JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i og forsker på nye, digitale medier.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken.

For tiden jobber jeg blant annet med en rekke prosjekter der det haptiske (berøring og bevegelse) knyttes til lyd. Pågående prosjekter er Sonus (2023), Sampling av lyd og bærekraft (2022-), Zosimos (2023-26) og "Auditomosjon" (2021-23) og "Aquafoni" (2022). Videre sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering (2009).

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

7. juni 2023

Læring, hvor ble det av deg i alt mylderet?

Ekspertgruppen for digital læringsanalyse har utredet hvordan data om elever og studenter kan brukes for å forbedre undervisning, fremme læring og øke kvaliteten. 

Ekspertgruppen har blant annet utredet hva som er det pedagogiske bruksområdet for læringsanalyse og hva som kjennetegner læringsanalyse i dagens utdanningssektor. 

Ekspertgruppen foreslår en rekke tiltak for å legge til rette for god og forsvarlig læringsanalyse. Ekspertgruppen anbefaler blant annet å endre regelverket for å tydeliggjøre det rettslige grunnlaget for læringsanalyse, innføre norm og retningslinjer for personvern og legge til rette for god pedagogisk praksis med læringsanalyse.

Les dokumentet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer er svært velkommen. På grunn av problemer med spam må jeg imidlertid godkjenne kommentarer før de publiseres. Vanligvis skjer dette i løpet av noen timer.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket