JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i og forsker på nye, digitale medier.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken.

For tiden jobber jeg blant annet med en rekke prosjekter der det haptiske (berøring og bevegelse) knyttes til lyd. Pågående prosjekter er Sonus (2023), Sampling av lyd og bærekraft (2022-), Zosimos (2023-26) og "Auditomosjon" (2021-23) og "Aquafoni" (2022). Videre sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering (2009).

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

19. juni 2023

Reflections on didactical challenges in teaching computer programming

"Reflections on didactical challenges in teaching computer programming" er et kapittel i Education Applications & Developments VIII der vi diskuterer utfordringer i forbindelse med dataprogrammering i kurs for studenter, i og utenfor informatikkfeltene: hvilke datakunnskaper bør undervises og i hvilken grad? 

Kapittelet presenterer erfaringer og refleksjoner fra forfattere fra forskjellige universiteter, institutter og kurs om undervisning. Vi sammenligner pedagogiske tilnærminger i møte med ulike studentgrupper, de som spesifikt skal lære seg programmering og ikke-informatikkstudenter som kun anvender programmering som verktøy for å kunne løse andre oppgaver.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer er svært velkommen. På grunn av problemer med spam må jeg imidlertid godkjenne kommentarer før de publiseres. Vanligvis skjer dette i løpet av noen timer.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket