JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i kunst og håndverk, og forsker på og med nye kunst- og medieformer.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken. Jeg er særlig interessert i det haptiske (berøring og bevegelse) knyttes til lyd.

Fremover jobber jeg særlig med den telematiske operaen Zosimos (2023-26) og (støy)instrumentet Sonic Greenhouse.

Nylig avsluttede prosjekter er Sonus (2023), Sampling av lyd og bærekraft (2022-), "Auditomosjon" (2021-23) og "Aquafoni" (2022).

Videre sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering (2009).

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

1. april 2007

28.4.07


Streetart går kommers

BBC skriver at Banksys kunst for alvor har nådd markedet for pengesterke samlere. "Space Girl and Bird", malt på en stålplate, ble nylig auksjonert bort for 288.000 pund, mer enn tjue ganger prisantydningen. 

 
Streetart er for alvor blitt mainstream, og en kan lure på hva det vil gjøre med sjangeren. Større legimitet er neppe det som gjør denne formen for gatekunst mer spennende. 

Folk er ikke helt borte her hjemme heller, med Dolk og Strøk som de mest kjente. Sjekk f eks Dolk på Flickr. Men økonomisk blir nok det en annen historie....

24.4.07

Å blogge seg til læring

Nettbasert læring i den virkelige og virtuelle verden oppsummerer årest NVU-konferanse. Presentasjon av eLogg: "Å blogge seg til læreing".

19.4.07

"Statsråden har sagt ja" til NDLA

Sitter på NDLA-samling på Gardermoen og bruker siste rest av batteriet på PCen til å formidle videre at Djupedal gir penger til NDLA.

Oppdatering 20.04.07:
Kunnskapsdepartementets pressemelding heter det blant annet:
Tildelingen må sees i sammenheng med at det å kunne bruke digitale verktøy er innført som grunnleggende ferdighet i Kunnskapsløftet, og at digitale ferdigheter er integrert i kompetansemålene i læreplanene.
Ettersom NDLA i hovedsak vil bli en innholdressurs, med tilhørende oppgaver og verktøy, må vel dette forstås som at en skal legge til rette for at elevene skal kunne jobbe aktivt med de ressursene som blir tilgjengelige. For min egen del blir det naturlig å tenke på bruks-scenarier der elevene i stor grad utarbeider egne tekster (i utvidet forstand), der de benytter eksisterende medie-elementer (med skikkelig kildehenvisning) som deler av sine egne produkter. Typiske eksempler vil være å illustere egne tekter med bilde, og videomateriale som blir tilgjengeliggjort gjennom NDLA. 

På den bakgrunnen blir det neste avsittet noe mer problematisk:
I tildelingen legges det vekt på at bla. opphavsrettslige forhold blir ivaretatt. Ved egenutvikling av digitale læremidler kan man velge å benytte et system der de opphavsmenn som ønsker det, kan tillate en større grad av informasjonsdeling og gjenbruk enn det som er vanlig praksis i dag (som f eks Creative Commons). Ved innkjøp av digitale læremidler kan NDLA ikke stille krav om at aktuelle rettighetshavere skal tilslutte seg et slikt system for informasjonsdeling og gjenbruk.
Det er jo ikke vanskelig å skjønne hvorfor Departementet har lagt inn denne formuleringen, men dersom en tolker dette strengt kan konsekvensen bli at YouTube, JumpCut og Flickr, samt en rekke lignende tjenester blir mer interessante som kilder til video- og bilderessurser. Rett og slett fordi de vil være langt mer anvendelige siden de legger godt til rette for elevenes gjenbruk. En video på YouTube kan man legge inn i sin egen nett-tekst, mens en video tilgjengeliggjort via NDLA kan det hende man kun kan peke til.

Utfordringen blir kanskje å finne mellomløsninger der både hensynene til gjenbruk og ønsket om et strengt rettighetsregime oppfylles. Det kan f eks være løsninger som gjør det mulig å legge inn medieelementer på elevenes sider (hotlinking - i mangel av et dekkende norsk ord), men at det ikke tillates gjenbruk i form av re-editering. Klart en dårligere løsning for elevenes del, men kanskje det som må til....

Alternativt kan en jo begynne å lete med lys og lykte etter frie ressurser. Når det gjelder bilder kan en finne mye, og video kommer etter. Det største problemet er imidlertid at de fleste av disse ressursene vil være utenlandske, noe som kanskje ikke er ideelt i alle fag.

På den andre siden er det jo forskjell på krav til og tilbud fra leverandører. Det finnes forhåpentligvis aktører som er interesserte i å selge til et nasjonalt marked på andre premisser enn det innholdsleverandørene tradisjonelt har gjort.

Mer informasjon i tilsagnsbrevet.
Etiketter: 

12.4.07

Vårens første svane?

Neppe den første, for alt jeg vet kan denne ha overvintret på Osterøy. Spørsmålstegnet er nok også berettiget fordi nok ikke er en svane, men derimot en gås. "Vårens første gås" gjør seg imidlertid ikke noe særlig :)Nåja, om ikke annet så lærer jeg noe, se sangsvane.

Postet denne først og fremst fordi jeg synes stemningen på dette stedet var fin, samtidig som jeg fant at dette ikke ble særlig godt formidet av et fotografi. Hensikten er dermed å bruke videoen til å illustere noe jeg mener begynner å bli et vesentlig poeng ved valg av kamera, nemlig video-opptaksmulighetene som digitale kamera. Det er ikke noe å lage film med, og lydkvaliteten er gjerne under pari, men i mange tilfeller, som dette, kan video være bedre egnet enn et stillbilde. Selv om man først og fremst er ute for å ta stillbilder er det derfor kjekt å ha mulgiheten, uten å være avhengig av å bære med seg et separat videokamera.

Dette er relevant for kameravalg ettersom de digitale speilreflekskameraene ikke tilbyr denne muligheten. Det er nesten så det forundrer meg litt at dette ikke synes å være et tema for pressefotografer når de skal velge kamera. Jeg har i alle fall ikke sett noen som benytter noe annet enn et D-SLR. fremdeles er de bedre bildekvalitet og raskere respons å hente ved å velge tradisjonelt, men da mister man altså videomuligheten. Samtidig går utviklingen i en retning som klart gjør andre typer kamera mer enn gode nok for mange rent fotografiske formål.

Oppdatering 27.04.07:
Hegre i byenJeg fortsetter min noe usikre ferd ut i ornitologien .)

På dette stedet har jeg sett en lignende fugl tidligere. Den gangen var jeg ikke i tvil om at det var snakk om en hegre, men den som var her i dag er jeg litt mer usikker på. Noen forbipasserende forslo at det kunne være snakk om en stork, men men jeg holder en knapp på hegren. Den ene er imidlertid går, den andre mye hvitere. Kan det være aldersforskjell som gjør det?
Etiketter: 

10.4.07

Notater til dagens "innlegg" om posisjonering

Google har brukt påsken godt og lanserte for få dager siden en utvidelse til Google Maps - "My Maps" - som virkelig imponerer. Som alltid er det godt dokumentert og med kobling til Google Earth. Denne videosnutten viser noen av mulighetene.
Tidligere måtte en slite litt bare for å legge inn punkter med informasjon. jeg kom aldri så langt at jeg fikk tegnet ruter og områder på denne måten. Dette er med ett blitt svært enkelt: Jeg støtte ikke på noen problemer da jeg laget denne lille kladden. Google er skremmende gode, som nevnt tidligere er dette en skikkelig nøtt å bryne seg på for nasjonale aktører. En ting er at tjeneste er gratis, men vel så viktig er hvor godt det er tilrettelegt for at brukerene skal kunne produsere ved hjelp av disse tjenestene. Så er det da også det Google lever av.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket