JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i kunst og håndverk, og forsker på og med nye kunst- og medieformer. Leder forskergruppen MaTecSus.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken. Jeg er særlig interessert i det haptiske (berøring og bevegelse) knyttes til lyd.

Fremover jobber jeg særlig med den telematiske operaen Zosimos (2023-26) og (støy)instrumentet Sonic Greenhouse.

Nylig avsluttede prosjekter er Sonus (2023), Sampling av lyd og bærekraft (2022-), "Auditomosjon" (2021-23) og "Aquafoni" (2022).

Videre sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering (2009).

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

1. juni 2009

23.6.09

YES! - Accepted!!

"... the committee is unanimous in recommending that the thesis be accepted for public defence.
My Phd-thesis "Personal Publishing Environments" is accepted!
The evaluation committee says a lot of nice things about the work, but do also give some very concrete critisism. The way things should be, I guess.
Even though I am a little anxious about the final defense, I think it will be fun....
Oppdatering: For de som måtte befinne seg i Trondheim: Det blir prøveforelesning kl 10.15 og disputas kl 12.30 fredag 21. august 2009 i Aud. D3 Dragvoll (Bygg 2, nivå 3).
Summary / Sammendrag

22.6.09

Hvordan kidsa bruker media

20.6.09

e-bøker og fildeling

I en diskusjon omkring prisen på e-bøker, på bloggen til Eirik Newth, lenker en kommentar fra Pål Lykkja til en omfattende artikkel "File-Sharing and Copyright" av Felix Oberholzer-Gee og Koleman Strumpf (fra Harvard Busniness School). Forfatterne slår fast at fildeling nok kan medfører færre solgte eksemplarer, men at fildeling ikke har negative konsekvenser for artistenes totale økonomi. Artikkelen avsluttes slik:
As this essay has made clear, we do not yet have a full understanding of the mechanisms by which file sharing may have altered the incentives to produce entertainment. However, in the industry with the largest purported impact - music - consumer access to recordings has vastly improved since the advent of file haring. Since 2000, the number of recordings produced has more than doubled. In our view, this makes it difficult to argue that weaker copyright protection has had a negative impact on artists' incentives to be creative.
Selv om tallmatertialet ikke gjelder bøker er forfatterøkonomien langt på vei sammenlignbar. Som Eirik påpeker er det de færreste fagbokforfattere som lever av å gi ut bøker. Slik har det aldri vært og slik kommer det helt sikkert ikke til å bli. De fleste henter brorparten av sine inntekter fra annet hold: Mange har en jobb som er relevant for de fagfeltene de skriver om, mens andre henter inntekter fra ulike former for foredragsvirksomhet, som oftets en spin-off fra vid distribusjon av bøkene, eller en kombinasjon av disse.
Stipendordninger, som i det vesentligste er Kopinor-penger, er også en vesentelig del av bildet. I 2008 haddeKopinor inntekter på i alt 222,3 mill. De norske medlemsorganisasjonene mottok i alt 151,1 mill. kr i kollektive vederlag fra Kopinor i 2008. Driftskostnadene utgjorde 26,8 mill. kr, eller ca. 12,1 % av inntektene. Systemet har fungert rimelig godt, men siden det er knyttet til kvantifisering av kopier kan det komme til å virke hemmende på digital distribusjon. For å si det på en annen måte: om ulike former for "fildeling" viser seg å være gunstig for fagbokforfatteren, så er det åpenbart ikke gunstig for Kopinor.
Som det går fram av diagrammet til høyre kommer Kopinors inntekter i det alt vesentlige fra offentlig sektor, hovedsaklig undervisning - dvs, det er staten som betaler. Et spørsmål blir da hvorvidt Kopinor er et nødvendig mellomledd?
Mange fagbokforfattere vil nok ha større inntjeningspotensiale knyttet til en vid distribusjon av sine bøker, fremfor en ganske begrenset distribusjon på papir. Et salg på 500-1000 bøker er bra på papir, men kan trolig mangedobles med lavere priser og digital distribusjon.
Jeg har i alle fall gjort meg noen konkrete erfaringer de siste årene. Selv om jeg ikke har noen omfattende artikkel- og bokproduksjon bak meg begynner det å bli nok til å danne seg et bilde. Fra tid til annen treffer jeg folk som forteller at de har lest noe jeg har skrevet. I farten kan jeg kun komme på én eneste gang hvor har jeg fått tilbakemelding på noe som har stått på papir, andre tilbakemeldinger er knyttet til artikler som er distribuert digitalt. Penger tjener jeg ikke på artiklene og antologibidragene uansett, medmindre jeg samler dem i en bok og gir ut denne selv, så potensialet ligger annet steds hen. En modell der de faglige artiklene jeg skriver blir vidt distribuert digitalt vil med andre ord være langt å foretrekke...
Etiketter: 

17.6.09

Iran. A Nation of Bloggers

Detsynes også på sin plass å videreformidle denne:

#iranelection cyberwar guide for beginners

The purpose of this guide is to help you participate constructively in the Iranian election protests through Twitter.
 1. Do NOT publicise proxy IP?s over twitter, and especially not using the #iranelection hashtag. Security forces are monitoring this hashtag, and the moment they identify a proxy IP they will block it in Iran. If you are creating new proxies for the Iranian bloggers, DM them to @stopAhmadi or @iran09 and they will distributed them discretely to bloggers in Iran.
 2. Hashtags, the only two legitimate hashtags being used by bloggers in Iran are #iranelection and #gr88, other hashtag ideas run the risk of diluting the conversation.
 3. Keep you bull$hit filter up! Security forces are now setting up twitter accounts to spread disinformation by posing as Iranian protesters. Please don?t retweet impetuosly, try to confirm information with reliable sources before retweeting. The legitimate sources are not hard to find and follow.
 4. Help cover the bloggers: change your twitter settings so that your location is TEHRAN and your time zone is GMT +3.30. Security forces are hunting for bloggers using location and timezone searches. If we all become ?Iranians? it becomes much harder to find them.
 5. Don?t blow their cover! If you discover a genuine source, please don?t publicise their name or location on a website. These bloggers are in REAL danger. Spread the word discretely through your own networks but don?t signpost them to the security forces. People are dying there, for real, please keep that in mind.
 6. Denial of Service attacks. If you don?t know what you are doing, stay out of this game. Only target those sites the legitimate Iranian bloggers are designating. Be aware that these attacks can have detrimental effects to the network the protesters are relying on. Keep monitoring their traffic to note when you should turn the taps on or off.
 7. Do spread the (legitimate) word, it works! When the bloggers asked for Twitter maintenance to be postponed using the #nomaintenance tag, it had the desired effect. As long as we spread good information, provide moral support to the protesters, and take our lead from the legitimate bloggers, we can make a constructive contribution.
Please remember that this is about the future of the Iranian people, while it might be exciting to get caught up in the flow of participating in a new meme, do not lose sight of what this is really about.
Etiketter: 

16.6.09

Opera Unite

Et ganske interessant apropos til at Telenor er saksøkt av plate- og filmbransjen, som vil ha bestemte servere utstengt fra nettet.
Opera Unite gjør i prinsippet webleseren (Opera 10) om til en webserver. Dermed skal alle brukere enkelt kunne sette opp slike tjenester på sin egen maskin, og unngå tradisjonelle problemer med rutere og brannmurer. Brukerne kan også få tjenesten sin rutet gjennom en proxyserver som befinner seg hos Opera.
Med Unite kommer i utgangspunktet seks ulike tjenester:
 • Fildeling uten at en trenger å laste opp filene til en ekstern server .
 • Webserver for ordinær hosting av nettsteder
 • Medieavspiller med deling av spillelister.
 • Bildedeling uten å laste dem opp på nettet.
 • Chattjeneste kalt Lounge som kan kobles mot andre tjenester.
 • Beskjeder som kan utveksles i sanntid.
Unite ser ut til å løse noen av de problemstillingene som jeg skriver om i artikkelen "Restrictive versus Open Technologies", presentert her.
Etiketter: 

5.6.09

Terminator i Adenbukta

VG gjør en lite heldig kobling mellom fiksjon og virkelighet: 

4.6.09

Betalingsoptimister

Over 50 prosent av norske medielederne tror nå at det vil være mulig å ta seg betalt for nyheter av allmenn interesse, ifølge Journalisten.no. Det er toppledere i MBLs medlemsbedrifter som mener dette, og jeg er svært nysgjerrig på hva som er årsaken til at de tror dette blir fremtiden.
Debatten rundt nettet og betaling er det aller viktigste spørsmålet i Medie-Norge akkurat nå, mener MBL. Men det kan synes som om det er uttrykk for et fromt håp, snarere enn nøktern analyse: "- Det er nærmest et nå eller aldri for en bransje som formelig blør. Ikke bare her i Norge, men i hele den internasjonale medieverdenen, der det foregår en intens debatt om hvordan mediene skal kunne ta seg betalt for generelle nyheter på nett," skriver MBL i pressemeldingen.
Det er ikke lenge siden Hans Jarle Kind, Tore Nilssen og Lars Sørgard, skrev følgende i et debattinnlegg i Dagens Næringsliv: "Siden nettavisene gjennomgående har et relativt likt innhold, vil det forbli med drømmen for de fleste. Den ferskeste nyheten er typisk den samme hos alle nettaviser, enten det er statsministeren som legger frem en krisepakke, eller det norske landslaget som vinner en fotballkamp. Det vil derfor være nesten umulig for vanlige nettaviser å ta seg betalt fra publikum - med nesten likt innhold vil konkurransen presse prisene ned mot null."
Medielederne må nok tenke i nye baner dersom de skal klar å ta seg betalt. Det holder neppe å innføre betaling uten å gjøre noe med det produktet man forsøker å selge. Noen vil kanskje makte å lage produkter som fremkaller en betalingsvilje, men det vil garantert ikke gjelde alle dagens nettaviser. De må ha ryggrad til å tåle et dramatisk fall i antallet lesere på nett, og det vil samtidig være aktører som fristes av muligheten til å snappe opp de som fortrekker gratistilbudene.
Den eneste muligheten jeg ser er at nettavisene gir bort nyhetsstoffet gratis, som i dag, men forsøker å ta seg betalt for spesielt innhold og ikke minst det de måtte komme opp med av nye tjenester. Problemet er bare at dette er noe en skulle ha gjort i gode tider. I dårlige tider er det adskillig færre som er i stand til å løfte lasset...

3.6.09

Natal, forhåpentligvis mer enn spill

Microsofts Project Natal ser svært interessant ut, selv for en som ikke er særlig interessert i spill. Microsoft lagt ut en video viser hvordan dette virker:
Project Natal registrerer bevegelser, og ser i første omgang ut til å være en erstatning for de spillkontrollerne vi kjenner i dag.
Forløpig er dette en skrytevideo, og reelle produkter må vi kanskje vente et drøyt år før vi har i hendene (hmm, litt dårlig metafor i dette tilfellet :)
Men hva er interessant med dette for en som ikke spiller? Jo, dersom kameraet faktisk er så presist som det loves, så burde det kunne benyttes ting jeg synes er spennede: For eksempel motion capturing og match moving for hvermansen. Dessuten bør det kunne realisere grensesnitt som vi har ventet på en stund....
Etiketter: 
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket