JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i kunst og håndverk, og forsker på og med nye kunst- og medieformer. Leder forskergruppen MaTecSus.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken. Jeg er særlig interessert i det haptiske (berøring og bevegelse) knyttes til lyd.

Fremover jobber jeg særlig med den telematiske operaen Zosimos (2023-26) og (støy)instrumentet Sonic Greenhouse.

Nylig avsluttede prosjekter er Sonus (2023), Sampling av lyd og bærekraft (2022-), "Auditomosjon" (2021-23) og "Aquafoni" (2022).

Videre sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering (2009).

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

1. april 2008

30.4.08

Tull om lønnsnivå

Hmm, i Regjeringens pressemelding angående bruddet i lønnsforhandlingene kan en lese: Norsk arbeidskraft har aldri vært dyrere enn nå sammenliknet med andre land.

Tja, det er vel en diskutabel påstand. Hadde de lest sine egne NOUer (NOU 2008:3 - Sett under ett) ville de nemlig sett følgende:

Selv om lønningene er høye, er produktiviteten også høy i et internasjonalt perspektiv - på linje med andre OECD-land, og høyere enn produktiviteten i USA. Det skyldes først og fremst det høye utdanningsnivået i arbeidsstyrken, som fremmer innovasjon og mobilitet. Dessuten fører den sammenpressede lønnsstrukturen til at høyt utdannede koster mindre enn i andre land samtidig som det er dyrt å bruke lavt utdannet arbeidskraft, noe som fremmer innovasjon og bruk av teknologi.
Etiketter: 

28.4.08

The Power of Organizing Without Organizations

Clay Shirky diskuterer hovedpoengene i sin bok "Here Comes Everybody: The Power of Organizing Without Organizations".

Boken har selvsagt også en blogg.

Via Espen Andersen.

Shirky bruker HDR-fotografering som et eksempel. Tidligere ville en slik teknologi bruke flere år på å gå fra å være i startgropen - ferdig utviklet teknisk - før det ble mainstream. Fordi HDR-bildene ble publisert på Flickr, der de raskt vakte interesse og ble grundig diskutert, tok denne utviklingen tre måneder.

Hemmeligheten, som Flickr er ett av mange eksempler på, er å legge til rette for deling kombindert med konversasjon. En "hemmelighet" utdanningssektoren bør være lydhør ovenfor...

26.4.08

Automatisert tull

Automatisk resirkulering av nyheter er sjelden en god ide. Byggaktuelt.no er et eksempel på et nettsted som utnytter dette i alt for stor grad. Konsekvensen er at det ofte lenkes til lite relevante nettsteder, og som i dette tilfellet til ting som blir helt meningsløst.

"Bil påkjørt utenfor OBS Bygg" har dessverre svært lite med bygg å gjøre...
Etiketter: 

25.4.08

Balestrand


Utsikt fra hotellrommet. Den gamle trebygningen kan skimtes nede til høyre.


Interiør med sus av "keisertiden" i den gamle delen av Kviknes hotell.Vi var her blant annet for å diskutere Stjernø-utvalgets rapport, noe vi kanskje kunne spart oss for selv Stjernø synes å ha liten tro på at de mest radikale grepene kan sjennomføres.

Gulltaggen?

Ikke vet jeg hvem som satt i juryen, og ikke vil jeg vite det heller. Gulltaggen , reklamebransjens pris til nettsteder, har en kategori for "Årets internettstrategi". Denne skal etter sigende gå til prosjekter der opphavsmennen har
beskrevet noen store tanker, gjennomført dem, og tilslutt fått dokumentasjon på at resultatet ble som planlagt. /../ Her er det de strategiske og kloke tenkernes arbeid som premieres. En mediestrategi beskriver og argumenterer hvilke kanaler som skal velges og ikke minst hvorfor, for å oppnå noen beskrevne målsetninger som kunden har definert. /../ Nøkkelord vil være form, kreativitet, medieutnyttelse, kanalbruk og evnen til nytenkning som er viktige kriterier for juryens evaluering.
Det må stå dårlig til i bransjen, for vinneren ble "Piracy kills music". En kan mene mye om kampanjens formål, men virkemidlene er mildt sagt merkelige. Jeg blir nesten litt nervøs når dette betegnes som "strategiske kloke tenkeres arbeid". Rett og slett litt skummelt.
Ifølge begrunnelsen har kampanjen fungert:
Undersøkelser gjort i målgruppen 15-25 år visste at denne gruppen så på ulovlig nedlastning på nett som en berikelse for musikken. Samtidig viste undersøkelsen at denne målgruppen ikke betraktet musikk som et produkt det var verdt å betale penger for. Strategien bak kampanjen Piracy Kills Music tok tak i disse utfordringene og brukte kreative virkemidler for å fremheve den skadelige effekten piratkopiering har på bredden av norske artister og på deres muligheter til å utvikle seg og leve av yrket sitt. Målinger i etterkant viste at negative holdninger til piratkopiering økte med 7 % i målgruppen etter at kampanjeperioden var over.
Oppdatering 26.04.08: Som så ofte ellers, særlig når en begynner å kikke på tall, så henger ikke ting helt sammen. Vi kan lese at en pre-test ble gjennomført midt i desember 2006, mens en post-test foregikk i april-mai 2007, dvs drøyt 4 måneder senere. På spørsmålet "Hvor ofte har du i løpet av de siste 12 månedene delt musikkfiler?" svarer 30% respondentene i den første undersøkelsen at de aldri har delt musikkfiler. Fire måneder senere forteller 37% at de aldri har delt musikkfiler de siste 12 månedene. Cluet her er at man har spurt om historisk adferd, ikke om hvorvidt folk har sluttet å dele musikkfiler per dags dato. Vennligst korriger meg, men så vidt jeg kan lese ut av tallene fant altså 7% ut at de skulle slutte å dele musikkfiler mellom 8-12 måneder FØR pre-testen. Disse 7% kan jo ikke komme ut av ingensteds, de må nødvendigvis ha tilhørt en av de andre gruppene tidligere. Med andre ord: den påståtte endringen i adferd må ha skjedd lenge før kampanjen ble lansert (den ble lansert i februar 2007). På samme vis har 10% funnet ut at de ikke lenger skal anbefale nedlasting til venner. Ser en på spørsmålene som angår holdninger inneholder ikke disse samme type feilslutninger, men her er også forskjellene så små (rundt 2-4%) at det neppe kommer utenfor det en må regne som feilmarginer. Så vidt jeg kan se er dette rent lureri og slett tallmagi, noe noen tar seg godt betalt for...
Oppdatering 27.04.08Bedre og bedre: selv ikke kampanjens navn er nytt eller originalt. Her er det 80-tallets kampanjer og ditto retotikk som resikuleres. Dette er jo i ferd med å bli en liten skattekiste for oss som holder på med mediefag, det bobler jo over av intertekstuelle referanser :)

23.4.08

Noen Twitter-refleksjoner

Twitter er en tjeneste som jeg umiddelbart fikk sansen for i det jeg begynte å bruke den. Dermed tok det ikke lange stunden før jeg endte opp med å legge en feed her på bloggen: akkurat det viste seg åvære en usedvanelig DÅRLIG ide!
Konsekvensene av en feed på bloggen merket jeg ganske fort, jeg begynte nemlig å tenke meg om før jeg postet til Twitter, ala: Kan dette ligge på blogger tro? Stort sett endte jeg opp med å konkludere at "nei, det egner seg ikke" og dermed ble det raskt musestille fra min side.
Nå skjønner jeg jo at det jeg poster er like mye publisert på Twitter, men det er en annen arena og en annen form enn bloggen. "Mikrobloggingen" som Twitter representerer gir meg assosisjoner til det litteraturviterne kaller "stream of conciousness" eller bevisstheststøm (flott ord) (det jeg fra tid til annen skriver i parantesene tror jeg forresten er et brukbart eksempel).
Når jeg tenker meg litt om tror jeg kanskje de nevnte litteraturviterne vil være rykende uenig, for twittringen er ganske eksplisitt og i høy grad knyttet til hva folk faktisk holder på med snarere enn hva de tenker. Men likevel: Twitter gir en følelese av en slags kollektiv høyttenkning der mine innspill, tanker og ideer havner i en strøm av tilsvarende korte meldinger fra de jeg har valgt å følge med på. Dette opplever jeg som en god måte å holde seg orientert på, men altså en form som egner seg dårlig sammen med det tradisjonelle bloggformatet.
Samtidig slår det meg at de som ikke blogger trolig gjør noen av de samme refleksjonene som jeg har gjort i forhold til Twitter i noen dager. Da snakker jeg om folk som absolutt har noe å melde, men som likevel ikke ender opp som blogggere av forskjellige årsaker. Tidsbruken tror jeg ikke er avgjørende, fordi folk som lever av å formulere sine meninger og kunnskaper har mest å vinne på å bruke tid på notater og refleksjoner. Grunnen er nok snarere følelsen av at "dette passer ikke".

21.4.08

En dag i det fri...

Mobilkameraet er vanligvis ikke så ille når det gjelder å ta panoramabilder, men i sterkt solskinn ser en jo ingen verdens ting - så da ender det gjerne som dette.
På den annen side hadde jeg det fint i solen.
Bildet er tatt på vei opp til Kvitingen, ovenfor Kvamskogen. Ser ut som det er nesten flatt, det er det ikke. Jeg sleit skikkelig i bakkene...
Vel oppe ble det flagget behørlig :)
Etiketter: 

14.4.08

"Ferdig"

Ikke helt, men for første gang har jeg skrevet meg gjennom avhandlingen til ende.

Fem og et halvt år. 296 sider, 101572 ord, 654680 tegn.

Jeg begynner å anse meg som "ferdig" :)

Oppdatering 28.05.08: Ferdig - igjen...
287 sider, 95020 ord, 612867 tegn.

Oppdatering 18.08.08:
Ting tar tid. 276 sider, 94492 ord, 609547 tegn, og jeg tar neppe dette særlig videre.
Etiketter: 

Hvordan takle "dårlige" studenter

På mer enn en måte handler dette om noen av de samme problemstillingene som jeg forsøkte i nærme meg i "Strategies and Tactics in Education".
Videoen konkluderer med at "Constructive Alignment teaching" er det som skal til for å hanke inn "umotiverte" studenter.
Flere filmer her (via Svend Horgen).
Etiketter: 

Smart bruk av Twitter

Los Angeles Fire Department benytter Twitter for å varsle om ulike hendelser. Smart, og noe som flere sikkert kunne gjøre bruk av. Veimeldinger via Twitter og videresendt til din telefon kunne kanskje vært noe. Varsling av trafikk-kontroller? Kanskje ikke helt lovlig, men dog.Arrangører, f eks Festspillene i Bergen, kunne kanskje bruke dette til å varsle interesserte om ting som foregår i byrommet, etc, etc.
Etiketter: 

11.4.08

Et praktisk perspektiv på filformatdebatten

Fotfatter Frid Ingulstad tar det meste på kornet i et debattinnlegg i Aftenposten.
...jeg produserer dokumenter i et ganske stort omfang. Disse dokumentene er mitt levebrød. Og jeg ønsker dem på et filformat jeg føler meg trygg på, i dag og i fremtiden.

Filformater angår i dag folk flest. De burde også oppta våre folkevalgte.
/../
Kan det være så vanskelig å enes om et åpent format for alle dokumenter? Ingen kan i dag si meg hva som er fordelen ved OOXML. Jeg ser ingen annen vinner i dette spillet enn dette ene store amerikanske datafirmaet. Jeg har brukt utelukkende fri programvare i mange år. Alle mine manus blir til i programpakken OpenOffice, som er fritt tilgjengelig for alle å bruke. PC-ene mine kjører alle Linux, som også er fri programvare. Og jeg lagrer helst manusene mine i formatet ODF.

Hva er så viktig med denne saken? Den er etter mitt skjønn viktig både av rettslige og økonomiske grunner. Den har med vår felles fremtid å gjøre. Den har med fattige og rike land å gjøre. Filformater er bærere av all informasjon i vår moderne verden. At disse skal dikteres av en verdensomspennende "avgift" til ett enkelt selskap, må da være innlysende galt i alle frittenkende menneskers øyne - uavhengig av nasjonalitet og politisk oppfatning?

10.4.08

"Kuratoren" i arbeid

Det å henge bilder på veggen er ikke lenger helt det samme :

Etiketter: 

Journalister og allmennkunnskap

Jeg pleier å si at når en leser om noe i pressen, om et tema som en kan noe om, så finner en nesten alltid større og mindre faktafeil. Dette forklarer kanskje hvorfor.

9.4.08

Regner på issmelting

På Bjerknessenterets nettsider finner jeg en artikkel som sier at verdenshavene kan stige "med så mye som 70 meter om Grønlandsisen og isen på Antarktis smelter". "Det høres da mye ut" tenker du kanskje, samtidig som du ser at folk diskuterer dette så det skvetter etter rundt om på nettet. Mye synsing, lite regning, så la oss se på tallene:

Verdenshavenes areal er 361.132.000 km2. Skulle havet i gjennomsnitt stige med 70m (0,07km) snakker vi altså om 0,07*361.132.000= 25.279.240km3, eller 25 millioner kubikkilometer med vann.

Is finner vi mest av på Grønland og i Antarktis. Arealet av disse landområdene er 2.166.086+14.000.000. Ikke alt dekket av is, så la oss si 16.000.000 km2 til sammen. I Antarktis er isbreens gjennomsnitlige tykkelse 2km. La oss si at det samme er tilfelle på Grønland. Dermed har vi 32 millioner kubikkilometer med is (feil antagelse, se nedenfor).

Eksakt blir jo ikke dette, men smelter rubb og rake, inkludert mindre isbreer og snø rundt omkring i verden snakker vi om i størrelsesorden 70-75 meter i økt havnivå, og det i gjennomsnitt.

Dersom det begynner å smelte vil det imidlertid ta 1000 år for Grønlands vedkommende, og åpnebart lengre tid på Antarktis. Noen mener imidlertid aten kommende istid snarere er problemet.

Klokere? Nja...
Etiketter: 

Høyskolene må tåle fusjonstvang

På et seminar i regi av Universitets- og høyskolerådet mandag bidro utdanningsminister Tora Aasland til å eliminere eventuell forvirring.

- Det har nok vært en del dobbeltkommunikasjon rundt hvor frivillig sammenslåinger av skoler skal være. Utvalgets framstillinger åpner for ulike tolkninger. Men det er nok slik at utvalget går inn for mindre frivillighet enn det som hittil er kommet fram, sa Aasland under seminaret.

Dermed kan det gå mot at ledelsen ved ulike høyskoler selv ikke kan få bestemme hvem de skal slå seg sammen med. Utdanningsmyndighetene skal ha mer enn en finger med i spillet, er altså signalet fra statsråden.

Høyskoler som stritter mot, kan altså oppleve å bli overkjørt.
Teknisk Ukeblad

BLU & JR

4.4.08

"Raset i bokbransjen"

Syphilia Morgenstierne skriver om "Raset i bokbransjen", og oppsummerer det hele med at det er bibliotekene som må styrkes:
Bibliotekarene må lære seg å styrke ryggraden så de kan beskikke sitt eget bo, ikke la andre møblere det for dem i ett sett. Innkjøpsordningene må, som alle kreftsvulster, skjæres vekk.

I stedet kan statens bokbransjemilliard som et spennende eksperiment omdirigeres direkte til bibliotekene. (Den må bare ikke ta veien om sultne kommuner.) Da skal det nok skje noe med bibliotekenes selvtillit. Og i neste omgang med kvaliteten i litteraturen.

Og bokhandlerne? De må erkjenne at det er nettet som er omsetningsleddet i dag. Fremtidens fysiske bokhandler er flyplasskiosker og bensinstasjoner.
Biblioteket har, med sitt åpne og ukommersielle grunnlag, potensiale til å bli superkult, men det fordrer en skikkelig utlufting i hyllene. Ting som ikke har vært utlånt på 12 måneder hører hjemme på fjernlageret. Samtidig må man åpenbart fortsette med å låne ut mer enn bøker.....
Til toppen

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket