JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i kunst og håndverk, og forsker på og med nye kunst- og medieformer. Leder forskergruppen MaTecSus.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken. Jeg er særlig interessert i det haptiske (berøring og bevegelse) knyttes til lyd.

Fremover jobber jeg særlig med den telematiske operaen Zosimos (2023-26) og (støy)instrumentet Sonic Greenhouse.

Nylig avsluttede prosjekter er Sonus (2023), Sampling av lyd og bærekraft (2022-), "Auditomosjon" (2021-23) og "Aquafoni" (2022).

Videre sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering (2009).

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

1. september 2004

September 2004

29.9.04

Web seminar om digital dannelse

Senter for mediepedagogikk ved høgskolen i Lillehammer er ansvarlig for et webseminar om temaet "digital dannelse": "skolen har fått nye oppgaver gjennom å gi begreper som ?digital kompetanse? og ?digital dannelse? et innhold. For hvilke kvalifikasjoner, hva slags kompetanse og dannelse trengs i dagens og morgendagens samfunn?Nettdiskusjonen starter mandag 27. september og går over to uker.

27.9.04

Spill og verdier

Rune Klevjer skriver i Dagbladet: "Vi ser nå ansatser til en offentlig debatt om dataspill som evner mer enn bare å repetere sensasjonsfylte klisjeer, og som viser interesse for annet enn nytte versus skade. I mai kom rapporten «Overføring av verdier i dataspill», finansiert av Barne- og familiedepartementet. Her er fokuset på vold tonet ned, til fordel for en bredere diskusjon om interaksjonsformer og verdimønstre. Dessverre bidrar denne rapporten samtidig til å opprettholde seiglivede myter om dataspillets magiske påvirkning." (via Torill)

19.9.04

Konferanse om Digital læringsplattform

"Konferansen vil berøre de fleste områder som skoleeiere, skoleledelse og prosjektledere trenger kunnskap om i forbindelse med at skolen/kommunen skal innføre og ta i bruk en digital læringsplattform. Konferansen vil også ta opp pedagogiske problemstillinger knyttet til innføring av digital læringsplattform".
Gardermoen Radisson SAS Airport hotell - 17. november .

Du får tid til denne også, etter at du har besøkt Digital og Sosial i Bergen den 10. - 12. november.

13.9.04

Vil "inn i læringsprosessen"

Computerworld skriver om  it:solutions (websider på engelsk) som står bak produktet "it's:learning": "Et elæringsprodukt som blir brukt i omlag halvparten av norske skoler, fra barneskole til videregående skole. I tillegg har et tyvetalls høyskoler tatt i bruk elæringsverktøyet, største kunde er NTNU med 20.000 brukere." Adm. dir. Arne Bergby kan fortelle at "- Hittil har vi vært mest opptatt av å forbedre produktet vårt, og selge det inn til skole-Norge. Et viktig element i vår nye satsing er at vi vil inn i selve læringsprosessen i skolen. Vi vil hjelpe lærere og elever til å få bedre nytte av produktet skolen bruker."

Skal en være litt slem kan en jo spørre hvor de har "oppholdt" seg fram til nå, dersom det nye er at de skal "inn i selve læringsprosessen". Dessverre er det nok mere sant i det enn hva godt er: De fleste (trolig alle) læringssystemene har vært basert på en tankegang om at "one size fits all", hvilket fører til at de samme læringsplattformene benyttes på alle nivå i skoleverket. Den litt naive troen på at man kun bygger et rammeverk, som lærerne kan "fylle med innhold", synes å være utbredt. Forhåpentligvis innebærer den nye versjonen av ITs-Learning at man i større grad kan tilpasse læringsplattformen til ulike klassetrinn, skoleslag og individuelle behov.

9.9.04

Richard Stallman kommer til Bergen

Søndag 19. september kommer Richard Stallman til Bergen (han er i Oslo den 16.) for å snakke om "Copyright vs. Community" :
"De multinasjonale selskapene som profiterer på copyright driver lobbyvirksomhet for strenge straffer for å øke sin makt, samtidig som de hindrer samfunnets adgang til ny teknologi. Men hvis vi mener alvor med å fremme det eneste legitime formålet med copyright -- å fremme utvikling til beste for samfunnet -- da må vi sørge for endringer i stikk motsatt retning."

Stallman er en levende legende innen utviklingen av fri programvare. Møt opp i  Auditorium 1, Realfagbygget, Allégaten 41, Kl. 13:00-15:00. Foredraget er åpent for alle og gratis.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket