JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i kunst og håndverk, og forsker på og med nye kunst- og medieformer. Leder forskergruppen MaTecSus.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken. Jeg er særlig interessert i det haptiske (berøring og bevegelse) knyttes til lyd.

Fremover jobber jeg særlig med den telematiske operaen Zosimos (2023-26) og (støy)instrumentet Sonic Greenhouse.

Nylig avsluttede prosjekter er Sonus (2023), Sampling av lyd og bærekraft (2022-), "Auditomosjon" (2021-23) og "Aquafoni" (2022).

Videre sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering (2009).

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

1. mai 2005

26.5.05

Bokmetafor

En gang trodde jeg at den såkalte bokmetaforen døde ut med CD-ROMer innen "living books" sjangeren. Har etterhvert skjønt at jeg tok sørgelig feil, og dermed oppleves PUMAs versjon som et friskt pust. Her er metaforen strukket så langt at det knapt er snakk om metafor lenger. Opplevelsen av å styre en naturtro hånd er faktisk såpass realistisk at det hele føles litt ubehagelig.


Lærdommen er, skal du først vekke til live en loslitt sjanger får du ta det helt ut. Dette funker på et vis. Bortsett fra at jeg ikke brydde meg om å bla mer enn et par sider da...

10.5.05

Kjipe tall

Hver 12. kvinne mishandles grovt og regner man med mildere former for vold og trusler, har 25 prosent av alle kvinner opplevd dette i et parforhold. Det viser den største undersøkelsen som har vært gjennomført om vold mellom partnere i Norge.

9.5.05

Historiefortelleren

Kanskje ikke så uventet, men jeg har stor sans for Lars Thues poeng: "- Det er utrolig hvor lite dotcom-bobla og konsekvensene har gått inn som kritikk av marked og privat drift. Ingen har sagt om WorldCom og Enron at ?sånn går det når de private driver? - men om det hadde vært offentlige bedrifter som var gjenstand for de samme tapene, ville det vært skandale.".

Det han imidlertid intervjues om er Telenors historie, og mulige fremtid. Thue argumenterer for at Norge trenger mer kontroll over sin infrastruktur. Ikke bare av nasjonale sikkerhetshensyn, men også fordi en ny tjeneste skal frem til folk flest: "- Vi har hatt to hovedtjenester i telenettet frem til nå: telegraf og telefon. En rekke andre tjenester konvergerer nå inn i den tredje store tjenesten som skal realiseres, bredbåndsbasert multimedia - både i fast- og mobilnett. Vi bør ha et nasjonalt basert selskap som har til målsetning å realisere denne tjenesten som en rimeligst mulig, universell tjeneste."

4.5.05

Innbyggerinitiativ i Bergen

Dersom du er bosatt i Bergen kommune, og er enig med velforeningene om at lokaldemokratiet ikke blir tilstrekkelig ivaretatt ved kommunens behandling av større saker etter Plan- og bygningsloven bør du avse et minutt til å signere innbyggerinitiativet som forsøker å gjøre noe med det.

Lavest lønn vinner

Fri konkurranse er et fint system: di.se skriver om siste skudd på den markedsliberale stammen. Jobdumping.de er en jobbportal, men forskjellen fra andre jobbportaler er at jobben går til den som krever minst lønn.

Jeg kan nesten ikke vente på at kommune og stat får fart i sakene, adopterer systemet, og benytter det i f eks skoleverket eller helsevesenet. Man er jo allerede kommet godt i gang.

Ser forresten at (kommende statsminister) Erna Solberg mener at nettopp valgfrihet burde få større plass i dagens verdidebatt. Herlig!

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket