JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i kunst og håndverk, og forsker på og med nye kunst- og medieformer. Leder forskergruppen MaTecSus.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken. Jeg er særlig interessert i det haptiske (berøring og bevegelse) knyttes til lyd.

Fremover jobber jeg særlig med den telematiske operaen Zosimos (2023-26) og (støy)instrumentet Sonic Greenhouse.

Nylig avsluttede prosjekter er Sonus (2023), Sampling av lyd og bærekraft (2022-), "Auditomosjon" (2021-23) og "Aquafoni" (2022).

Videre sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering (2009).

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

19. juni 2023

Reflections on didactical challenges in teaching computer programming

"Reflections on didactical challenges in teaching computer programming" er et kapittel i Education Applications & Developments VIII der vi diskuterer utfordringer i forbindelse med dataprogrammering i kurs for studenter, i og utenfor informatikkfeltene: hvilke datakunnskaper bør undervises og i hvilken grad? 

Kapittelet presenterer erfaringer og refleksjoner fra forfattere fra forskjellige universiteter, institutter og kurs om undervisning. Vi sammenligner pedagogiske tilnærminger i møte med ulike studentgrupper, de som spesifikt skal lære seg programmering og ikke-informatikkstudenter som kun anvender programmering som verktøy for å kunne løse andre oppgaver.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer er svært velkommen. På grunn av problemer med spam må jeg imidlertid godkjenne kommentarer før de publiseres. Vanligvis skjer dette i løpet av noen timer.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket