JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i kunst og håndverk, og forsker på og med nye kunst- og medieformer. Leder forskergruppen MaTecSus.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken. Jeg er særlig interessert i det haptiske (berøring og bevegelse) knyttes til lyd.

Fremover jobber jeg særlig med den telematiske operaen Zosimos (2023-26) og (støy)instrumentet Sonic Greenhouse.

Nylig avsluttede prosjekter er Sonus (2023), Sampling av lyd og bærekraft (2022-), "Auditomosjon" (2021-23) og "Aquafoni" (2022).

Videre sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering (2009).

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

30. juni 2023

Laokoon NERF

Skulpturen "Laokoon og sønnene hans", er en gresk skulptur i seinhellenistisk stil fra omkring år 50 f. Kr. Den viser den trojanske presten Laokoon og hans to sønner som blir drept av sjøormer. Skulpturen er antagelig hogd av tre skulptører fra øya Rhodos; Hegesandros, Athenedoros, og Polydoros. Statuen er bevart i en romersk marmorkopi som står i Vatikanmuseene. Det finnes i tillegg flere seinere kopier.Her en modell av Laokoons hode, generert ved hjelp av NERF og tjenesten Lumalabs.ai

29. juni 2023

Dataspill brukt til visualisering i museum

I Digitale medier og materialitet bruker jeg blant annet Assassin’s Creed som eksempel. Utgangspunktet er en sak fra 2013, der dansk TV2 benyttet et bilde fra Assassin’s Creed Damascus og presenterte dette som et bilde fra 2013. Jeg fortsetter med å diskutere dette i sammenheng med visualiseringer av historiske hendelser, og i dag fikk jeg se nettopp dette på et museum.

Ashmolean i Oxford har en utstilling spunnet rundt myten om Minotaurus i labyrinten i palasset Knossos på Kreta. Her er også en gjennomgang av hvordan de har jobbet med denne visualiseringen. Flere av klippene finnes i denne videoen:

Forest of Imagination

Forest of imagination finnes for tiden i Bath Assembly Rooms. Festivalen feirer 10 år, og i 2023 inviterte National Trust Forest of Imagination til å fylle lokalene.

Vi kom til dette tilfeldig, på vei til noe halt annet, og holdt på å passere det hele. Heldigvis tok vi turen inn til en svært spennende opplevelse, der natur var tatt inn i en klassisk bygning. Det hele er nok laget med barn som den primære målgruppen, men dette var sannelig vel verdt å få med seg som godt voksen også.

27. juni 2023

Motion capture og NERFs

Lumalabs.ais bruk av Neural Radiance Field (NeRF) fortsetter å imponere meg. Denne videoen er laget på grunnlag av en 3D-modell, som igjen er basert på et kort videoopptak, gjort med en 6-7 år gammel mobiltelefon.

Resultatet er en ganske hederlig 3D-modell. Neppe noe som egner seg for å måle opp noe, men supert for dokumentasjon og for å lage modeller der det ikke er kritisk om noe ikke blir helt presist

26. juni 2023

AI and Theatre

The Oxford Research Centre in the Humanities (TORCH) arrangerte en åpen diskusjon om nåværende og fremtidig bruk av AI og immersive teknologier i teater og performance, ledet av TORCH DirectorWes Williams

Mye spennende som ble vist og diskutert, dog ikke så mye som spesifikt anvendte KI. Det kunne handlet om stykker om dette, men handlet mer om ulike eksempler på VR og AR. Uten at det ble mindre interessant av den grunn.

22. juni 2023

Silent Echoes: Notre Dame

Silent Echoes: Notre Dame er en lydinstallasjon av Bill Fontana, for anledningen satt opp i katedralen i Wells

Et interessant bakteppe er Jøran Rudis "Opplevelsen av gjenklang – et intervju med Bill Fontana". 

Ifølge en sammenfatning av Bill Fontanas karriere, utviklet han konseptet for lydskulpturer ut fra en idé hentet fra et kort notat av Marcel Duchamp:: 'Musikalsk skulptur. Lyder som varer og går fra forskjellige steder og danner en klingende skulptur som varer.' Denne forestillingen ble et vesentlig aspekt av Fontanas kunstneriske uttrykk, en fascinasjon av prinsippet om å projisere lydmateriale på et sted fjernt fra lydens opprinnelse. 

Ved å plassere vibrasjonssensorer på Notre-Dames ti klokker, fanger Fontana klokkenes harmoniske ekkoer, lyder fra klokkene som konstant ringer i det stille.

19. juni 2023

Reflections on didactical challenges in teaching computer programming

"Reflections on didactical challenges in teaching computer programming" er et kapittel i Education Applications & Developments VIII der vi diskuterer utfordringer i forbindelse med dataprogrammering i kurs for studenter, i og utenfor informatikkfeltene: hvilke datakunnskaper bør undervises og i hvilken grad? 

Kapittelet presenterer erfaringer og refleksjoner fra forfattere fra forskjellige universiteter, institutter og kurs om undervisning. Vi sammenligner pedagogiske tilnærminger i møte med ulike studentgrupper, de som spesifikt skal lære seg programmering og ikke-informatikkstudenter som kun anvender programmering som verktøy for å kunne løse andre oppgaver.

16. juni 2023

Prosjekter fra skoler i Bergen, 2023

Et forsøk på å oppsummere noen aktiviteter i skoler inneværende år. Her fra Kalvatræet skoler. Kronstad skole og Christi Krybbe skoler. Prosjektene er i de fleste tilfeller tverrfaglige, og knytter forbindelser mellom estetikk og teknologi.

Merk at elever i skolen allerede er i full gang med å bruke KI på konstruktive måter.

Neste år er det dessverre ingen skoler, i alle fall som jeg kjenner til, som ønsker å jobbe med digitale teknikker innenfor Dekomp-ordningen (Desentralisert kompetanseutvikling). Det er nok en litt tabloid fremstilling, og høres for meg litt merkelig ut. Men i alle fall: det er ingen prosjekter som disse i undertegnedes regi kommende år. Kanskje jeg får ta med meg algoritmedyrene ut i barnehager i stedet. 

Får håpe det kommer seg ...


7. juni 2023

Læring, hvor ble det av deg i alt mylderet?

Ekspertgruppen for digital læringsanalyse har utredet hvordan data om elever og studenter kan brukes for å forbedre undervisning, fremme læring og øke kvaliteten. 

Ekspertgruppen har blant annet utredet hva som er det pedagogiske bruksområdet for læringsanalyse og hva som kjennetegner læringsanalyse i dagens utdanningssektor. 

Ekspertgruppen foreslår en rekke tiltak for å legge til rette for god og forsvarlig læringsanalyse. Ekspertgruppen anbefaler blant annet å endre regelverket for å tydeliggjøre det rettslige grunnlaget for læringsanalyse, innføre norm og retningslinjer for personvern og legge til rette for god pedagogisk praksis med læringsanalyse.

Les dokumentet

6. juni 2023

Pappenheim på Kronstad

Pappenheim er en installasjon satt sammen av store pappesker, som vi satte opp under Festspillene i forbindelse med Småspill 2023. Her fra byggingen.

I kassene finnes massevis av små kikkhull som lar deg se inn i fantasiversjoner av dyrenes verden, formidlet gjennom lyd, animasjoner og figurer. Veien gjennom labyrinten er laget slik at barn enkelt kan krabbe gjennom, og med litt forsiktighet kan også voksne ta  turen – jeg slet skikkelig. 

Tablåene og animasjonene ble laget av elever ved Christi Krybbe skoler og lærerstudenter, i kunst og håndverk. 

5. juni 2023

Auditomosjon på Siljustøl

Det begynner trolig å nærme seg slutten for Auditomosjon, og i år tok vi installasjonen med utendørs. Nydelig dag på Siljustøl. Gjennom dagen anslår jeg at det jevnt var 20 barn inne i installasjonen til enhver tid, fra kl 12 til 16. Mange var der lenge og det er nærmest umulig å komme med et eksakt antall besøkende, men 3-400 stykker er et estimat.

Installasjonen har vist ser å være forbausende robust. Noen deler som jeg hadde hatt ansvar for å feste løsnet, mens hovedsømmene og glidelåsene holdt. Dette trodd mye juling. Nesten like imponerende er at avspillingsenhetene (en inne i hver lydskapning) også fungerer prikkfritt. Jeg måtte bytte noen lydkabler som var brukket, men så spilte alt gjennom hele dagen.

Som tredimensjonalt objekt fungerer Auditomosjon svært godt. Min intensjon om at lydskapningene også skal invitere til aktiv lytting fungerer tidvis. Mange barn begynner å lytte til objektene, men de færreste utforsker den programmerte sammenhengen mellom bevegelse og rytmelyder. Når det er sagt: dette er ikke merkelig på noen måte. Det visuelle og det fysisk romlige dominerer selvsagt, ikke minst når det er mange inne i installasjonen samtidig. Ikke desto mindre er det spennende å se at noen barn faktisk oppdager sammenhenger mellom bevegelse og lyd.

Nå er det ingen videre planer for installasjonen som sådan, og noen av lydskapningene finner nok veien ut i skoler.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket