JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i kunst og håndverk, og forsker på og med nye kunst- og medieformer. Leder forskergruppen MaTecSus.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken. Jeg er særlig interessert i det haptiske (berøring og bevegelse) knyttes til lyd.

Fremover jobber jeg særlig med den telematiske operaen Zosimos (2023-26) og (støy)instrumentet Sonic Greenhouse.

Nylig avsluttede prosjekter er Sonus (2023), Sampling av lyd og bærekraft (2022-), "Auditomosjon" (2021-23) og "Aquafoni" (2022).

Videre sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering (2009).

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

23. september 2010

Ønsker radikal universitetsreform

Bernt Hagtvet skriver i Dagens næringsliv, at tiden inne for radikal universitetsreform. Bakteppet er 80.000 unge, som de neste fire årene vil bli søkere ved de høyere undervisningsinstitusjonene. Hagtvet mener "trange nytteperspektiver" dominerer når en diskuterer hvordan institusjonene skal møte denne "yngrebølgen".

Hagtvet foreslår ti bud for en kommende nødvendig universitetsreform:

"The future of the book", presentert av IDEO

What new experiences might be created by linking diverse discussions, what additional value could be created by connected readers to one another, and what innovative ways we might use to tell our favorite stories and build community around books?

En ting jeg har spesielt sansen for er ideen om å knytte innholdet til en "dramaturgikurve". Her kan en se for seg koblinger av flere kurver, som en kan kombinere for navigasjon i boka. Det ligger i kortene at brukerne også kan influere på noen av kurvene. F eks kan en se for seg en fagtekst hvor forfatteren, foreleseren og studentene har gjort vurderinger, som så kan kombineres for rask å finne frem til de delene som har størt betydning i en gitt sammenheng.IDEO via Miromurr

For ikke å glemme at enkelhet er den tradisjonelle bokens fremste "feature":

17. september 2010

Hvordan bør ebøker prises?

En masteroppgave ved NHH (link nederst) tar for seg prissetting av ebøker.

Ved lansering av ebøker som et nytt produkt er prising forlagenes viktigste utfordring. Denne masteroppgaven tar for seg prisingsutfordringen med utgangspunkt i strategisk prising.

I oppgaven presenteres generell teori om prising, forlagsbransjen og deres satsing på ebøker, før analysedelen drøfter hvordan ebøker bør prissettes. Kjennskap og betalingsvillighet for ebøker kartlegges gjennom en spørreundersøkelse. Resultatene suppleres med en drøftelse av strategiske forhold som har implikasjoner for prissettingen.

12. september 2010

Hva fremmer innovasjon

På den store innovasjonsmålingen til Eurpean Innovation Scorfeboard gjør Mor Norge det ikke noe særlig. Som nasjon havner vi på et “moderat innovasjonsnivå” på linje med Malta, Bulgaria, Hellas og Portugal. Sverige, Finland og Danmark er ledende.

SINTEF har forsket på saken og fant 13 av det de kalte drivere i arkitektfirmaet Snøhetta. Det var 22 i Statoil og i gjennomsnitt 10 i alle de undersøkte miljøene.

Snittet mellom alle ga syv:

  1. fugleperspektiv (eller zoome ut): evne og metode for å gå fra detaljer til helhet
  2. rask prototyping: lager modeller og løsninger tidlig i idefasen (ikke så mye utdredning og snakkis)
  3. skapende motstand: bruke tvil, motsetninger og kritikk som redskap for å være kreativ
  4. frigjørende latter: dyrker en uhøytidelig atmosfære
  5. undring: ha rom for å la seg overraske og være nysgjerrig
  6. fysisk, kroppsliggjøring: ideer til å ta på, lager skisser, gestikulerer
  7. bygge mot: oppnås gjennom mestring, men også ved å at felleskapet håndterer seire og tap
DELL’ARTE - Jeg vil ha en blå ballong

9. september 2010

Fildeling av fagbøker

Adressa.no skriver om tjenesten «Torrent my books», som gir brukere mulighet til å laste ned lærebøker for universiteter og høgskoler.

Mindre enn en uke etter at siden ble lansert, er 8000 brukere innom siden per dag.

Kopiene spres ved hjelp av bittorrent-teknologi, hvilket innebærer at selve nettstdet kun inneholder informasjon om hvem som har kopier av bøkene. Brukerne laster ned bøkene fra hverandres maskiner, på samme måte som «Pirate bay» sprer musikkfiler, videoer mm.

Prosjektet er åpenbart ikke lovlig etter norsk lov, noe som bekreftes av professor i rettsinformatikk, Jon Bing. Han forteller at Christian Berntsen bryter norsk lov med denne tjenesten.

8. september 2010

30.0000 ekstra studenter vil sprenge universitetene

En frykter yngrebølgen vil sprenge universitetene: Kunnskapsdepartementet forventer nærmere 30.000 flere studenter før 2013, og "yngrebølgen" skaper nå hodepine for ledelsen ved flere av universitetene og høyskolene. Det finnes hverken plass eller undervisingsressurser som kan ta unna en slik økning.

Ved Høgskolen i Bergen er klasserommene sprengt, skrev Dagens Næringsliv i forrige uke.

Journalisten.no med blogger

Journalisten.no lanserer blogger med rundt 20 bidragsytere fra politikk og bransje. Her loves det at en kan forvente kritikk og debatt om mediene, om ytringsfrihet, personvern og medienes livsbetingelser.

Det siste temaet får et (kanskje litt ufrivillig) apropos når Journalisten viser til sine begrensede ressurser, og skriver at bloggerne bidrar til ordskiftet uten vederlag. Det er jo i seg selv en interessant observasjon.

Arkitekturvandring i Bergen, som ebok for Kindle

For en tid tilbake laget keg en Arkitekturvandring i Bergen, på oppdrag fra Kulturnett Hordaland.

Som et eksperiment har jeg konvertert litt av dette innholdet til en ebok via Amazons konverteringstjeneste. Kindle-eiere kan laste den ned her. Du trenger i og for seg ikke et lesebrett, men kan benytte Kindle for PC, som kan lastes ned gratis.

Foreløpig inneholder denne kun de offentlige bygningene som jeg skrev om og fotograferte, men jeg skal se om jeg får gjort denne mer komplett etter hvert.

Fotografier fungerer overraskende bra, til tross for Kindle-skjermens klare begrensinger knyttet til toneomfang. Min foreløpige konklusjon er dermed at dette fint kan brukes for presentasjon av mange typer fagstoff. Absolutt en aktuell måte å distribuere pensumtekster til nettstudentene, i alle fall på litt sikt. I dag printer fremdeles mange av studentene fagstoffet og setter det i en perm, for på den måten å ha kontroll på pensum.

I morgens brukte jeg Kindel'en til å lese gjennom en fagartikkel ved frokostbordet, og merket samtidig ut interessante deler av teksten. Etterpå fant dette veien til et tekstbehandlingsprogram, og danner grunnlag for en liten presentasjon jeg skal holde senere i dag. Fin arbeidsflyt, selv om eksporten av notater fra private Kindle-dokumenter ikke er optimal. Dette fungerer imidlertid adskillig bedre med kjøpte bøker, da disse notatene kan lagres og lastes ned via Amazons nettjeneste.

Uansett, her er man på vei mot noe som fungerer bra.

7. september 2010

BergenOpen oppsummert

MediArena, et nytt innovasjonsprosjekt for mediebransjen i bergensregionen, inviterte sammen med Infomedia (UiB) til seminaret “Bergen Open”.

Oppsummert på Twitter.

Dette er min oppsummering av innleggene. Ikke akkurat "strukturerte data", men i det minste noenlunde strukturert :)
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket