JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i kunst og håndverk, og forsker på og med nye kunst- og medieformer. Leder forskergruppen MaTecSus.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken. Jeg er særlig interessert i det haptiske (berøring og bevegelse) knyttes til lyd.

Fremover jobber jeg særlig med den telematiske operaen Zosimos (2023-26) og (støy)instrumentet Sonic Greenhouse.

Nylig avsluttede prosjekter er Sonus (2023), Sampling av lyd og bærekraft (2022-), "Auditomosjon" (2021-23) og "Aquafoni" (2022).

Videre sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering (2009).

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

23. juli 2022

AI >> "The currency of the future is ideas"

Noen videoer som gir litt innsikt i hva kunstig intelligens AI kan bety for hvordan vi kommer frem til og tenker omkring kunstneriske uttrykk (og mye annet).

"Prompt engineering" eller "prompt craft" blir viktig – de som anvender språk (i vid forstand) på komplekse måter blir best skikket til å føre dialoger med maskiner.

Mye interessant her med relevans for mye av det jeg skriver om i Digitale medier og materialitet.

18. juli 2022

Ny dag med DALL·E mini

Gårsdagens forsøk ga mersmak og jeg fortsetter å eksperimentere med DALL·E mini.

17. juli 2022

Visuelle uttrykk med utgangspunkt i skrift

I Digitale medier og materialitet skriver jeg om en rekke forskjellige møter mellom digital teknologi og ulike estetiske uttrykk. Problemet med å skrive en bok på om digitaliseringens konsekvenser er at det stadig kommer nye eksempler. Et gjennomgående trekk er imidlertid hvordan samspillet mellom mennesker og maskiner kan føre til nye løsninger, som mennesker tidligere ikke har tenkt på og som vi kan inspireres av og kombinere på nye måter. Maskinlæring og kunstig intelligens byr i denne sammenhengen på enorme muligheter ved å tilby “råvarer” som mennesker kan benytte i skapende arbeid.
DALL·E mini (havner etter hvert her: craiyon.com) eksemplifiserer dette ved å lage bilder med tekststrenger som input. Forbildet er mer potente varianter som Open AIs Dall E 2 og Googles variant Imagen.

"Mini"-versjonen har den fordelen at den kan brukes fritt, men de virkelig spennende bruksområdene kan realiseres ved hjelp av originalen: DALL·E 2 kan lage originale, realistiske bilder og kunst med utgangspunkt i en tekstbeskrivelse. AIen kan videre gjøre realistiske endringer i eksisterende bilder, også dette med utgangspunkt i en tekstbeskrivelse. Den kan også lage nye varianter av et bilde inspirert av originalen. DALL·E 2 har lært ved å se på forholdet mellom bilder mellom bilder og tekster som  beskriver bildene. Deretter benyttes en prosess kalt "diffusjon", som starter med et mønster av tilfeldige prikker og gradvis endrer mønsteret mot et bilde når det gjenkjenner spesifikke aspekter ved bildet.

Med DALL·E mini blir dette er noen av resultatene med utgangspunkt i frasen "queen drinking beer in a cave with the moon above":

 

Sommerlektyre – "The Manual"

The Timelords (med klar referanse til Dr Who), dvs Jimmy Cauty og Bill Drummond, beskriver i "The Manual" (how to have a number one the easy way) fra 1988 hvordan en går frem for å få til en hitlåt.

Mange gode poenger innimellom, blant annet:

Spend Monday evening around at some mate's house. See if he has any records worth borrowing. More importantly, tell him what you are up to and see if he has any great ideas worth using. It is a little known fact but when it comes to creative ideas the majority of people are creative geniuses. Your mate is bound to be one of them. It's just that all these folks never dare to translate their creative brilliance into reality. We guess a couple of libraries could be filled with the reasons why they never attempt it. Something to do with mother and when she first said, "No!"
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket