JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i kunst og håndverk, og forsker på og med nye kunst- og medieformer. Leder forskergruppen MaTecSus.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken. Jeg er særlig interessert i det haptiske (berøring og bevegelse) knyttes til lyd.

Fremover jobber jeg særlig med den telematiske operaen Zosimos (2023-26) og (støy)instrumentet Sonic Greenhouse.

Nylig avsluttede prosjekter er Sonus (2023), Sampling av lyd og bærekraft (2022-), "Auditomosjon" (2021-23) og "Aquafoni" (2022).

Videre sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering (2009).

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

20. desember 2023

Zosimos - testkonsert med VJ-ing

Jeg har forsøkt meg frem på et område der jeg ikke har så mye erfaring, nemlig visualisering av musikk fremført live. Her en testfremføring i forbindelse med Zosimos.

Deler av videoen er livebilder, fra et webkamera koblet til min maskin. Bare i dette leddet er det betydelig forsinkelse, noe som innebærer at det til tider er et misforhold mellom det som projiseres bak musikerne og det som foregår på scenen. Det har ikke all verdens betydning for totalopplevelsen, men til tider er det altså ute av sync mellom lyden og deler av bildene.


Alt i alt en svært vellykket test, med en programvare (OBS – Open Broadcasting System) som også elever bør kunne gjøre mye ut av ved sine fremføringer.


16. desember 2023

Generativ kunstig intelligens og ytringsfrihet

Ett år etter at Ytringsfrihetskommisjonen avleverte sin rapport, kommer Teknologiradet med en rapport som tar for seg hvordan ytringsfriheten påvirkes av generativ kunstig intelligens.

Rapporten forsøker å forutse noen av effektene kunstig intelligens vil føre med seg for vår digitale offentlighet, og vurdere hvordan utviklingen vil kunne påvirke menings-, informasjons- og ytringsfriheten. Målet er å stimulere til diskusjon om ytringsfrihetens kår i møte med skapende kunstig intelligens, og om tiltak som kan møte utfordringene teknologien bringer med seg.

4. desember 2023

Tester Open Broadcasting System mm

OBS har vært en opptur. Nå bruker jeg kanskje ikke systemet helt slik det er ment. Egentlig skulle jeg trolig brukt en VJ-programvare til dette. Men OBS er gratis og durer av gårde uten at datamaskinen min ser ut til å anstrenge seg noe særlig. Dermed er dette noe å ta med seg ut i skoler også. Dessuten er jeg mest ute etter å kombinere videolooper, ikke lage grafiske effekter som sådan.

Nedenfor en første test (lyden ikke en del av denne):

Videoloopene er laget på grunnlag av NERFs og ansiktene kommer ut av Craiyon, deretter via Pixlr, Runwayml og EZgif.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket