JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i kunst og håndverk, og forsker på og med nye kunst- og medieformer. Leder forskergruppen MaTecSus.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken. Jeg er særlig interessert i det haptiske (berøring og bevegelse) knyttes til lyd.

Fremover jobber jeg særlig med den telematiske operaen Zosimos (2023-26) og (støy)instrumentet Sonic Greenhouse.

Nylig avsluttede prosjekter er Sonus (2023), Sampling av lyd og bærekraft (2022-), "Auditomosjon" (2021-23) og "Aquafoni" (2022).

Videre sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering (2009).

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

1. august 2005

27.8.05


Privat vs offentlig

Da denne dokumentaren gikk på NRK tenkte jeg umiddelbart at dette er i drøyeste laget. Jeg skrev ikke noe om det da, men har fundert mye på det, ikke minst fordi jeg for tiden sitter å jobber med forholdet mellom det private og det som anses som offentlig, knyttet til personlig publisering.

Personlige medier, som blogger, har sin fremste styrke, men også en av sine potensielle svakheter knyttet til mangelen på en redaksjonell instans. At enkeltpersoner ikke evner alltid evner å skille mellom det personlige og det private, eller bevisst ønsker å skade noen med privat informajon, er et opplagt problem knyttet til personlig publisering der kontrollmekanismene som bør ligge i en redaksjon mangler.

NRKs bruk av et opptak av en privat samtale mellom Åslaug Haga og Jan Davidsen er imidlertid godt egnet til å stille spørsmål ved om "redaksjonell kontroll" er et begrep med reellt innhold. BTs leserombud skriver følgende: "Skillet mellom offentlige og private ytringer er en grunnleggende forutsetning for et fritt samfunn. Vi må alle kunne uttale oss privat. Et kjennetegn ved totalitære regimer er nettopp at de fratar mennesker friheten til private ytringer." Det påpekes videre at det som kommer fram i denne samtalen hverken er nytt, eller særlig sensasjonelt, men likevel velger NRKs Brennpunkt å tre inn i privatsfæren.

Redaksjonens fremste rettesnor er Vær varsom plakaten. Punkt. 3.10 er vanskelig å missforstå: "Skjult kamera/mikrofon eller falsk identitet ?skal bare brukes i unntakstilfeller. Forutsetningen må være at dette er eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning?."

Saken føyer seg inn i en rekke lignende saker der bruk av skjulte opptak ser ut til å etabelere seg som en akseptert journalistisk metode. Formuleringen "forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning" er selvsagt gjenstand for en rekke mulige tolkninger, hvilket vel er problemet. Denne redegjørelsen for bruk av skjult kamera i en annen sak gir et visst innsyn i hvilke avveininger man gjør. Det gis riktignok ikke noen annen begrunnelse for bruken av skjult kamera enn at det blir gjort etter "nøye overveielse", men det signaliserer i det minste en bevissthet i forkant av et opptak, noe som ikke er tilfellet i forhold til Haga/Davidsen.

Ser også at TV2 setter seg på sin høye hest og forteller at de aldri har avlyttet private samtaler. Godt mulig, og NRK Brennpunkt er nok en "versting" på dette området her hjemme, men i forbindelse med Nokas saken lanserer TV2 Nettavisens redaktør har følgende nyhetskriterium"- Alle beslutninger om publisering er vanskelige, men når informasjonen er god og interessant da er det riktig å publisere" er kanskje ikke det mest prinsippille standpunkt det heller. Sakene er selvsagt ikke direkte sammenlignbare, men begge vitner om en sensasjonshunger i pressen der man synes å bry seg stadig mindre om personvern og rettssikkerhet.

I et samfunn der vi omgis av mobile opptaksmedier og et mangfold av elektroniske spor er det ikke oppmunterende at de som burde tjene som forbilder, nemlig de profesjonelle journalistene, henfaller til en slapp holdning til personvernet.

23.8.05


Utsolgt!

Da jeg bar meg skakk på et halvt tonn med bøker i 2002 var knapt noen tanke fjernere enn at jeg en dag skulle bli nødt til å si "beklager utsolgt". Men nå er altså den dagen her! Noen bestillinger kom inn og med ett var det tomt i den siste kassa. Tre bøker er igjen, og de tror jeg skal få stå urørt i bokhylla.

Moralen er: Eget forlag koster litt innsats, men det betaler seg :-)

Hvilket vel betyr at det er på høy tid å realisere et nytt bokprosjekt...
Oppdatering 01.09.05:
Nåja, det hele endte med at jeg tuslet ned på Allkopi og fikk printet et utvidet opplag. Butikken er med andre ord operativ igjen.

22.8.05


Blogging i valgkampen

Observer Norge har sammen med Ukebrevet Mandag Morgen tatt for seg 16 av de mest populære personlig bloggene i Norge med et (mer eller mindre) politisk interessefelt. Ikke helt overraskende har bloggerne en litt annen tilnærming enn det de etablerte mediene. Bloggerne "mer tematisk strukturert og opptatt av substans, mens de etablerte mediene i sommerukene har lagt vekt på det politiske spillet, regjeringsspørsmålet og alternativene".
Norges første analyse av politisk orienterte webblogger, utført av Observer Norge og Mandag Morgen, viser at bloggerne er mer opptatt av saker og substans enn de tradisjonelle mediene. Mens de største avisene og tv-kanalene er opptatt av valgkamp og det politiske spillet for å komme til regjeringsmakten, engasjerer ikke dette bloggerne i nevneverdig grad.

For første gang i Norge står vi overfor et politisk valg hvor den nye nettbaserte offentligheten kan komme til å få betydning for valgresultatet. Blogging har definitivt brutt overflaten i de tradisjonelle mediene. Fra januar i år og frem til og med juli økte refereringen til blogger med over 500 % i fem av landets største aviser. Det knytter seg imidlertid stor usikkerhet til hvor stor innflytelse bloggernes aktivitet vil få for dagsorden i de tradisjonelle mediene og meningsdanning i befolkningen.
Undersøkelsen viser at blogging er et fenomen som for alvor begynner å interessere de tradisjonellemediene, men samtidig påpekes det også at de norske bloggene ikke har særlig gjennomslagskraft.

Les mer i bloggblogg - Bloggerne mer opptatt av substans i valgkampen.

Oppdatering, langt senere:)
Martin Eide kritiserte undersøkelsen og mente den romantiserte de faktiske forhold. Eide får svar fra Olav Anders Øvrebø i et innlegg i Morgenbladet:
En skal være svært lite bevandret i debattene om bloggernes mulige samfunnsbetydning for å kalle dette romantisering. Atskillig dristigere påstander har versert i de årene som er gått siden blogging og enkeltpersoners publisering generelt begynte å ta av. Mens det finnes massevis av eksempler på medieforskere utenfor Norge som har deltatt aktivt i og preget debatten om blogging, har det norske medie-forskningsmiljøet vært nærmest helt stumt. Og det om et tema som burde være midt i blinken. Fra fenomenet blogging og personlig publisering kan en avlede problemstillinger i mange retninger som alle er helt sentrale for medie- og journalistikkforskningen: Utfordring mot medie-nes forretningsmodeller, journalistisk etikk, redaktørplakat, offentlighetens virkemåte, opinionsdanning, journalisters identitet ... Det er bare å forsyne seg.

21.8.05


Amazon Maps

Amazon Maps - det måtte jo komme en karttjeneste fra den kanten også - har en feature kalt Block View Images som lar det "vandre" gatelangs i en rekke amerikanske byer, som her midt på Broadway.

Morsomt er det jo at dette gir assosiasjoner til Aspen Movie Map >>> (sjekk en video), et eksperiment med bilder og hyperlenker fra sent 70-tall.

Blogger for Word

Blogger for Word er et tillegg til Microsoft Word som gjør det mulig å poste til Blogger direkte fra tekstbehandleren.

"With Blogger for Word, publishing a Word document to your blog is just as seamless as saving it to your computer, and it's easy to get started; all you need to do isdownload and install the Blogger for Word add-in, and three buttons appear in your Word toolbar".

Nok en del av av Googles plan om å spise seg inn på Microsofts enemerker?

Usikker på hvor nyttig dette tillegget er, og jeg kommer vel ikke til å finne ut av det heller medmindre Blogger lanserer "Blogger for OpenOffice". Eller jeg får fritt heredømme over maskinen på jobb igjen ....

Fremtidens bokhandel?

Det blir stadig tøffere å være bokhandler ser det ut til....

Litt sjarmløst selvsagt, men neppe særlig verre enn å raske med seg en pocketbok på Narvesen. Lurer bare på hvor lang tid det tar for vi får mobile automater som selger røyk, sjokolade, telefonkort, bøker, og alt annet som ikke krever at en holder produktet i hånda. Burde være en nisje dette.
Can't Wait for a Book?.

19.8.05


Udiskutabel idioti - del 2

Harald Victor er ungdomskandidat til Stortinget for Høyre. Han er fraksjonsleder i komité for oppvekst (sic) i Bergen bystyre, og har siden 2004 vært nestleder i Unge Høyre. Han studerer informasjon og markedskontakt ved Handelshøyskolen BI....

Brenner bøker gjør han også, i et sørgelig historieløst forsøk på å komme sidemålet (les nynorsken) til livs. At en politiker bruker bokbål som virkemiddel kan ikke unnskyldes med at han er ung. Har han så lite kontakt med historien trenger vi i alle fall ikke ham på Stortinget. Skjønt kanskje har Harald Victor full backing fra Erna Solberg, som også vil fjerne obligatorisk sidemålsundervisning for alle elever.

Husk at om en nordmann blir den neste som får Nobels litteraturpris så skriver han på nynorsk ;-)

18.8.05


DN.no med valgblogg?

Bli med på valgblogg oppfordrer Dagens Næringsliv. Sjangerforståelse er en vanskelig øvelse, men dette kvalifiserer neppeuansett hvor mye en enn strekker en definisjon av blogg. Tror egentlig ikke Dagens Næringsliv er en publikasjon som tjener særlig på anonyme kommentarer heller.

Men først og fremst understreker vel dette nok en gang at betegnelsen "weblogg" ikke lenger er særlig egnet straks en skal diskutere "personlig publisering" (som fort blir et like problematisk begrep) i sammenheng med journalistikk (ikke i mange andre sammenhenger heller, for den saks skyld).

Lurer forresten på om det blir noe "blogging" på det nye journalistikkstudiet i Bergen. Slik markedet for journalister ser ut kan det jo godt tenkes at de personlige - ikke redaktørstyrte - publiseringsformene kan bli veien å gå for noen. Om det bare ikke gir dem hodepine. Sjefen på bruket, Martin Eide, blogger i alle fall ikke, men skriver i stedet i BT om problemene "Når alle vil bli journalister". Her skriver han blant annet "Den profesjonelle journalistikken utfordres av glade amatører på nettet. Forestillingene florerer om at vi i dag kan være vår egen journalist og vår egen redaktør, frikoblet fra de tradisjonelle mediers og den profesjonelle journalistikkens klamme grep. Stadig demonstrerer de lynraske nettdagbøkene, bloggene, sin kraft til å bringe øyenvitneskildringer og refleksjoner. Stadig eksperimenteres det med nye medier der brukerne leverer innholdet, der leserne er journalistene. Det er fascinerende tider med nye ytringsmuligheter og nye arenaer for anvendt demokrati."
Antar det ikke er DNs "valgblogg" han snakker om :-)
Oppdatering 20.08.05:
Jeg er litt treg - får skylde på at jeg har vært lenge borte -, men nå forstår jeg bakgrunnen. DNs konkurrent Mandag morgen startet nemlig med blogging for et par uker siden, men deres "Etterretninger" ser ut til å oppfylle sjangeren langt bedre. Kanskje ikke så rart med denne karen på laget.

17.8.05


Foto er ikke hva det en gang var

Temmelig slitt påstand det, men svært så tydelig eksemplifisert av dette bildet i den nye Ikea-katalogen. Det som skiller det fra alle de andre fotoene i katalogen er at dette slett ikke er fotografert. Ifølge nyteknik.se mente Ikea at bildet ble både penere og enklere å lage ved hjelp av ren datagrafikk.

Det er første gang Ikea tar i bruk kunstige bilder i katalogen, men det varsler kanskje en tøffere fremtid for de som jobber med produktfotografering. Der hvor produktet i utgansgpunktet er konstruert på en datamaskin synes denne utviklingen opplagt. Imidlertid kan en også se for seg en fremtidig kombinasjon av 3D-skannere og avansert manipulasjon som en potensiell konkurrent til noen former for fotografi.

Spennede er det i alle fall at en kameraprodusent som Konica Minolta også er ledende på tredimensjonale scannere. Kanskje en interessant kobling, en gang i en ikke alt for fjern fremtid?
Til toppen


 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket