JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i kunst og håndverk, og forsker på og med nye kunst- og medieformer. Leder forskergruppen MaTecSus.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken. Jeg er særlig interessert i det haptiske (berøring og bevegelse) knyttes til lyd.

Fremover jobber jeg særlig med den telematiske operaen Zosimos (2023-26) og (støy)instrumentet Sonic Greenhouse.

Nylig avsluttede prosjekter er Sonus (2023), Sampling av lyd og bærekraft (2022-), "Auditomosjon" (2021-23) og "Aquafoni" (2022).

Videre sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering (2009).

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

2. mars 2008

30.3.08

Ideer om et universitet

Boken "Ideer om et universitet" (Jens Erik Kristensen (red) m.fl.) viser ifølge Trond Berg Eriksen, i Morgenbladet, hvordan kvaliteten på våre universitetsdiskusjoner har sunket katastrofalt de siste hundre år:
Jens Erik Kristensens antologi er på mange måter en deprimerende bok nettopp fordi den forteller sin historie dyktig og på mange nivåer. Den dokumenterer at kvaliteten på diskusjonen omkring høyere læreanstalter har sunket katastrofalt siden Max Webers tid - med Jürgen Habermas som en enslig mammut konservert av permafrosten. De tre siste bidragsyterne til antologien (Gibbons, Käufer og Scharmer) er lærerike fordi de viser utviklingen av det særegne mandarinspråket som nå omgir høyskoledebatten også her i landet.

Man taler ikke lenger om forskning, undervisning eller dannelse med disse virksomhetenes egne ord, men kaster seg inn i en byråkratisk tungetale som henter brokker fra økonomi, ledelsesfilosofi og alminnelig pedagogisk psykobabbel. Hensikten er åpenbart å utelukke forskere og fagfolk fra styringen med deres egen arbeidssituasjon. Bare de som kjenner kodene, har talerett. På den måten blir Jens Erik Kristensens antologi både en minnebok og en gravskrift over Humboldts drøm om å forene forskning, undervisning og dannelse.
Etiketter: 

28.3.08

Etterspill på Facebook

Hjemsøkt av Facebook skriver Aftenpostren. Bakgrunnen er drapet på norske Martine Vik Magnussen i London, og britiske aviser som ikke fornekter seg, men publiserer bilder fra avdødes Facebook-profil. Ifølge avisene er ikke dette bilder de har stjålet, men hva avdøde selv hadde valgt å presentere seg med på Facebook. 

Betgenende nok skal den dreptes arabiske venn, som er mistenkt i saken, ha slettet sin profil på Facebook like etter drapet.

Historiefortellere

Elegant, og et eksempel på at det absolutt kan komme spennende ting fra et forlag :)
Etiketter: 

27.3.08

Miljøprofil til stryk

Sykling til jobben og generelt lite bilkjøring hjelper lite når jeg i det siste har reist mye med fly. Miljøprofilen min blir ganske triste greier.
Mitt "økologiske fotavtrykk er visstnok 38158 m2/år, mens snittet for nordmenn er 23100 m2/år. Ikke særlig bra det heller , ettersom det bærekraftige nivået er 8700 m2/år
Etiketter: 

25.3.08

TONO vil ansvarliggjøre skolene for fildeling

3.000 ungdoms- og videregående skoler kommer om kort tid til å få tilsendt informasjonsmateriale der de blir fortalt at de kan stilles til ansvar dersom elevene bedriver ulovlig musikknedlasning.
- Skolene må vite at de rett og slett er ansvarlige for bruken av skolens utstyr. Har de ikke rutiner som hindrer ulovlig nedlastning, kan de holdes ansvarlig for det økonomiske tapet rettighetshaverne lider, sier Irina Eidsvold Tøien, juridisk sjef i TONO, til Dagens Næringsliv.
Oppdatering 27.03.08: Jeg skrev ikke noe om det følgende da jeg først postet om denne kampanjen, men etter å ha diskutert det med andre kommer det "som manglet" sist. Det er nemlig noe ved fremstillingen av "hovedpersonen" (fildeleren) som trigger noen referanser jeg ikke liker:
"Sløvt blikk, ringer under øynene, svettende av skam. En typisk fildeler, slik platebransjen ser ham." - ifølge Dagbladet. En beskrivelse en kan si seg enig i. Det er imidlertid en del som kommer i tillegg. Personen som presenteres som "skurk" i filmen er jo ikke noen typisk nordeuropeer. Han ser mer ut til å stamme fra Midøsten, min umiddelbare opplevelse var at dette er en ung mann av jødisk avstamning. En tolkning selvsagt, men dersom avsenderen / filmskaperen har hatt et bevisst forhold til castingen (noe jeg vil tro at de har hatt) begynner det å bli temmelig lummert med referanser til en historie de færreste liker.
Filmene som fronter kampanjen forteller om "de andre", de som ser anderledes ut og som truer "vår" økonomi. Ingen god bagasje å ha med seg i et historisk perspektiv.
Dette kunne jo ellers vært historien om denne karen, eller denne, eller denne.
Ellers er jo påstandene i høyeste grad diskutable: En rapport - "The Effect of File Sharing on Record Sales: An Emprical Analysis" (riktignok fra 2002 / 2004), konkluderte med at musikksalget tapte 0,7 prosent av platesalget til nedlasting (Ref Ars Technica).
Etiketter: 

24.3.08

Vitenskapelig publisering må på nett!

Mange mener at tellekantregimet forkludrer mye for omløpet av informasjon om forskningsresultater. Reidar Conradi, informatikkprofessor ved NTNU, vil gjøre noe med det og har skrevet brev til det mest prestisjetunge tidsskriftet på sitt fagfelt. Han påpeker at på grunn av lang ventetid vil den forskningen som publiseres ofte være tre til fem år gammel idet den blir publisert.
- Vi er husmenn i eget hus, fagforlagene er de eneste som tjener på at vitenskapelig produksjon måles i antall publiserte artikler i fagtidsskrift, sier Conradi til Universitetsavisa, og vil ha faglig publisering over på nett.
Det mest forstemmende med denne tilstanden er at alle jobber gratis ? både forfatterne, redaktørene og de som skal godkjenne manuskriptene for publisering ? mens forlagene tjener store penger. - De har skrudd opp prisene så mye på abonnement at bibliotekene tappes for budsjettmidler og må si opp viktige abonnementer. Slik kan det ikke fortsette, konkluderer Conradi.
Her er det bare å slutte seg til og ønske det nåværende publiseringsregimet dit pepperen gror. Elsevier hadde i 2006 et samlet overskudd på mer en 2 milliarder EuroDette er ikke penger som kommer forskningen til gode, men til syvende og sist en direkte årelating av de samme budsjettene som burde gå til forskning og utvikling. Noen ler hele veien til banken, og akademia sitter igjen som "nyttige idioter".
På bakgrunn av forrige post er det med litt tungt hjerte at jeg også sier meg enig med Conradi når han forteller at han enklest finner sine "fagfellers arbeider ved å google", og at biblioteket i den sammenhengen er irrelevant.
Legg til det svakt håpløse i at papirpubliseringen, sammen med tilgangsbegrensning til eventuelle digitale ressurser, medfører at et lite mindretall får reell tilgang til forskningsresultater. Jeg har i alle fall problemer med å se hvordan det kan oppfylle forskningsinstitusjonenes samfunnsoppdrag.
Kanskje er konsekvensen av dette at fagbibliotekene forsvinner i sin nåværende form og at midlene i stedet kan brukes på et system som kan bistå forskere med open-access publisering, både lokalt og nasjonalt. Er det en umulig tanke å se for seg at midlene som i dag benyttes for å kjøpe tilgang til den informasjonen, som forskningsistitusjonene i utgangspunktyet betaler for å få produsert, i stedet benyttes til skikkelig fagfellevurdering innen et open-acess-system?
Etiketter: 

18.3.08

Bibliotekopplevelser

Jeg kan nok knapt kalles en bibliotekbruker lenger, men det handler mest om hva jeg etterspør og mindre om biblioteket som samfunnsbyggende institusjon. Dette handler mest om det siste: fascinasjonen for biblioteket som et sted der kunnskap voktes.
På vei hjem fra BlogTalk08 i Cork stoppet jeg i Dublin og fikk noen timer i byen før flyet gikk hjemover. Utstyrt med et skikkelig dårlig kart satte jeg meg fore å legge turen innom Guiness-byggeriet, men bestemte meg for å stikke innom Trinity College på veien. Lykken står som kjent den svimete bi, for inne på univeristetsområdet så jeg et skilt som viste veien til utstillingen om "Book of Kells".
Book of Kells er et bibelmanuskript fra 800-tallet kjent for sine vakre illustrasjoner. Spot on! Ikke minst fordi jeg i mitt innlegg på BlogTalk gjorde et poeng av hvordan bilder organiserer informasjon romlig. Når det gjelder nettpublisering er dette et område liten grad er blitt teoretisert omkring - "undertheorized" ifølge Mark Bernstein.
Utstillingen om Book of Kells var flott den, vi snakker tross alt om det som av mange blir regnet som verdens peneste bok, men det var likevel først på vei ut at oppturen begynte for alvor. Utgangen var nemlig lagt gjennom The Long Room.
For Star Wars-kjennere (jeg er riktignok ikke blant dem) kan det være moro å vite at The Long Room er forbilde for Library of Ossus i Star Wars Episode II: Attack of the Clones. Likheten er såpass påfallende at Trinity College vurderte å gå til sak (ref Wikipedia). I alle fall et rom som oste av lagret kunnskap.
Spennende var det også å se det pågående restaureringsarbeidet: Papir og lærinnbinding er i høyeste grad forgjengelig og mange av bøkende må gjennom en omfattende prosess for ikke å gå i oppløsning.
Jeg vandret videre med mitt dårlige kart og satte kursen i retning St. Patrick katedralen (info på norsk - PDF). Jonathan Swift (1667 - 1745) - forfatteren av Gullivers reiser (finnes forresten som lydbok via det glimrende prosjektet Librivox.org - hadde jeg ikke vært belemret med et knippe talefeil skulle jeg satt i gang med den norske versjonen... ). Vel Swift var altså prest her i 30 år (1713-1745) og ligger begravet i kirken.
Før jeg kom til katedralen passerte jeg imidlertid en liten inngang med et knapt synlig skilt og med ett sto jeg inne i det som viste seg å være Irlands første offentlige bibliotek (også det med informasjon på norsk), grunnlagt av erkebiskop Narcissus Marsh i 1701 (altså et lite hundreår før offentlige bibliotek så dagens lys her hjemme).
Biblioteket er såpass gammelt at det er et eksempel på hvordan interiøret ble laget den gangen bøkene var lenket til bokhyllene. Ikke "lenket" i metaforisk forstand, men rent fysisk. Avlukkene som leserene ble låst inne i sammen med sjeldne bøker kan du også se her. Biblioteket har 80 inkunabler i hyllene...
Ifølge den svært imøtekommende guiden var Marsh opptatt av matematikk, og ikke minst øynet jeg en faglig link da jeg fikk vite at Marsh særlig jobbet med refleksjon og refraksjon. Nå viste det seg at jeg bommet litt her, for Marsh var mer interessert i lyd enn i optikk: I 1683 skrev han Essay on the Doctrine of Sounds, Containing some Proposals for the Improvement of Acoustics.
The paper was remarkable because of Marsh's use of three new words. He used diacoustics to describe the study of refracted sound, catacoustics for that of reflected sound, and most important of all, he was the first scientist to use the word microphone. (Ref)
Som om dette ikke var nok, på flyet hjem leste jeg Jon Hustads Knut Olav Åmås artikkel om situasjonen for bibliotekene i Norge der han blant annet presenterer Finlands kraftige satsing på et høyt utviklet biblioteksystem som en delforklaring på landets suksess med leseferdighetene i skolen. Til sammenligning ligger Norge på bunn i Norden når det gjelder utlån og bevilgninger pr. innbygger...

14.3.08

Nettsensur i hjemmet

Jeg er blant dem som mener at tekniske kontrollsystemer generelt er svært problematiske, enten dette dreier seg om implementering av EUs datalagringsdirektiv (som neppe rammer de kiminelle man sier man vi kontrollere), systemer for plagiatkontroll i skolen (dersom disse kommer i stedet for en sosial kontroll) eller software som filterer innhold i hjemmet.
Når det gjelder det siste skriver Dagsavisen at nær hvert tredje hjem gjør bruk av denne typen software. Til og med når ungene nærmer seg myndighetsalder velger 20% å filtrere den informasjonen som barna skal ha mulighet til å tilegne seg.
Nå mener jeg selvsagt ikke at det er noe mål at unge skal sitte å surfe på nettsider med pornografi etc, men det viser seg nå en gang at slike filtre også rammer informasjon av større nytteverdi. Dessuten føyer dette seg inn i rekken av tiltak som raskt venner oss til at overvåkning på forskjellige områder i samfunnet er noe "vi bare må innfinne oss med". Dette kan i sin tur medføre en redusert beredskap blant folk flest når det gjelder spørsmål om peronvern, og med ett er vi på vei mot en type regime som vi tidligere ikke ville bli identifisert med.

13.3.08

Gratis konsertbilder via P3/Flickr

Statskringkasteren begynner å få ting på stell: På P3s Flickr-side finner du en rekke flotte bilder fra konserter, festivaler og P3sessions.
Bildene har en Creative Commons-lisens som gir deg tillatelse til å dele og remikse, alt så lenge du ikke har en kommerisell agenda.
Dimmu Borgir, P3sessions. Foto: Kim Erlandsen, NRK P3

Presentasjon av NVUs faggruppe for Web 2.0

Selve presentasjonen (uten lyd):
 

Videosammendrag av presentasjonen laget ved hjelp av Google docs (Presenter) og Screencast-o-matic. Screencast-o-matic tar kun opp filer på maks 15 minutter, men vanligvis er detet et mer en tilstrekkelig format. Her ender jeg imidlertid opp med en presentasjon i tre deler, som så postes til Google video. 

Jeg har ikke lagt vekt på lage en strømlinjeformet produksjon. Her er det den enkle og kjappe produkjsonsformen som står i fokus, slik det må være dersom en skal ta seg tid til det i en ellers travel hverdag. Jeg har med andre ord satt meg ned foran PCen, satt i gang opptaket og begynt å prate. En til tider famlene muntlig fremstilling får så være, her har jeg stupt rett ut i det, og det funker rimelig greit: 

Del 1 (ca 15 min):
Først og fremst om produksjon i nettleseren
 

Del 2 (ca 15 min):
Handler mest om bruk av blogger
 

Del 3 (ca 10 min):
Blant annet om tagging og sosiale nettverk

Etiketter: 

9.3.08

NRK-suksess med bruk av BitTorrent

Mark Pesce begynte å snakke om hyperdistribusjon ved hjelp av BitTottent for noen år siden. Nå kan NRK Beta rapportere tall og kostnader fra sitt fildelingsforsøk, og kan slå fast at eksperimentet med BitTorrent har vært en suksess.
Vi kan ikke basere en videre strategi for NRK på en eller to kommentarer, men når vi mottar flere hundre av dem og mange i retning denne:
"Dere skulle hatt medaljer hele gjengen! Helt fantastisk genialt! Legg ut mer matriale på torrent. Betaler lisens med glede. Syns igrunn dere kan få lov å øke lisensen med tusen spenn i året. Kvaliteten er meeget bra. Kjør på!"
?så ville det være galskap å ikke ta dette inn som en del av vår strategi og utvide satsingen. For å si det litt stort: dere som kommenterer her på NRKbeta er med å forme NRKs strategi for digital distribusjon.
Testen har også vært en teknisk og økonomisk suksess. I alt er det distribuert ca. 80 000 x 630 MB = 50 TB med data. Skulle NRK betalt for all distribusjonen hos Amazon S3 ville det ha kostet 50 000 GB * $0,16 pr GB = ca. kr 41 000,-. Med Bittorrent-distribusjon ser regningen ut til å komme på ca. 1700 kroner!!
Etiketter: 

8.3.08

Målrettet reklame

I denne Google-annonsen er det noe som ikke stemmer helt: 

Aston Martin
Finn rimelige Bruktbiler på Kelkoo. Sammenlign priser og spar penger
www.kelkoo.no/biler


Aston Martin og Kelkoo passer ikke helt sammen i mitt hode. Skjønt jeg antar annonsen er myntet nettopp på folk som meg, som finner på å klikke på Aston Martin selv om jeg ikke har noen forhåpning om å ha råd til den. Trolig derfor jeg havner her i stedet for her.
Etiketter: 

7.3.08

Dataspillmeldingen

Trond Giske presenterte i dag St.meld.nr.14 ( 2007-2008) Dataspill (Dataspillmeldingen), blant annet med forslag til tilskudd til lansering av norske spill og styrking av ordningen for å få utviklet flere norske spill.
Dataspill har større omsetning enn kino, og i 2006 ble det omsatt dataspill for190 milliarder kroner på verdensmarkedet. Utviklere av norske spill omsatte for over 100 millioner norske kroner i 2006, men under 1 prosent av spillene som omsettes i Norden har nordisk språk og innhold. Samtidig har 96 prosent av barn mellom 3 og 13 år tilgang til en maskin de kan spille på.
For å øke tilgangen til norske dataspill vil regjeringen også vurdere en utlåns- og innkjøpsordning gjennom folkebibliotekene

Endelig en Think som du vil bli sett i

Mye pent kan sikkert sies om Think City, men denne modellen så langt ikke hevet Think over "Postman Pat"-klassen. 

Think har kanskje vært en fornuftig bil, men akk så kjedelig og med liten praktisk nytte annet enn for matpakkekjørere med potensiale til å sapre mye på bompenger samt de som kjører budbil i byen. Et par unger som skal på trening eller i barnehagen, eller en litt større tur på butikken har efffektivt satt Thinken på sidelinjen. Dette ser ut til å komme seg betraktelig med Think Ox - en modell som riktignok kun er en konseptbil, men som ser ut til å kunne gi Think noe av det de har manglet. 

Omsider snakker fire dører, fem seter og ikke minst et design som som gir de signalene en slik bil fortjener. Think Ox vil ha samme rekkevidde som den mindre Think city, hvilket betyr 200 km på fulle batterier. Toppfarten er på 135 km/t, og null til 100 km/t går unna på hedelige 8,5 sekunder. 

Bilen skal hele tiden være koblet mot Internett, noe som for eksempel mulig å kunne fjerndiagnostisere eventuelle tekniske problemer samtidig som en kan laste ned softwareoppgradering til bilen ved behov. 

Nøkkelen er en minnebrikke som inneholder all informasjon som bilføreren måtte ønske å ha for hånden, som for eksempel musikkpreferanser, seteinnstilling, favoritter på Internett etc. 

Et spørsmål er imidlertid om Think satser riktig når de laster bilden med temmelig mye batterivekt. Ofte trenger en jo ikke mer enn noen få mil, før en kan lade igjen. Dermed blir et konsept som det Fisker Karma representerer interesant. Dette er en såkalt plug-in-hybrid med en liten bensinmotor som driver en generator, som igjen lader litium-ion-batteriene. Forskjellen fra dagens vanlige hybridmodeller, er at plug-in-hybridene også kan lades fra strømnettet og kjøre 80 km før batteriene må lades. Dette er imidlertid nok til hverdagsformål samtidig som bilen kan tas med på langtur med full bensintank.
Etiketter: 

3.3.08

Memoz - spatial webpublishing

Or alternatively "spatial weblogging"

Anyway, this is today's presentation at BlogTalk08 in Cork


 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket