JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i kunst og håndverk, og forsker på og med nye kunst- og medieformer. Leder forskergruppen MaTecSus.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken. Jeg er særlig interessert i det haptiske (berøring og bevegelse) knyttes til lyd.

Fremover jobber jeg særlig med den telematiske operaen Zosimos (2023-26) og (støy)instrumentet Sonic Greenhouse.

Nylig avsluttede prosjekter er Sonus (2023), Sampling av lyd og bærekraft (2022-), "Auditomosjon" (2021-23) og "Aquafoni" (2022).

Videre sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering (2009).

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

29. desember 2015

– I don't wanna live forever

Motörhead kom med albumet Ace Of Spades i 1980. Jeg var 13 år og skillelinjene hjemme i Trondheim gikk mellom de som hørte på punk og de som sverget til heavy. Men en låt forente alle, tittellåta "Ace Of Spades".En kan sikkert si mye om Ian (Lemmy) Killminster, men energien er det bare å misunne. Skjønt her spiller vel en dose kunstige stimuli en rolle, og har vel gitt sitt bidrag til at mannen nå er gått bort i en alder av 70.

Typatone

9. desember 2015

Sosiale roboter

Jeg ble umiddelbart glad i denne:Aisoy presenteres som en "sosial" robot, styrt av en liten Arduino.

5. desember 2015

Gary Haugen: The hidden reason for poverty

Jeg leste litt om nobelprisvinner Angus Deanton og hvordan økonomisk ulikhet er i ferd med å blir et dramatisk problem. Økonomisk og dermed sosial ulikhet er heldigvis noe vi, i det minste relativt sett, er noenlunde forskånet for i vår del av verden. Ikke desto mindre er en utvikling i retning av større økonomiske forskjeller noe som bør bekymre oss alle.

Etter å ha lest litt mer og kikket på en del videoer blir det enda klarere for meg hvorfor. Jeg ender opp med en TED-talk av Gary Haugen. Slå av TVen og se heller denne! Haugen er en mann som har sett usedvanlig mye elendighet, blant annet i forbindelse med folkemordet i Rwanda. Hans hovedpoeng er at fattigdom i verden først og fremst er knyttet til hverdagsvold, ikke krig og naturkatastrofer. Skal man bekjempe fattigdom må en derfor begynne med å bygge opp fungerende systemer som faktisk kan håndheve lovene og beskytte enkeltmennesker: dvs varslingsmuligheter, politi og dømmende myndigheter.

Det henger sammen med Deatons fokus på økonomiske forskjeller. Poenget er nemlig at de rikeste kjøper seg sikkerhet, og dermed har de ikke behov for offentlige systemer som kan beskytte større deler av befolkningen mot vold. Derfor trenger vi å jobbe for omfordeling, slik at flest mulig har interesse av å bygge opp og støtte systemer som kan beskytte den enkelte borger. Kommer dette på plass er det svært mye annet som ordner seg:Gary Haugen: The hidden reason for poverty the world needs to address now

1. desember 2015

Naturopplevelser på mobilen – danning på Instagram

Jeg forsøker meg på "bokvideo", eller rettere "kapittelvideo", knyttet til boken Natur og danning. Jeg har skrevet om det jeg kaller "naturopplevelser på mobilen".

Et utgangspunkt for artikkelen er hvordan mobilfotografier av natur kan være et redskap for danning, gjennom opplevelser i og av natur. Opplevelser «i natur» oppstår i samspill med de fysiske omgivelsene, mens opplevelser «av natur» forstås som naturopplevelser som på ulike måter kan formidles gjennom medier. Jeg mener den siste kategorien har størst betydning i et danningsperspektiv. Samtidig vil ikke opplevelser «av natur» kunne ha dannende kraft medmindre de settes inn i en sammenheng som har en klangbunn i den enkeltes opplevelser «i natur».Videoen avslutten med en kort redegjørelse for mitt andre bidrag til boken: omslaget.

Oppdatering 2. desember:
"More people are killed by tourist brochures than by sharks",  skriver Jilltxt med henvisning til en artikkel hos Mashable. Og et kledelig sitat fra Fjord Norway: "Several such places have become icons or collectibles. Your holiday pics of these motives will end up on a wall of some kind, either framed in glass above the mantelpiece, or receiving an avalanche of “likes” on your social media of choice.", med tilhørende bilde: 

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket