JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i kunst og håndverk, og forsker på og med nye kunst- og medieformer. Leder forskergruppen MaTecSus.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken. Jeg er særlig interessert i det haptiske (berøring og bevegelse) knyttes til lyd.

Fremover jobber jeg særlig med den telematiske operaen Zosimos (2023-26) og (støy)instrumentet Sonic Greenhouse.

Nylig avsluttede prosjekter er Sonus (2023), Sampling av lyd og bærekraft (2022-), "Auditomosjon" (2021-23) og "Aquafoni" (2022).

Videre sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering (2009).

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

1. mars 2004

Mars 2004

31.3.04

LamaBlog

Lasse Marøen har endelig kommet ned fra gjerdet og begynt og blogge. Lasse er en mann som vet å holde seg oppdatert på teknologifronten, så dersom du er det minste interessert i CSS, skikkelige nettlesere etc bør du stikke en tur innom LamaBlog.

30.3.04

har forsket på The Gathering

Birgit Hertzberg Kaare ved Institutt for kulturstudier har forsket på miljøet og kulturen rundt The Gathering. Resultatet kan du lese i rapportenUngdom som lever med PC . Undersøkelsen er et resultat av de tverrfaglige prosjektene ?Oppvekstprosjektet? og ?En digital barndom? (2002-2004).

Litt usikker på hvem som egentlig er målgruppen for rapporten, slik jeg ser det innholder den en del "selvfølgeligheter". I sammendraget står det for eksempel : "Undersøkelsen viser at det ikke grunnlag for å anta at alle ungdommer som er tunge brukere av data, gjør dette fordi de ikke har annet å gjøre. En viktig konklusjon er at myndigheter, forskere og pedagoger fremfor i all hovedsak å bekymre seg over at en del unge mennesker bruker store deler av sin tid til å sitte foran PC-skjermen, heller burde fokusere mer på ungdommens datakompetanse som en viktig ressurs for samfunnet." Ikke noe problem å være enig i det. Kanskje er det jeg som har et behov for en realitetssjekk her, men dersom dette er et "nytt funn" blir jeg litt bekymret. Jeg trodde dette var opplest og vedtatt for flere år siden ....

... men, men, bør vel være litt forsiktig og ikke bare dømme etter førsteinntrykket. Jeg er jo ening i konklusjonen, noe som er et bra utgangspunkt.

25.3.04

Opphever oppheving av sensur

"Bare en måned etter at Tom Løland forlot direktørjobben i Filmtilsynet, opphever nå konstituert direktør Torstein Storemyr sin tidligere sjefs vedtak i fjor høst om frislipp av tidligere forbudte filmer, ifølge Dagbladet.
Dagbladets overskrift er selvsagt i kjent stil "Stopper frislipp av porno".

Får ikke bruke Skolelinux

Aftenposten skriver at flere skoler vil bytte ut skoleetatens datasystem med det billigere Skolelinux. Bakgrunnen er at skolene må dekke driftsutgiftene fra egne budsjetter. For mange skoler innebærer det utgifter i 500.000-kroners-klassen. Samtidig er dette en klassisk "catch 22" ettersom skoleetaten vil ikke lar skolene velge dataløsning dersom de skal bli vurdert for å få penger fra den sentrale IT-satsingen. Klar tale med andre ord: Dersom skolene ønsker penger til IT, er Skolelinux uaktuelt.

Vet ikke om "forbudet" også omfatter andre former for programvare enn operativsystemet, men uansett høres dette ganske ille ut. Det kan neppe være en utvikling som tjener hverken skolene eller samfunnet på litt lengre sikt.
Et interessant apropos kan være følgende, hentet fra Program for digital kompetanse 2005-2008, utgitt for noen uker siden :
"Ulik tilgang til teknologi er en demokratisk utfordring i et samfunn der teknologi er del av hverdagen. Åpen kildekode (Open Source) er fritt tilgjengelig programvare. Linux er et av flere eksempler på åpen kildekode. Åpne standarder innebærer at programmer både kan lese og skrive dokumenter i formater åpent tilgjengelig for alle programmer. /../ Teknologirådet har pekt på at offentlig sektor, ikke minst utdanningssektoren, bør øke sitt engasjement på dette området."
Teknologirådet sier faktisk eksplisitt at myndighetene bør "gjøre offentlige dokumenter tilgjengelig i åpne formater og satse på Linux i skoleverket".

Noen har ikke gjort hjemmeleksa her, eller kanskje er det nettopp noen som virkelig har gjort nettopp det? Hint: Det er neppe skoleetaten i Oslo....
Må nesten sakse enda et sitat fra Teknologirådets rapport : "Mer Linux i skoleverket kan bidra til at norske skolebarn blir mer fleksible, innovative og kompetente databrukere. Universitet og høgskoler bør også tilstrebe større grad av uavhengighet fra enkeltleverandører". Her erinstitusjonen hvor jeg har kontorplass ikke akkurat i front, dessverre....

22.3.04

Borealis Festival 2004

Borealis er en ny festival for samtidsmusikk i Bergen som bygger videre på det beste fra de veletablerte festivalene Music Factory og Autunnale. Festivalen begynte forrige fredag og varer ut denne uka.

18.3.04

Kvalitetsreform?

En artikkel i Morgenbladet tar opp et av Kvalitetsreformes grunnleggende problem: "40 prosent av de samlede budsjettene til de høyere utdanningsinstitusjonene skal nå bevilges på grunnlag av produserte studiepoeng. Med andre ord: Mange studenter som står til eksamen: mange penger. Få eller ingen studenter som står til eksamen: lite penger".
Arne Johan Vetlesen mener at politikerne ikke har vært villige til å gjøre det de er pliktige til: å ta det overordnende ansvaret: "? Utdanning og forskning er ikke et rent bedriftsøkonomisk spørsmål, det er et kulturpolitisk spørsmål. Akademia er satt under et regime som er det fremmed. Det må være overordnede kriterier og målsetninger som skal legge føringer for hva høyere utdanning skal romme ? ikke tilfeldige konjunkturer. Her trengs systemkritikk".

17.3.04

Uten mat og drikke...

Statistikken fra Hordaland viser at elevene på private grunnskoler får bedre karakterer i 10. klasse enn elever i de offentlige skolene. På toppen finner vi St. Pauls, men kikker en bak tallene fra denne skolen viser det seg at dette skyldes et snitt på 5,4 i gym og 5,1 i heimkunnskap. Gjennomsnittet for fylket er 4,4 i disse fagene. Jeg henger helt sikkert ikke med i forhold til karaktergiving i grunnskolen, men jeg trodde at skalaen skulle toppe seg rundt 3?? Alel elevene i Hordaland burde jo være stor nok populsjon til at dette jevnet seg ut?

Mediemenerne fjernes

Joda, ungene synes "Mediemenerne" er kjedelig, men ikke desto mindre er det bare å slå fast at NRK fjerner et av de få programmene de tilbyr som vanligvis evner å formidle reflekterte meninger på en måte som det er vits å høre (se) på. Om man først skal kutte: Kan ikke noen få fjernet "Hodejegerne" eller noe annet rimelig meningsløst .....
At de problemstillingene programmet tar opp er viktige og aktuelle burde denne saken om politisk styring av massemedia være et godt eksempel på.

16.3.04

Program for digital kompetanse 2004 - 2008

Utdanningsdepartementet har omsider sluppet Program for digital kompetanse 2004 - 2008. Departementet definerer "digital kompetanse" som denkompetansen som bygger bro mellom ferdigheter som å lese, skrive og regne og den kompetansen som kreves for å ta i bruk nye digitale verktøy og medier på en kreativ og kritisk måte . Programmet rettes mot hele utdanningssektoren og trekker opp hovedmål og delmål innenfor fire satsingsområder:  Infrastruktur, Kompetanseutvikling, Digitale læringsressurser, Læreplaner og arbeidsformer, samt Forskning og utvikling.

Omtalen hos estandard.no vektlegger blant annet at "Programmet skal også basere innsatsen på prinsippet om universell utforming", noe som innebærer at brukere med særskilte behov kan benytte systemene. W3Cs  Web Accessibility Intitiative (WAI) pekes på som retningslinjer man bør følge i tillegg til behovet for åpne standarder (definert i retning av åpne formater). Her er det mange innen utdanning og opplæring som har en god jobb å gjøre.

Videre heter det at "Innen 2005 skal det være utviklet funksjonelle, teknologiske og pedagogiske anbefalinger og veiledninger for bruk av elektroniske plattformer og læringsplattformer i alle utdanningsinstitusjoner for å sikre effektiv informasjonsflyt internt i organisasjonen og eksternt med samarbeidende institusjoner, organisasjoner, foresatte og andre grupper." Dette kan i utgangspunktet synes ambisiøst, en pargmatisk tolkning kan imidlertid være at "man vil stille krav til at læringsplattformene skal følge internasjonale interoperabilitetsstandarder. Det kan f.eks. tenkes at "funksjonelle" krav går på WAI, og "teknologiske" går på FEIDE for autentifisering og autorisering, IMS Content Packaging for utveksling av læringsinnhold og LOM/NORLOM for beskrivelse av læringsinnhold" (jmf estandard.no).

Ytterligere et spørsmål er om man henger litt etter den faktiske utviklingen. Under "Digitale læringsressurser, læreplaner og arbeidsformer" nevnes kun LMS i forbindelse med "læringsadministrative systemer", men ikke begrep som Managed Learning Environment (MLE). Man står muligens "i fare for å gå glipp av den diskusjonen om føres om en omfattende arkitektur for læring, der flere systemer enn LMS er innbefattet".

9.3.04

SenseCam - memex

memex - cameraMicrosoft sysler med mer en programvare: SenseCam et lite kamera til å bære med seg som kan ta opptil 2000 bilder i VGA-format i løpet av en 12-timers periode. Prosjektet er en del av et langt større prosjekt - My Life Bits - som bygger på visjonene til Vannevar Bush ("As We May Think"). SenseCam utløses av sensorer som registrerer større endringer i bildet, mens Bushs tanker om en kamerainnretning (bildet) var beregnet på å løses ut av den som betjente det. Tanken om å fange det brukeren ser er imidlertid den samme.

Selv kunne jeg tenke meg en kombinasjon av Nokias Medallion og SenseCam. Hva om mitt halssmykke publiserer dine bilder, og vicé versa? Nja, mange grunner til at det neppe er en god ide, i det minste ikke hele tiden, men varianter av ideen fascinerer meg.

Det slår meg at diskusjonen omkring mobile kamera og "fotografiets verdi" tar en ny vending i det alle begynner å bære et webkamera om halsen.
Vanskelig å komme utenom Steve Mann også. Sjekk Cyborg logs.
Til toppen

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket