type of service theft or video extraction is allowed». Tyder på at TV-bransjen sliter litt?

Konvergens i praksis

Videospillere med harddisk er en ting, men det skal bli verre. Microsoft har allerede lansert sin Windows XP Media Center Edition. Ideen er at PCen skal kunne ta hånd om både om alle medieformater. Med CD- og DVD-brennere begynner det å ligne på bransjens mareritt.
I tillegg er det noen viktige forskjeller mellom en PC og en videospiller. I PCen kan du benytte mange ulike typer software - dvs konvertere og maipulere data - samtidig som PCen gjerne er koblet til Internett, med de mulighetene det gir for filutveksling.
Microsoft har riktignok utstyrt programvaren med en del funksjoner som skal kunne hindre uautorisert kopiering, men TV signalene kommer analogt inn i de fleste hus, noe som forhindrer disse funksjonene i å tre i kraft.
11.12.02: Microsoftprodukter er så sin sak. Vel så interessant er kanskje Dreambox fra tyske Dream-Multimedia; ferdig boks med Linux operativsystem

8.12.02


Game Studies ute med ny utgave

3 utgave av Game Studies er lagt ut. Sjekk gamestudies.org. Årets andre utgave inneholder et utvalg papers fra Game Cultures conference sommeren 2001. Det begynner jo å bli en stund siden!

6.12.02


Forfatterverktøy for ikke-lineær video

Ved Hochschule der Künste (University of the Arts) i Berlin undervises det i nonlinear narration. Studentenes bakgrunn er fra ulike medie- og filmfag. De benytter blant annet et system med navnet Korsakow, et program laget for å sette sammen ikke-lineær, interaktiv "film". Systemet ble laget av Florian Thalhofer i 2000 i forbindelse med dokumentaren [korsakow syndrome].Programvaren er freeware, men finnes kun for mac. Nok en grunn til at jeg må skaffe meg en ny maskin :-)

Blant flere spennende ting Thalhofer har laget er Kleine Welt (fra 1997) som bildet til høyre stammer fra. Her har han benyttet Macromedia Director. Applikasjonen kan lastes ned i engelsk versjon (NB 18 Mb).

I denne forbindelse kan de også være interessant å kikke på Soft Cinema som jeg fant på Lev Manovichs hjemmeside. Egentlig litt irriterende for det har klare paralleller til et videoprosjekt jeg holder på å sysle med. Får vel ta det som et tegn på at det er på tide å få opp farten :-)

A Theory of Justice

John Rawls' teori er et systematisk forsøk på å løse grunnleggende konflikter mellom likhet og frihet. Selv i et «likhetssamfunn» som Norge har vi behov felles kriterier for et rettferdig samfunn når viktige beslutninger skal tas og fellesskapets verdier står på spill.
Rawls håp var å gjøre samfunnet bedre, eller i det minste forhindre det fra å bli verre. Strategien hans besto i å endre samfunnet indirekte, ved å appellere til fornuftige medmennesker, som i sin tur påvirker politiske beslutninger gjennom demokratiske prosedyrer. Les mer om dette i Morgenbladet.

5.12.02


Evidence Extraction and Link Discovery (EELD)

EELD er et av flere program knyttet til det amerikanske Information Awarness Office. Kan ikke si jeg føler meg helt trygg med hensyn til alt de holder på med, men jeg må likevel innrømme at flere av de planlagte systemene opplagt er interessante.
EELD er et system som skal kunne se sammenhenger i store mengder ustrukturerte data. Gjennom å systemere fritt tilgjengelige data som omhandler personer, organisasjoner og kommunikasjon dem imellom skal systemet bli i stand til å gjennkjenne ulike grupper (her tenker man på terrorister - i første omgang) og dermed skape scenarier som kan identifisere nye organisasjoner og potensielle trusler på nettet.
Amerikanserne ser ut til å være i stand til å gjennomføre dette, noe som gir nye perspektiver til ytringer på nettet. Du får neppe se «mappa di» hos disse gutta.
USAs regjering  har skaffet seg hjemmel i en rettsavgjørelse 19. november slik at de nå kan overvåke, etterforske, fengsle, tiltale, dømme og straffe terrormistenkte uten at normale prinsipper for rettsikkerhet blir fulgt.

4.12.02


Viktig rettsak

Den 9. desember begynner rettsaken mot Jon Lech Johansen. Johansen er tiltalt for å har brutt kopisperren på DVD-plater. I den opprinnelige tiltalen het det «Denne adgangen var uberettiget i forhold til rettighetshaverne», med dette er nå endret til «Adgangen var uberettiget fordi DVD-filmene var solgt med forutsetning om at brukeren skulle bruke autorisert avspillingsutstyr og respektere kopibeskyttelsen». I praksis utelukker «autorisert avspillingsutstyr» datamaskiner med Linux operativsystem.
DVD-Jon er tiltalt etter Straffelovens §145. Rettssaken mot skulle egentlig startet i juni, men måtte utsettes fordi retten måtte ha bedre tid på seg til å finne frem til legddommere som kan forstå denne kompliserte saken. I første omgang fant man ikke noen!!!
Jeg kan ikke skjønne annet enn at det må være et fundamentalt problem for rettssikkerheten dersom vi tiltaler medborgerer på premisser som de ikke har forutsetning for å forstå. En annen sak er at amerikansk rett har satt ytringsfriheten først i den saken, men amerikanske rettighetsorganisasjoner forsøker seg på omkamp i norsk rettsvesen. Dette tjener oss ikke til ære.

Utvikling av dataspill

På SlashDot fant jeg en peker til en artikkel i USATODAY om dataspill-industrien. Artikkelen handler blant annet om DigiPen Institute of Technology, det eneste (?) amerikanske universitetet som tilbyr en komplett utdannelse innen produksjon av dataspill.
DigiPen har lagt ut en liste av studentproduksjoner; interessant for de som ønsker å ligge litt i forkant av det som lanseres gjennom mer kommersielle kanaler. De har også en oversikt over andre digitale produksjoner.

3.12.02


Barn og unges bruk av Internett

Internett har etter hvert fått en relativt stor betydning i ulike ungdomskulturer. Vi vet likevel lite om hvordan unge forholder seg til mediet, hvilke typer innhold de foretrekker, og hvordan de opplever og forstår innholdet. Statens Filmtilsyn står bak en rapport - «Nettsvermere» - som kan gi en pekepinn angående ungdoms møte med, og forståelse av innhold på Internett.
Ser også at Filmtilsynet er ute å støtter forskning på vold i dataspill. Nå er det jo ikke så lenge siden en annen rapport konkluderte med at "gleden ved konkurransen og mestring av dataspill har en større innvirkning enn volden".

2.12.02


Norsk Tipping sponser ny utdanning

Høgskolen i Hedmark planlegger et treårig studium i «opplevelsesproduksjon og interaktive medier». Fagmiljøet rundt studiet omfatter blant annet kunst, medieteknikk, programmering, pedagogikk, samfunnsperspektiv og forretningsutvikling. Fagutviklingen skjer i samarbeid med Interactive Institute i Stockholm. Dette ser både ambisiøst og spennende ut, her er det med andre ord bare å følge med.
Men hvilke interesser har Norsk Tipping oppe i dette. Jeg trodde online-spill om penger var ulovlig i Norge, eller er det kanskje noe på gang?

Big Brother...

Vi har forlengst passert et punkt hvor det er grunn til å være oppriktig bekymret for hva som foregår på den andre siden av Atlanteren. USA synes å være i ferd med å miste gangsynet, om enn i det «godes» tjeneste. Det siste utspillet om tilgang til lister over flypassasjerer føyer seg inn i rekken av cowboyfakter som ikke lover særlig godt. USA ønsker å fremstå som et foregangsland når det gjelder individets rettigheter, men etter 11. september synes det som om hensynet til personvern må vike, i alle fall ikke i europeisk forstand. Det er ikke særlig vanskelig å se for seg skremmende scenarier knyttet til uvettig utøvelse av økonomisk, politisk, militær og kulturell makt. Slike tanker gir meg lyst til å være med på å bygge et sterkere Europa., med forbindelser mot øst og sør - ikke mot vest. At EU ser ut til å avslutte granskingen av Echelon gir kanskje ikke de største forhåpningene på den fronten heller.
Den mest farbare vei er trolig å støtte opp om amerikanske motkrefter. Det fleste kamper vinnes som kjent på hjemmebane. Foreløpig er neppe tiden moden; vi dilter vel etter amerikanerne som vi har for vane. Forslaget til en ny «terrorlov» er i så måte et eksempel med amerikansk forbilde. La oss bare håpe at vi ikke blir sittende i en gjennom-kontrollert verden før den politiske vinden begynner å snu.

Føler du deg beroliget av dette? :
"... the President knows that wars are never won on the defensive. In the fight against global terror, we must take the battle to the enemy. And where necessary, preempt serious threats before they materialize against our country. The only path to safety is the path of action. And the United States of America will act. We will confront every threat from every source that could possibly bring harm to our country" .      Les gjerne mer!
03.12.02: Hos Jill fant jeg en peker til hjemmesiden for Total Information Awareness (TIA) System. Ytterligere sten til byrden!
04.12.02: Dette er riktignok en noe eldre sak, men den overskrider grensene for alt som kan kalles noenlunde fornuftig. Amerikanske myndigheter ønsker å få vite hvilke bøker kundene bestiller!!!!
Til toppen

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket