JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i kunst og håndverk, og forsker på og med nye kunst- og medieformer. Leder forskergruppen MaTecSus.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken. Jeg er særlig interessert i det haptiske (berøring og bevegelse) knyttes til lyd.

Fremover jobber jeg særlig med den telematiske operaen Zosimos (2023-26) og (støy)instrumentet Sonic Greenhouse.

Nylig avsluttede prosjekter er Sonus (2023), Sampling av lyd og bærekraft (2022-), "Auditomosjon" (2021-23) og "Aquafoni" (2022).

Videre sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering (2009).

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

13. oktober 2014

FLORA - Wearable electronic platform

Moro med wearable computers. Her er det bare å begynne å fundere på anvendelser:$24.95 : Adafruit Industries, Unique & fun DIY electronics and kits

11. oktober 2014

1. oktober 2014

Auditor som virtuell konsert

Etter å ha lansert lydinstallasjonen Tilhører i forrige uke har jeg syslet litt med å skrive på en artikkel om prosjektet. Det har også gitt anledning til å tenke på eventuelle andre implementeringer av løsningen, som vi har endt opp med å døpe Auditor Fabulaz (som ikke bør forveksles med et tidligere prosjekt - for de få som har fulgt meg så lenge). En potensiell bruksmåte er å bruke løsningen til å spille av musikk. I dag oppdaget jeg imidlertid at vi kommer litt for sent på banen, ettersom virtuelleskonzert.com ble lansert tidligere i år.

Den virtuelle konserten kan oppleves med en app, mens en beveger seg rundt i Holocaust Denkmal i Berlin.A complex process was used to re-record all of the instruments in December 2012. Geo-coordinates were assigned to each individual instrument as well as to the female vocalist, and a completely new type of software was developed. This enables the instruments to be perceived in a virtual 3D space within the smartphone application, and to simulate the concert at the Memorial. The listener’s location at the Memorial is identified using the smartphone’s GPS function, and the sound associated with those specific coordinates is determined.
Høres unektelig kjent ut, selv om vi har valgt å jobbe med en annen teknologi enn GPS. Dette dels fordi vi opererer på et sted med mangelfull GPS-dekning, og dels fordi vi har vært ute etter en mer presis form for posisjonering. Kombinasjoner av Bluetooth LE, GPS og WLAN-trianguleing kan kanskje bli det neste.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket