JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i kunst og håndverk, og forsker på og med nye kunst- og medieformer. Leder forskergruppen MaTecSus.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken. Jeg er særlig interessert i det haptiske (berøring og bevegelse) knyttes til lyd.

Fremover jobber jeg særlig med den telematiske operaen Zosimos (2023-26) og (støy)instrumentet Sonic Greenhouse.

Nylig avsluttede prosjekter er Sonus (2023), Sampling av lyd og bærekraft (2022-), "Auditomosjon" (2021-23) og "Aquafoni" (2022).

Videre sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering (2009).

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

7. juni 2023

Læring, hvor ble det av deg i alt mylderet?

Ekspertgruppen for digital læringsanalyse har utredet hvordan data om elever og studenter kan brukes for å forbedre undervisning, fremme læring og øke kvaliteten. 

Ekspertgruppen har blant annet utredet hva som er det pedagogiske bruksområdet for læringsanalyse og hva som kjennetegner læringsanalyse i dagens utdanningssektor. 

Ekspertgruppen foreslår en rekke tiltak for å legge til rette for god og forsvarlig læringsanalyse. Ekspertgruppen anbefaler blant annet å endre regelverket for å tydeliggjøre det rettslige grunnlaget for læringsanalyse, innføre norm og retningslinjer for personvern og legge til rette for god pedagogisk praksis med læringsanalyse.

Les dokumentet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer er svært velkommen. På grunn av problemer med spam må jeg imidlertid godkjenne kommentarer før de publiseres. Vanligvis skjer dette i løpet av noen timer.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket