JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i kunst og håndverk, og forsker på og med nye kunst- og medieformer. Leder forskergruppen MaTecSus.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken. Jeg er særlig interessert i det haptiske (berøring og bevegelse) knyttes til lyd.

Fremover jobber jeg særlig med den telematiske operaen Zosimos (2023-26) og (støy)instrumentet Sonic Greenhouse.

Nylig avsluttede prosjekter er Sonus (2023), Sampling av lyd og bærekraft (2022-), "Auditomosjon" (2021-23) og "Aquafoni" (2022).

Videre sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering (2009).

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

1. januar 2004

28.1.04

På farten

Pakker snippsekken på vei til London, men har minimalt lyst til å sette meg på et fly når nysnøen ligger og sola er i ferd med å titte opp over Ulriken, fra skyfri himmel. Det er ikke for mange slike vinterdager i Bergen.

Skal en tur innom Learning and Teaching Development Unit ved Brunel University og en organisasjon kalt UK eUniversities Worldwide. Det kommer til å gå i nettbasert undervisning med andre ord.

Midt oppe i alt dette kommer det vi engentlig skal gjøre, ha et møte i NVUs faggruppe for produksjonsteknikk. Min greie er å "selge" blogger som læringsverktøy. Holder på å knotte ned noen tanker og praktiske eksempler, men det blir vanskelig å holde omfanget nede. Dessuten handler det fort like mye om didaktikk som teknikk, skønt i mitt hode er det som oftest to sider av samme sak.

Mer herom siden...

27.1.04

Sikkerhetsventil

Jeg er glad i å fotografere og er selvsagt interesessert i hvordan andre jobber med dette. Likevel har jeg ikke somlet meg til å se programserien der Morten Krogvoll møter og fotograferer norske kulturpersonligheter (skyled vel at programserien gikk på TV). Når jeg først tok meg tid til å se et av programmene var det egentlig ikke på grunn av fotograferingen, men den som ble portrettert, dikteren Kobein Falkeid. Det innfridde, mannen var som  ventet full av gullkorn. Det jeg hadde mest sansen for var det Falkeid sa om informasjon som energi. Mottar du for mye informasjon er kanskje det viktigste å bli kvitt den. Nærmere essensen av trangen til å formidle kommer en neppe, uansett medium.
Dersom noen skulle spørre deg hvorfor du blogger/skriver/snakker/fotograferer så mye vet du nå hva du skal svare :-)

22.1.04

Intervju med Douglas Engelbart

Wired har en sammenfatning av et intervju gjort med Douglas Engelbart, mye interessant å lese her selv om tittelen kun fokuserer på én av mannens mange nyvinninger. Engelbart skrev Augmenting Human Intellect, A Conceptual Framework allerede i 1962, noe som ligger til grunn for hans senere arbeid med ulike hypertekstsystemer.
Artikkelen nevner at Engelbart jobber med system ved navn Hyperscope som skal være en videreføring av arbeidet med oN Line System.

Hva interesserer meg ifølge Google

Opprettet en blogg via Blogspot samtidig som studentene fikk i oppgave å gjøre det samme (meningen er å tilpasse deignet med CSS etterhvert). Google benytter sjansen til å annonsere på disse sidene og mener at dette er relevant i forhold til meg :
Related Searches:
blogger ? andrew sullivan ? dave winer ? metafilter ? trondheim ? aftenposten ? memepool ? eric raymond ? rss ? statoil 

Googles veier er uransakelige, men bortsett fra Statoil og Aftenposten er det kanskje ikke så dumt. Får følge litt med å se hvor godt Google treffer med hensyn til mine interesser. Innsia av hodet mitt ligger heldigivis ikke på nett ....

Kopierbarhet og reformuleringsevne

Tore Hoel kommenterer "problemet" med at noen studenter kopierer fra digitale kilder i sine innleveringsoppgaver. Etterhvert kommer det en rekke programvareløsninger som skal gjøre det lettere å avsløre slike former for juks, men som Hoel påpeker er det neppe en farbar vei "å hive teknologi etter problemet med dårlig nettetikk. Om gamle eksamensformer ikke nytter i en ny digital tidsalder, så får man endre arbeidsmåter, ikke tro at det finnes en kvikk fiks i teknologi".

Teknologi løser sjelden et problem i seg selv, teknologien er i beste fall noe som kan hjelpe oss med å gjennomføre en løsning som vi allerede har funnet. Problemstillingen med kopierbare kilder har vel alltid eksistert så lenge vi har kunnet snakke om en skriftkultur, noe som selvsagt forsterkes når informasjonen kan kopieres digitalt, men problemet er kanskje først og fremst de formene for kunnskap som skriftkulturen alltid har favorisert. Her får jeg til og med en link til essayet nevnt i forrige post: "All innholdsproduksjon med utgangspunkt i "fakta" handler om å finne fram til relevante kilder, "kopiere" deler av kildenes innhold for deretter å transformere og redigere dette på måter som gjør at det oppstår et nytt, mer eller mindre selvstendig informasjonsprodukt. Denne formen for nyproduksjon med utgangspunkt i reproduksjon har alltid forekommet innen skriftlig tradisjon, men det blir betydelig forsterket av datamaskiner tilknyttet globale datanettverk. Kulturen favoriserer dermed de som er i stand til å finne, utvelge, systematisere og reformulere disse informasjonskildene".
Må ha hatt et snev av klarsyn da jeg skrev dette. Kjernen er selvsagt evnen til å "reformulere" (eller kanskje "transformere" eller "remediere", litt avhengig av om vi snakker om å "videreutvikle" innholdet innenfor samme medium). De jeg har spurt produserer alltid deler av sine tekster på følgende måte: De har en ide om hvor de vil, kopierer fra ulike kilder, skriver om hele greia og krydrer det hele med egne meninger og formuleringer. Ingen som ser noe uetisk i det (?) så lenge du oppgir kildene dine og er klar med hensyn til når du siterer. Avstanden til studenten som kopierer og setter bitene sammen til en sammenhengende tekst er ikke så stor, den eneste forskjellen kan være at studenten har gjort en litt dårligere jobb med reformuleringen. Gjemt bak "reformulering" ligger "kunnskap", "forståelse" og "viten".

Kopiering er ikke målet, men definitivt en viktig del av veien. Med bedre oppfølging og veiledning underveis burde det ikke være så vanskelig å jekke ut de aller fleste som fristes til å ta noen short-cuts, noen vil alltid klare å jukse under ethvert regime uansett.

.......

Mye som rører seg oppe i hodet i kombinasjon med mye å gjøre ender ofte opp med mye blogging også. Ting en tenker på har det vanligvis med å trekke hverandre fremover. Fungerer viss ikke helt slik akkurat nå, jeg ikke hadde skrevet noe her på en liten uke. Egentlig har jeg ikke noe å melde heller så jeg får nøye meg med å legge ut en peker til essayet jeg skrev om "digital dannelse", i mangel av noe annet fornuftig å si.

15.1.04

Spennende tanker om mobil IT

Digi.no skriver om svenske Daniel Fällman. Hans doktoravhandling "Med mobil interaktion som material: En fenomenologisk ansats till design av mobil informationsteknik" henviser til Edmund Husserl (1859?1938) og Martin Heidegger (1889?1976) og trekker forbindelser til måter å betrakte mobil informasjonsteknologi på som ikke ser på forholdet mellom menneske og maskin, men legger trekanten menneske-maskin-verden til grunn. "Da er det enklere å innse hvor ufruktbart det er å betrakte mobilt apparatur som en forlengelse av den bordfaste PC-en, og oppdage perspektivet der man lager enkelt og jordnært mobilt utstyr som løser hverdagslige utfordringer, b?de fysiske og sosiale, knyttet til selve mobiliteten".

13.1.04

Internasjonalisering

"De europeiske nyhetskanalene BBC World, Euronews og Deutsche Welle byttes nå ut med amerikanske CNN for UPCs 350 000 norske kunder etter en omstridt avstemning. ? Det er svært viktig å motarbeide monopoltendenser i medietilbudet, sier Arild Boman ved InterMedia".
Les mer i Morgenbladet.

Taleweb

Nettstedet Universell utforming fungerer faktisk ganske bra. Ifølge pressemeldingen er dette det første nettstedet med syntetisk tale i Norge (?) Kanskje noe å bruke i undervisningen, om ikke annet for å synliggjøre at innholdselementenes rekkefølge i koden har betydning.
Lurer litt på hvordan det egentlig fungerer, det virker i alle fall som om det er noe som må predefineres her. I alle fall greide jeg ikke å få systemet til å lese opp en ekstern nettside, men det kan jo være mange grunner til det.


Produktet Taleweb gir jo noen assosiasjoner til Norsk Språkteknologi på Voss, og joda det ser ut til å stemme det. Et "liv etter døden" for NST også med andre ord.

Folkeopplysning

Magne Bergland jobber ved Universitetet i Bergen, IT-seksjonen HF, og har skrevet en kronikk i BT som oppsummerer saken mot DVD-Jon. Godt sted å begynne dersom du lurer på hva den saken går ut på. Sluttpoenget kan knapt understrekes for ofte: "Mens frifinnelsen var en lettelse for Johansen, og på mange måter også en seier for forbrukerrettighetene til digitale medier, får den neppe noen varig juridisk virkning. Norsk lovgivning på dette området er nemlig i ferd med å bli endret i henhold til et EU-direktiv om opphavsrett i informasjonssamfunnet. Blant de endringene som foreslås, er at brudd på tekniske kopibeskyttelser eksplisitt skal gjøres ulovlig."

12.1.04

Hvor ofte lager du middag?

I utgangspunktet tror jeg at andre ser verden slik jeg gjør, men nå er det jo forsåvidt nok å kikke på de politiske meningsmålingene for å skjønne at jeg ikke trenger å regne med akkurat det. I dag fikk jeg nok et signal om at jeg må begynne å revurdere grunnholdningen. Leste i BT (papirutgaven) at kun 8% av norske menn lager mat! Hallo!!
Antar at det dreier seg om middag og at menn som bor alene ikke er regnet med i statistikken, men at mer enn 90% av gifte og samboende menn ikke lager middagsmat høres ille ut. Enten er jeg unormal og har unormale venner, eventuelt jeg er unormal og kjenner ikke mine venner godt nok eller så er det noe feil et sted. Er riktignok ikke helt sikker på hvor feilen er...
Lett å bli moraliserende her, det er egentlig ikke meningen, men dette forundrer meg. Skulle likt og visst om det er like ille i andre land, eller kanskje det er verre for den del. Uansett tyder dette på at jeg står i fare for å måtte svelge noen tidligere antagelser om likestilling. Skulle hatt en liten poll på dette, som sagt så gjort (gjelder kun menn :)

Så skal jeg forsøke å konkludere etterhvert, men det slår meg allerede at her ligger kanskje litt av grunnen til at jeg ikke får huset mitt ferdig. Eller så kan jeg kanskje skylde på bloggingen....

9.1.04

Folket på nett!

Jeg begynner så smått å mene at alle mine kolleger burde blogge, så har jeg i det minste mulighet til å følge med på hva de holder på med.  Slik det er nå vet jeg mye mer om hva folk som holder til helt andre steder holder på med enn hva som skjer to kontorer unna. Hold verden orientert om hva du holder på med, så kommer verden til deg.... Om ikke annet så høres det skikkelig bra ut.

Noe annet som har slått meg de siste dagene er noe jeg forsåvidt har visst lenge, men som ble konkretisert mens jeg satt og skrev et essay. Nesten alle referansene mine er til kilder på nettet. Ikke fordi det ikke finnes gode referanser i bøker, men fordi jeg sitter og skriver, fast koblet på nett, og Google er nærmere enn bokhylla. De fleste referansene til bøker kom faktisk inn i startfasen da ADSL-modemet mitt sviktet og jeg måtte koble meg opp via modem. Når en alltid er på, noe de fleste er, er jeg ikke i tvil om hvor jeg leter: Først på nett, så i bokhylla deretter kanskje på biblioteket. Ikke helt fritt for at det er litt skummelt, jeg er selvsagt klar over at ikke alt finnes på nett, men  det enkleste vil alltid være en vinner. En må selvsagt gjøre en faglig vurdering, men det er like greit å være ærlig og innse at jeg kunne ha referet andre enn de jeg gjorde, men det ble ikke slik fordi de ikke var like tilgjengelige.

Essayet kommer selvsagt på nett, jeg må bare få levert det formelt først :-)

7.1.04

MOO, åpen kildekode og humanvitenskapene

Rune Holmevik disputerer fredag 9. januar for Dr. art. graden med avhandlingen: 'Traceback: MOO, Open Source, and the Humanities'
"Utgangspunktet for Holmevik si doktoravhandling er spørsmålet om korleis ein i humaniora kan kome i meir direkte inngrep med informasjonsteknologisk utvikling. Avhandlinga er ein hybrid der første halvdel består av ein tradisjonell monografi, medan andre halvdel er eit dataprogram. I monografien studerer Holmevik m.a. framveksten av 'Hacker' rørsla og dei 'Open Source' metodane som denne gruppa har utvikla gjennom dei siste 30 åra." (via Jill)

4.1.04

Kunsten å utøve makt

"Kunsten har en tung tradisjon som det eneste stedet i samfunnet der man ikke er underlagt kapitalismen og andre styrende krefter. Psykologisk sett er det heller ikke så underlig at man ikke vedkjenner seg å ha makt. Men også kulturlivet har personer med posisjoner. De kan ikke unndra seg makt, og vil tjene på å være seg bevisst hvilken makt de besitter. De som bestemmer hvem som skal få penger, bestemmer også hvem som skal få produsere nye virkelighetsbilder. De som har posisjon til å avvise og til å definere smak, har en betydelig makt", sier Siri Meyer til Morgenbladet.

Marsbilder

Bilder fra Mars kommer vi nok til å få se en del av i dagene fremover, men dersom du ønsker å være blant de første som ser en eventuell "marsboer" er det kanskje like greit å gå rett til NASAs nettsider :-)

3.1.04

Fotografering og posisjonering

WWMX Client Application screenshotHar tidligere vært inne på hvor artig det kunne vært med et kollektivt dokumentarprosjekt som kombinerer GPS-posisjonering, tidspunkt og lagrer innholdet i kategorier. Geosnapperer en tjeneste som allerede gjør noe av dette. Mye tyder på at dette er i vinden for tiden for til og med Microsoft er i dette beitet med et prosjekt de kaller World Wide Media Exchange.
Det er mulig å laste ned en applikasjon som kobler posisjon og bilder (se skjermdump). Ser bra ut, men krever at du installerer hele .NET-pakka, i alle fall så vidt jeg kan forstå. På nedlastningssiden finnes det imidlertid også pekere til flere andre programmer med beslektet funksjonalitet.

RoboPhoto ser interessant ut, ikke minst fordi det ser ut til å produsere funksjonelle nettsider som output. Programmet er ganske rimelig

Et annet interessant produkt er OziPhotoTool som kombinerer GPS-data med informasjon hentet fra “EXIF” metadataene (Exchangeable Image File Format) som de fleste digitalkameraene lagrer i JPG-bildene. Programmet kan brukes fritt så lenge det er til ukommerislle formål, men det blir ikke fart på sakene uten  OziExplorer som igjen koster noen dollar. Til gjengjeld er programvaren også tilgjengellig på norsk.

Den eneste freewaren jeg finner i farten er myGPS, men den har til gjengjeld kun funksjonalitet for å plotte GPS-data til kart og ingen kobling til foto. Men her kan en kanskje håpe på at det kommer supplerende produkter etterhvert.

Det enkleste ville selvsagt være dersom en kunne gi blaffen i hele GPSen og heller stille med et mobiltelefonkamera. Kanskje Telenor er de rette å snakke med når det gjelder posisjonering i den forbindelse? Foreløpig er nok ikke nøyaktigheten den beste, men i mange sammenhenger trenger ikke en kilometer fra eller til spille noen rolle. Når det er sagt det er da lenge siden jeg leste om at Motorola var i gang med å produsere billige GPS-chiper.

Det kollektive dokumentarteamet må selvsagt også ha mulighet til å koordinere styrkene via felles utsendinger av SMS.....

1.1.04

RSS-feed


Skulle ha gjort noe med dette lenge, men her kommer det altså, forhåpentligvis som en god start på det nye året: RSS-feed for JonbOGG. Benyttet Feedster for å fikse dette på en enkel og grei måte, men det innebærer at hele postene kommer med i RSS-filen. Håper det ikke krøller ting til for noen.
Det fungerer ikke helt slik jeg skulle ønske, blant annet fungerer ikke pekerne til de faktiske postene i bloggen (i det minste i Bloglines), men det får duge til husbruk. Nå går det i det minste an å lese denne bloggen i en newsreader på en noenlunde fornuftig måte.

Ellers kan du jo plukke opp en feed for "Diablog"...
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket