JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i kunst og håndverk, og forsker på og med nye kunst- og medieformer. Leder forskergruppen MaTecSus.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken. Jeg er særlig interessert i det haptiske (berøring og bevegelse) knyttes til lyd.

Fremover jobber jeg særlig med den telematiske operaen Zosimos (2023-26) og (støy)instrumentet Sonic Greenhouse.

Nylig avsluttede prosjekter er Sonus (2023), Sampling av lyd og bærekraft (2022-), "Auditomosjon" (2021-23) og "Aquafoni" (2022).

Videre sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering (2009).

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

1. januar 2003

Januar 2003

30.1.03

Blogg blir kommers

I dagens Guardian kan en lese om «New biz on the blog». En av de som sto bak First Tuesday,  Nick Denton, er nevnes som et eksempel på at kommersielle aktørter har begynt å interessere seg for blogging. Nettstedene Gizmodo og Gawker er to eksempler som benytter software fraMovabletype. Rimelige og ikke minst effektive løsninger holder kostnadene nede, noe som er i ferd med å gjøre weblogging kommersielt interessant for «smale portaler». Jeg har forresten sans for begrepet som nevnte Denton benytter, nemlig nanopublishing.
Så spørs det hvor dette bærer. At blogging blir gjenstand for pengetrilling er jo på en måte litt synd, men det kan også bringe mye poitivt med seg; ikke minst når det gjelder videre utvikling av gode løsninger for publisering og syndikering.

Snakket forresten med Jill om ulike bruksmåter for blogger. Hun benytter Movabletype som en del av undervisningsopplegget i faget hun underviser. Jeg tror det er et lurt trekk og at studentene bør gripe sjansen; blogging får orden på dine egne tanker og ideer, samtidig som det er et vindu mot resten av verden.

29.1.03

Slappe norske medier?

NRK skriver at politiet i Italia nå har innrømmet at de plantet bevis hos globaliserings-demonstrantene under G8-toppmøtet i Genova i juli 2001. BBC hadde et stort oppslag den 7. januar i år, men norske medier fulgte ikke opp til tross for at både NTB og NRK har tatt opp saken flere ganger tidligere.

Penger tjener de, men ...

Fjoråret startet med motbakke, men høsten reddet TV 2, med kutt i både program - og personalkostander. Kanskje vi kan forvente å se igjen noe av overskuddet på 170 millioner kroner i form av flere norske fjernsynproduksjoner? Tviler egentlig på det; det blir vel helst mer aqmerikansk såpe og mer penger til eierne.

28.1.03

WTC 2003

Alle med litt interesse for arkitektur bør sjekke ut New York Times' presentasjon av forslagene til gjennoppbygging av World Trade Center i NY. ( du må registrere deg for å få brukernavn og passord, men det er vel verd det )
Min favoritt er THINK Teams slanke løsning med noenlunde samme volum som det opprinnelige WTC. United Architects forslag er også spennende, men først og fremst fordi det er så kolossalt.
30.01.02: Mark Bernstein er ikke arkitekt han heller, men denne posten er verd å lese siden vi først er innom WTC.

Redd for pressen, stakkar

Schibsted-arving Einar C. Nagell-Erichsen er anklaget for ulovlig innsidehandel i Finansbanken. Akkurat det har ikke jeg tenkt å bry meg så mye om, men begrunnelsen som han kom med når Dagsrevyen spurte hvorfor han ikke hadde opplyst om aksjehandelen er for tjukk til å forbigås i stillhet. Nagell-Erichsen sa nemlig at han var redd for hvordan det ville bli omtalt i pressen!! Schibsted -  VG - Aftenposten -  TV2 .....    Hallo!!
Jeg skjønner såpass som at eierne ikke kontrollerer det redaksjonelle innholdet, men kan ikke komme fra at nærmere "å møte seg selv i døra" er det vanskelig å komme.

Filmisk reklame

Reklame er sjelden det som vekker størst begistring hos meg, men nå har dagen kommet for å bøye seg i støvet. Denne reklamen for Volvo XC90 er så flott at den er verd å kikke på, selv for den som måtte være fullstendig uinteressert i selve bilen. Jeg kunne faktisk tenke meg å bruke dette som eksempel i ulike undervisningsammenhenger og setter derfor stor pris på at kan lastes ned.
Når jeg først er inne på bilreklame; BMWfilms er også et sted vel verd å besøke. Gode kortfilmer innen actionsjangeren. Noen kan til og med bestilles på DVD!

Nett-syke

NRK melder at 2% av norsk ungdom er «sykelig» avhengig av internett. Uten å ha noe som helst belegg for det anslår jeg raskt at ytterligere 5% havner i kategorien «skadelig», de neste 10% «usunn» osv. I mitt stille sinn håper jeg at forskerne ikke tropper opp på mitt kontor, eller kanskje enda verre; de kommer hjem!
OK, spøk til side; 2% er sansynligvis den delen av befolkningen som i ulike konstelasjoner overdriver uansett: En kan en jo håpe at denne gruppen finner på noe mindre sykelig når de vokser til. Jeg for min del er for gammel til å håpe på det ....

24.1.03

Nytenking om opphavsrett

The Economist har en artikkel som problematiserer det forhold at gjeldende vernetid for åndsverk nå er 70 i hele den vestlige verden. Her hevdes det at ingen ville finne på å gå inn for 70 års vernetid dersom lovverket skulle utarbeides fra grunnen av ( les posten «Protecting Mickey Mouse at Art's Expense»). Opphavsrettslovgivningen ivaretar i dag innholdsindustriens økonomiske interesser samtidig som det ikke er noe som tyder på at innholdsprodusentene ville stoppe sin virksomhet dersom vernetiden var vesentlig kortere. Innholdsproduksjon kan i stedet oppmunters gjennom strengere håndheving av opphavsrettslovgivningen slik at rettighetshaverne har mulighet til å tjene penger over et kortere tidsrom.

Nettet som arena for krig

Digi.no har i dag en artikkel med tittelen «På nett for å drepe» med referanse til «The Network Is The Battlefield» i Business Week: "Den amerikanske krigsmakten, verdens desidert mest påkostede og effektive draps- og ødeleggelsesorganisasjon, skal bruke nettet til å gjøre jobben enda bedre".
Et raskt søk bringer meg til nettsiden for Network Centric Warfare hvor det finnes ovverraskende mye informasjon. Sjekk for eksempel Understanding Information Age Warfare (PDF) som gjør dette til en vitenskap, eller dra gjennom Executive Summary. Mye av det som skrives er skremmende, men ikek desto mindre fasinerende.; utsagn som; «Network Centric Warfare is to warfare what e-business is to business» er betegnende. Kanskje et tegn på at ringen er sluttet; ARPAnet hadde jo i alle fall delvis en militær opprinnelse og nå inntar det militære WWW for alvor.

Private pirater? ... og andre skumle typer

Napster.no er dømt for å ha lagt ut pekere til MP3-filer på Internett. I utgangspunktet er kanskje ikke saken særlig kontroversiell, menrettighetshaverne er på krigsstien og snart kommer de kanskje til et hjem nær deg!

Napster.no er ikke dømt for selv å distribuere MP3-filer, men for å legge til rette for at enkeltpersoner kan finne fram til slike filer på nettet. Saksøkte hevdet at det i norsk rettspraksis ikke innes ”uttalelser om at det å legge ut en peker på Internett kan karakteriseres som opphavsrettslig fremføring”. Selv TONO sier på sine nettsider at ”Pekeransvaret som juridisk begrep er fortsatt i støpeskjeen, men det hersker en alminnelig rettsoppfatning internasjonalt /../ om at et slikt pekeransvar også omfatter linker til ulovlig materiale på nettet”. Dommen ser ut til å gi TONO rett!

Det som for alvor gjør meg skeptisk er uttalelsene fra Inger Elise Mey i TONO: Hun er overbevist om piratkopiering til privat bruk allerede i år kommer til å bli ulovlig i Norge. Bakgrunnen er at en del av søksmålet mot Napster.no omhandlet et eventuelt brudd på Åndsverksloven §12 som vedrørerfremstilling til privat bruk. På dette punktet ble saksøkte frikjent, men ifølge TONO er dette trolig kun en utsettelse. Grunnen er EU-direktivetInfosoc som jeg har skrevet en del om tidligere.

I dommen brukes begrepet «direktepeker» (dvs en peker som i dette tilfellet leder direkte til nedlastbare filer). Begrepsbruken impliserer at det også finnes «indirekte pekere». I andre sammenhenger nyaseres dette ytterligere gjennom å skille mellom «referansepekere» og «hentepekere» (forskjellen henviser her til hvorvidt det er snakk om en peker som medfører direkte nedlasting eller ikke). I dommen synes «direktelinker» å tilsvare «hentepekere». Jeg er ikke jurist; det er kanskje derfor jeg oppfatter dette som en begrepsmessig suppe. På toppen av det hele  finner jeg ingenting om skillet mellom peker og lenke; denne dommen og referte uttalelser synes å blande begrepene om hverandre, men det har kanskje større betydning i en medievitenskapelig sammenheng enn i en juridisk?

23.1.03

Advergames

Jan sendte meg en peker til Mindcomet som har laget en rekke såkalte advergames. Det dreier seg om enkle arkadespill, laget for å profilere et produkt. Merkevareplassering i spill er neppe noe nytt og spillene er ikke all verden å skryte av, men det forteller likevel om en utvikling vi trolig vil komme til å få se adskillig mer til. Spillene utnytter 3D-mulighetene som har kommet i Director. Fant forresten mange lignende demoer på Macromedias sider.

10 teknologier som vil forandre verden

Technology Review har en artikkel om kommende teknologi som forteller litt om hva vi kan vente oss på den fronten i årene som kommer. Mye spennende, spesielt fanget avsnittet om "grid computing" min interesse (se forøvriggridcomputingplanet.com).  I artikkelen nevnes blant annet Globus-prosjektet hvor grids forklares som «persistent environments that enable software applications to integrate instruments, displays, computational and information resources that are managed by diverse organizations in widespread locations». Et open-source-prosjekt kalt Globus Toolkit  utvikler spesielle protokoller som er i ferd med å bli industristandard. Teknologien kan også benyttes for å knytte sammen hjemmedatamaskiner via internett slik peer-to-peer-computing blir mer effektivt. Et tidlig  eksempel på denne måten å utnytte Internett erSETI@home.

22.1.03

Protecting Mickey Mouse at Art's Expense

USA vedtok for et tid tilbake å utvide vernetiden for åndsverk fra 50 til 70 år. En interessegruppe klaget denne avgjørelsen inn for amerikansk høyesterett, men tapte saken i forrige uke. Gruppens advokat, jusprofessor Lawrece Lessing skriver i NY Times om flere uheldige konsekvenser. Kun 2% av åndsverkene fra den aktuelle perioden vil bli utnyttet i kommersiell sammenheng; konsekvensen er at en betydelig del av kulturarven ikke kommer almenheten til gode. For å forhindre denne uheldige konsekvensen foreslår Lessing en modell med et årlig gebyr for de som vil opprettholde kopiretten.
Saken har selvsagt først og fremst juridiske og politiske sider, men retorikken er også interessant: «While the one side talks about licenses with verbs like copydistributeplayshare and perform, the other side talks about rights with verbs like ownprotectsafeguardprotectsecureauthorize, buysellinfringepirateinfringe, and steal» - les mer om det hos American Open Technology Consortium.

Homeland Security Inventors Expo

Amerikanerne viser en nesten rørende teknologioptimisme, noe som kom til uttrykk under Homeland Security Inventors Expo. Her ble ni nye patenter presentert. Mye av dette er opplagt spennende teknologi; blant annet Viisage billedgjenkjenning ogIridians irisgjenkjenning som sikkert kan brukes til mye annet enn å kjenne igjen ansikter på en flyplass.

Manipulasjon vs Google

Et godt eksempel på at verden ikke er helt som før er knyttet til en kampanje (må nesten kalles det) der amerikanske republikanere har posten samme innlegg i en rekke aviser. Dersom man søkte på "demonstrating genuine leadership" i Google for en drøy uke siden fikk man kun en håndfull treff, et antall som plutselig skjøt i været. Bakgrunnen er at flere titall aviser har tatt inn likelydende leserinnlegg, postet fra forskjellige avsendere (i det minste tilsynelatende), som omtaler president Bush i rosende ordelag.
I tiden før effektive søkemotorer ville dette trolig gått upåaktet hen. Historien forteller oss at verden på en måte blir enklere å manipulere(eller i det minste "raskere"), men også at manipulasjon i visse tilfeller har blitt lettere å avsløre.

Standardisering av e-læring

Tore Hoel er en driftig mann som nettopp har etablert et nytt nettsted estandard.no. Hoel skriver at prosjektets mål er å bygge et nettverk som er interessert i spørsmålet om hvordan bruk av e-læringsstandarder kan realisere målsettingene om et nasjonalt læringsnett og en innholdsrik utdanningsportal (utdanning.no). Nettstdet er faktisk et eksempel på den type nettfellesskap som jeg skrev om tidligere i dag.
Hoel er forøvrig i ferd med å avslutte en interessantmagisteroppgave ved IT-universitetet i Göteborg, IKT och läring med tittelen «Standardisering av e-læring: Bygges morgendagens læringsteknologi på gårdagens læringssyn?».

Not all those who wander are lost...

Inntil for noen dager siden var "cache" i min begrepsverden ensbetydende med en form for hurtigminne som befant seg inne i datamaskinen. Så uvitende går det an å være. Et søk etter "Caching +GPS" avdekker at dette også derier seg om noe ganske annet; nemlig en spennende kobling mellom teknologi (GPS + WWW) og godt gammeldags friluftsliv. Faktisk så spennde at jeg allerede har begynt å kikke rundt etter en GPS.
Det finnes mange nettsteder om dette, men GeoCaching ser ut til å være et bra utgangspunkt for den som vil finne ut mer om dette. Buxley's Geocaching Waypoint er også et bra sted å begynne, ikke minst på grunn av et kartbasert grensesnitt.
Fremdeles forvirret? Sjekk for eksempel denne, gjemt for to dager siden. Det er ennå ingen som har funnet den!!

Personalisering av nettmediene

Via Erik Newths nye blogg kom jeg over en spennende artikkel kalt «Here Comes 'We Media'» skrevet av Dan Gillmor som også har en utmerket weblogg. Artikkelen tar for seg nye journalistiske arbeidsmåter hvor kommunikasjon med mottagergruppen blir mye viktigere enn tidligere, ikke minst forut for at en sak blir publisert. Utgangspunktet er en spennende erkjennelse; publikum (som kollektiv) vet adskiller mer om en sak enn enkeltindividet (her journalisten). Neste fase oppstår i det grupper med felles interesser danner et uformelt "nettfellesskap" knyttet til et eller flere tema. Slashdot er et eksempel på dette, om enn med et svært bredt nedslagsfelt. Antallet tematiske weblogger ol vil opplagt øke drastisk i tiden som kommer og anta nye former etter hvert som det blir stadig enklere å digitalisere og videreformidle lyd og levende bilder.

21.1.03

Amerikansk patentlovgivning - merkelige greier

Det skrives med jevne mellomrom om rimelig obskure patenter knyttet til Internett (og alt mulig annet for den saks skyld). Sist ut er den amerikanske telekomgiganten SBC Communications som har et patent på nett-navigering som de nå forsøker å håndheve. I USA kan man patentere de mest usansynlige ting, tilsynelatende uten særlige krav til hvorvidt man har funnet opp noe nytt eller ikke. Hvorvidt patentet faktisk kan håndheves overlater man til rettsvesnet.

Behov for flere weblogger med klart ståsted og informativt innhold?

Morten Kielland henviser til min artikkel om informasjonetikk, skrevet for et par år siden. Han har også lagt inn en lengre kommentar hvor han lanserer ideen om en informasjonsplakat, også for private nettsider. Jeg ser poenget, men er litt usikker på om jeg er enig. Det som gjør blogging interessant for min del er muligheten til å være rimelig spontan og skrive om det som faller meg inn der og da. Selvsagt ønsker jeg ikke å fare med løgn, juks og annet fanteri, men det trenger jeg vel ikke fortelle, eller? En slags privat redaktørplakat vil kanskje være en form for formalisering som bryter litt med den umiddelbarheten som jeg liker?
En annen sak er at Kielland følger opp Erik Newths artikkel om blogging - "Signal til støy" -og etterlyser flere informative weblogger. Igjen er jeg ikke helt sikker på om jeg er enig. Dvs i utgangspunktet var jeg nok det; jeg begynte å skrive med tanke på å lage en tematisk avgrenset weblogg, men slik ble det ikke. Et raskt blikk i sladrespeilet forteller at jeg skriver om ganske mye forskjellig. Om ikke personlig så i alle fall med en personlig innfallsvinkel. Dermed blir hele greia ganske ustrukturert, men jeg liker det ... :-) Om det så er lesevennlig for andre? Vet ikke, men jeg har en mistanke om at det i alle fall ikke blir det dersom jeg begynner å tenke for mye på akkurat det.
Ellers ser bloggen til Morten interessant ut for de som vil følge med innen journalistikk og lignenede sysler.

Der man egentlig skulle vært

Mens jeg holdt på med undervisning i Trondheim var de som viste bedre på filmfestival i Tromsø. En minneverdig opplevelse - ifølge de som var der - både når det gjaldt filmer og festivalliv. Bare så synd at så alt for få av disse filmene kommer på vanlig kino. Vi skal vel stort sett underholdes med amerikansk film i 2003 også.
Kanskje noe å bruke driftsbudsjettet på til neste år?

17.1.03

Hypertekst og multimedier

Første forelesning i HFMV202 er vel overstått, synes jeg selv i alle fall. Det buttet litt med hensyn til nettverksoppkobling, men det får så være. Litt grums skal det vel være i starten. Etter at en god del måtte forlate oss med uforrettet sak (grunnet adgangsbegrensningen) endte vi opp med 28 stykker. Ser ut til å kunne bli en fin gjeng!
Nå ligger forelesningsnotatene om kvalitetskriterier ute, samt første forelesning om Dreamweaver Sidene ser kanskje ikke så bra ut med mindre du bruker fullskjermsvisning i Opera. Nok en (god) grunn til å installere Opera, så er det sagt.

15.1.03

Om lysten til å melke et marked

Ifølge Dagens Næringsliv (14. jan) tas en MMI undersøkelse til inntekt for at det ble brent musikk-cder for 3,2 milliarder i norge i fjor. Musikkbransjen mener dermed at de taper masse penger, ikke minst på lovlig kopiering til privat bruk. Dermed konkluderer man med at "norsk lov er gammeldags". Det høres ut som om musikkindustrien ønsker seg tilbake til en situasjon lignende middelalderens privilegiesystem som ble innført for å beskytte boktrykkerne, slik at man kan melke markedet mest mulig, med myndighetenes velsignelse.
Åndsverksloven er imidlertid ikke bare laget for å beskytte økonomiske interesser, minst like viktig er det å sikre allmenhetens tilgang til åndsverk. I den sammenhengen er koiprett knyttet til privat bruk et viktig prinsipp som ikke må fravikes medmindre det kan påvises en betydelig nedgang i nyproduksjon av åndsverk (innspilling av ny musikk i denne sammenhengen). Akkurat det synes det ikke å være noen stor fare for. kopier i vei, med andre ord.

14.1.03

Hvorfor betale når det beste er gratis?

Steven Johnson har en liten artikkel i Slate (en del av MSN) med tittelen «Don't Pay To Play» som tar mitt forhold til dataspill på kornet. Jeg sitter nok for mye foran PCen, og trives stort sett med det, men jeg gidder ikke spille hele dataspill: Det tar for lamg tid! Da er demoer tingen; de gir deg spillopplevelse, men er over før du rekker å bli lei. Og de er til alt overmål gratis, som det meste annet som er kjekt i livet.

Beskyttelse av kopirett

Musikkindustrien og teknologigutta har forhandlet fram en avtale om hvordan de skal beskytte filmer og musikk, uten at myndighetene går inn med ytterligere endringer i lovverket.
Bra? Tja! Det minner jo om god gammeldags kartellvirksomhet - i stor skala - hvor ingen er til stede for å ivareta forbrukernes interesser

Bladet Farmand gjenoppstår

Leser i Dagens Næringsliv at bladet Farmand kan gjenoppstå 14 år etter at det tradisjonstunge bladet tapte kampen mot Trygve Hegnars Kapital.
Jeg er kanskje litt sær, men Farmand er faktisk et av de få bladene jeg husker at jeg leste (eller i det minste bladde i) som liten, i tillegg til Donald og Sølvpilen :-) Farmand hadde nemlig vitsetegninger fra Punch.
Farmand finnes på nettet, men foreløpig er det ganske tynt.

13.1.03

Domenespøkelset har omsider innhentet meg

For et par år siden laget jeg et spill med utgangspunkt i litteratursitater på oppdrag fra Boblioteknett Norge, i samarbeid med Thomas B. som den gang jobbet ved Hordaland Fylkesbibliotek. Valget av domenenavn er en litt lengre historie, men vi endte opp med LONT - Last Orbital Narrative Traveler. Jeg bør for ordens skyld fortelle at akronymet ble til før den noe kryptiske tittelen, men det er en helt annen sak. Spillet endte opp under domenetLont.nu, men i dag, to år senere, finner litteraturinteresserte spillere noe ganske annet. Ganske kjipt tatt i betraktning at de som lenker opp presenterer dette som et spill om barne- og ungdomslitteratur.
Besøk heller det originale spillet, det ligger nemlig fremdeles på nettet, men domenet er altså tapt.

10.1.03

Google vs. SearchKing

SearchKing saksøkte Google i oktober 2002. Bakgrunnen var at Google hadde endret sin algoritme for hvordan PageRank ragnerer treffene. SearchKings forretningside er å optimalisere nettsider slik at de får høyest mulig treff i Google. Da er det selvsagt dårlig butikk at kundene plutselig befinner seg på bunnen av trefflisten. Google har nå kommet med sitt svar i tillegg til at de tilbakeviser søksmålet.

Les forøvrig den utmerkede artikkelen «Google vs Evil» i Wired.

SPOT - Smart Personal Technology

I USA har Microsoft bygd ut et trådløst datanettverk basert på mulighetene som ligger i overføre data via radiostasjoner som sender på FM-båndet. Dette nettverket kan få en rekke ulike bruksmåter, først ute er en klokke hvor teknologien foreløpig lisensieres til Fossil, Citizen og Suunto. Klokkene er knyttet til en egen abonnement-tjeneste hvor Microsoft tar $5 til $12 per måned.
SPOT går ut på å integrere smart personlig elektronikk med tjenester formidlet over .Net. Flere produkter som utnytter samme, eller lignende teknologi, er trolig på trappene, også fra andre leverandører en Microsoft. Utviklingen kan bli spennende, ikke minst fordi mikrobrikken som denne klokken er basert på ikke koster mer enn $10.
Ser forresten at Microsoft dropper produktnavnet Windows .Net, og erstatter det med Windows Server 2003.

9.1.03

Clay Shirky's Writings About the Internet

Nesten ikke en dag uten at jeg dumper borti en og annen interessant artikkel på nettet. Har nok en litt for snever horisont foreløpig.....
Uansett; på shirky.com kan du blant annet lese om følgende :

 • «Weblogs and the Mass Amateurization of Publishing» - Faktisk en kritisk artikkel om weblogger. Dem er det ikke for mange av, selv om jeg ikke nødvendigvis er enig i alt Shirky skriver. Poenget om at weblogger er så effektive at de ødelegger økonomien i online-publisering er imidlertid interessant.
 • «Broadcast Institutions, Community Values» - diskuterer fem ulike forhold knyttet til "kringkasting" og "nettsamfunn":
  1. Audiences are built. Communities grow.
  2. Communities face a tradeoff between size and focus.
  3. Participation matters more than quality.
  4. You may own the software, but the community owns itself.
  5. The community will want to build. Help it, or at least let it.
 • «Communities, Audiences, and Scale»

  Total Information Awareness

  Electronic Frontier Foundation har oppsummert det amerikanske Total Information Awareness- programmet. Her er mye å bli skrent av, som om ikke sjansen for krig er nok:
  1. Collaboration technology
  2. Dataveillance technology:
  3. Biometrics for human identification:
  4. Human language technology

  8.1.03

  Om popularitet og kvalitet

  Rune Brynhildsen (adm dir for P4) stiller i NRKs Redaksjon 21 med følgende kronargument: 2 millioner lyttere kan ikke ta feil. Det hele falt til jorden i det Terje Welle Busk påpekte at hans artister (bl a Sputnik og Jannicke) har solgt over en million plater, uten at mener at det blir Norges viktigste musikk av den grunn. Busk hadde flere ess i ermet; blant annet argumenterte han overbevisende for at P4 har vært en katastrofe for formidlingen av musikk i Norge, med negativ effekt også for bredden i NRKs tilbud.

  Apple - verd å heie på
  :-)

  17-tommers Powerbook. Det blir nesten for mye av det gode.

  Steve Jobs innledning til MacWorld  inneholdt ingen store nyheter, men det er verd å  merke seg at Apple lanserer Keynote, et program som ser ut til å parkere Microsofts PowerPoint i krabbefeltet, samt en egen web-browser med navnet Safari. Bakgrunnen for disse lanseringene er trolig at Microsoft har bestemt seg for å slutte med en egen Office-versjon for Mac. Kanskje Bill Gates begynner å bli sur på grunn av Apples Switch-kampanje.
  Apple har 3% av det totale PC-markedet. La oss håpe at den andelen ikke blir mindre. En verden uten Apple vil bli fattigere, ikke bare fordi de lager gode produkter, men først og fremst fordi monopol aldri fører noe godt med seg. Dan Gillmor skriver at iPod er den mest populære MP3-spilleren i USA, samtidig som den har 42% av det japanske markedet. Det gir forhåpentligvis et springbrett inn mot markedet for mer mobile enheter.
  Gillmor har følgende visjon for iPod : I'd like to see a small, cheap box, maybe the size of the iPod, with video and audio outs, 802.11g, and infrared for remote control. No hard drive, just enough RAM and CPU power to stream high-quality audio and video. You hook it up to to your stereo or TV, and serve music and video over the wi-fi connection from your Mac. The whole box should cost like $200, and you should be able to run 3-4 of them at the same time in your house. So you keep all your music on your Mac; you plug your cable into your Mac, and then you just serve up whatever entertainment you want to any TV or stereo in the house. They can make it Mac-only for the first six months, as they did with the iPod, and then release Windows software after the Mac faithful have had their fun. Why isn't this feasible?

  09.01.03: Det Apple skriver i denne pressemeldingen om Rendezvous bringer oss kanskje et stykke på vei?
  10.01.03: Mark Bernstein har en god analyse av Apples strategi på programvaresiden : Apple is telling everyone that, if they have to, they'll build a word processor that will replace Word and a spreadsheet that will replace Excel. They don't want to do this; if they did, they'd just launch the products. Keynote and Safari don't gore Microsoft's ox; they attack dead markets where there's no money to be made. They demonstrate capability without starting a war.

  Digital Armor to Fight Piracy

  New York Times har en lengre artikkel om hvordan medieindustrien planlegger å legge inn ulike tekniske hindre for å sikre sine rettigheter. Tankegangen illustreres av en utttalelse fra Larry Kenswil, president for eLabs: "You're not buying music, you're buying a key". eLabs er tilknyttet Universal Music Group som i høst posisjonerte seg ved å legge 43.000 musikkfiler på nettet.

  7.1.03

  Illegal Art: Freedom of Expression in the Corporate Age

  Opphavsrettslovgivningen har blitt så omfattende at kunstnere må ha juridisk bistand for å finne fram i rettighetsjungelen. Å bruke deler av et kunstverk eller annet medieuttrykk for å skape noe nytt har vært en viktig del av kunsten, ikke minst den som kommenterer og kritiserer samtiden. Sjangre som collage, hiphop, og Pop Art hadde kanskje aldri eksistert om kunstnerne skulle forholdt seg til dagens opphavsrettslovgivning. Sitat- og kopiretten er basale rettigheter i et demokratisk samfunn, rettigheter som nå er i ferd med å bli ofret på grunn av internasjonalt press fra store økonomiske interesser.
  Illegal Art er et tiltak som utfordrer det rådende regimet. Festivalen er sponset av magasinet Stay Free!Internet ArchivesPrelinger Archives og Center for Media, Culture and History ved New York University.

  Se Illegal Arts artikkelsamling, mye interessant.

  Se også tidligere post om «Hvor lenge bør et åndsverk være vernet?»

  Økokrim tapte straffesaken mot Jon Lech Johansen

  Johansen var tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 145 etter at han høste deltok i et prosjekt som blant annet gjorde det mulig å lage en DVD-avspiller for Linux. Johansens bidrag var programmet DeCSS som dekrypterte DVD-filmene slik at de kunne benyttes selv om ikke selve avspilleren hadde lisens fra DVD-CCA (DVD-Copy Control Association).

  Les hele dommen

  I forlengelsen av saken reises en rekke spørsmål, ikke minst knyttet til implementeringen av Infosoc-direktivet i norsk lovgivning. Dersom dette allerede hadde vært gjeldende norsk rett hadde Johansen trolig blitt dømt. Det nye direktivet er vedtatt av FN-organisasjonen WIPO. I USA er dette noe av bakgrunen for den svært omstridte opphavsrettsloven DMCA (Digital Millennium Copyright Act). Direktivet vekker også stor debatt i Danmark.

  Les tidligere poster: Infosoc-direktivet - om opphavsrett samt Danske protester mot Infosoc.

  6.1.03

  Fra fattig til rik

  Dagnes Næringsliv har en artikkel av Jeffrey D. Sachs - økonomiprofessor ved Earth Institute Columbia. Artikkelen tar for seg hvordan President Bush holder stødig kurs mot å svekke USAs budsjettbalanse for mange år fremover. Årsaken er, store skattekutt, økonomi på lavgir, børsboblen som sprakk – og raskt økende forsvarsutgifter. De fattige får regningen.

  Ifølge Nettavisen er BBC i ferd med å legge ned det populærvitenskapelige programmet Tomorrows World. TW har vært sendt hver eneste uke siden begynnelsen av 60-tallet. Programmet har vært modell for TV-programmer om vitenskap, forskning og teknologi over hele verden.

  5.1.03

  Data-mining

  Just before Christmas Time published an article about data-mining. Both Israeli security agencies and NASDAQ are using similar data-mining algorithms from ClearForest, a firm based in New York City. Israel uses them to drill for hidden connections among suspected terrorists: say, a pattern of phone calls shortly before each of several suicide bombings. NASDAQ uses the same software to detect block trades of stock quietly placed just before the release of company news.
  The same kind of technology is probably used for Evidence Extraction and Link Discovery by the american Information Awarness Offices, which I didcomment some weeks ago.

  Videre diskusjon om medievold

  Jeg kommenterte Statsministerens nyttårstale for noen dager siden; nå har adskillig flere kommet på banen
 • Direktør Tom Løland i Statens filmtilsyn mener påstanden om at medievold har skylda for vold i samfunnet er uttrykk for en type folketro som ikke har rot i dokumenterbare resultater
 • Konge, statsminister og barneombud ødelegger dialogen med barn og ungdom når de har et så angstbitersk forhold til dataspill, mener spillforsker Jørgen Kirksæther i et intervju med Dagsavisen.
 • Barbara Gentikow, medieviter ved Universitetet i Bergen, lar Kongens uttalelser passere fordi han ikke var så dirkete. Statsministerens argumentasjon tar hun derimot klart avstand fra.

 • Heller ikke politiet gir Bondevik støtte, men påpeker at deler av beskrivelsen er riktig; dvs når det gjelder den klare sammenhengen mellom rus og vold. 

  For noen år siden jobbet jeg med innhold til en CD-ROM om medievold på oppdrag fra Kampanjen mot vold i bildemediene. Hele kampanjen var initiert på grunn av en påstått kobling mellom medievold og reell vold. Jeg snakket med voldsforskere, spillforskere, politi og psykologer; ingen så noen sammenheng mellom vold i mediene og gatevold. Dvs voldsforskeren påpekte at det kunne være en viss sammenheng for en liten gruppe ungdom. Sammenhengen var knyttet til at disse ungdommene leide voldsfilmer for å lære ulike kampteknikker.
  Bakgrunnen for økt vold i samfunnet er selvsagt sammensatt, men når det gjelder gatevolden ble det pekt på en noen av årsakene. Stikkord spenner fra oppløsning av kjernefamilien, voksnes vilje og evne til å ta ansvar, alkoholkonsum, stengetider osv . Men man blir neppe populær på å bruke Nyttårstalen til å fortelle aleneforeldre at de kan være en del av denne problematikken, eller si til utelivsbransjen at de må slutte å servere alkohol klokka 11, eller rett og slett av vi som nasjon er i ferd med å bli slappe og selvopptatte, uten evne til å engasjere oss aktivt i andres problemer.

  Problemet er at medievold er så enkelt å skylde på, men det fjerner fokus fra en rekke langt mer alvorlige problemer som samfunnet står ovenfor.

  2.1.03

  Patent

  Amerikansk patentlovgivning er så vidt jeg skjønner ganske pussig, i alle fall sett med europeiske øyne. Sist ut er Amazon, verdens største nettbutikk, som har søkt om patent på sitt system der kunder som har kjøpt én type vare får anbefalt andre varer av samme type. Det kan imidlertid se ut som det er verre enn som så; patentsøknaden har tittelen «Content personalization based on actions performed during a current browsing session »!! Det dreier seg raskt om adskillig mer enn anbefaling av varer.

  1.1.03

  Ønsker å samle det norske spillutviklermiljøet

  Fikk en kort, men hyggelig epost fra Bendik Stang, på tampen av det forrige året. Han er i gang med å starte opp en avdeling av International Game Developers Assosiasion her i Norge. Spillutviklermiljøet i Norge er jo relativt begrenset, noe Bendik vil gjøre noe med. Bra!
  Du finner den norske avdelingen av IGDA på http://www.igda.org/oslo/. Ikke så mye å finne der ennå, men det kommer nok :-)

  Vold og medier

  Statsministeren skal jo innom det meste i Nyttårstalen, så også medievold: «Når barn og unge gjennom mediene, video og dataspill ser stadig mer av vold, mobbing og brutalitet, kan vi ikke overraskes over at vi høster mye av det samme i det virkelige liv».
  Dette er jo en gammel diskusjon hvor man sikkert aldri kommer til noen form for enighet, men jeg skulle likt å vite hvor Statsministeren har hentet ammunisjon til en så konkret kobling. Eller snakker han kanskje om Otto Jespersen ennå?

  Kanskje Bondevik burde lese «Playing a "Good" Game: A Philosophical Approach to Understanding the Morality of Games».

  Gratis vs betaling

  Tvillingbloggene The End of Free og The Start of Fee nærmer seg medeieøkonomien på nettet fra sider - i alle fall tilsynelatende. Begge loggene leder til det samme arkivet med rapporter som er for salg!
  Det ser ut som om begge webloggene er nystartet; kanskje noe å følge med; ulike former for finansieringsløsninger vil alltid utgjøre en viktig del av utviklingen av nettet.
 •  
  ◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket