JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i kunst og håndverk, og forsker på og med nye kunst- og medieformer. Leder forskergruppen MaTecSus.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken. Jeg er særlig interessert i det haptiske (berøring og bevegelse) knyttes til lyd.

Fremover jobber jeg særlig med den telematiske operaen Zosimos (2023-26) og (støy)instrumentet Sonic Greenhouse.

Nylig avsluttede prosjekter er Sonus (2023), Sampling av lyd og bærekraft (2022-), "Auditomosjon" (2021-23) og "Aquafoni" (2022).

Videre sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering (2009).

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

1. juli 2009

20.7.09

Personal Publishing Environments - Summary

For de som måtte befinne seg i Trondheim: Det blir prøveforelesning kl 10.15 og disputas kl 12.30 fredag 21. august 2009 i Aud. D3 Dragvoll (Bygg 2, nivå 3). jeg har ikke kommet meg helt i rute etter ferien, men skal kontakte folk om litt - det må jo skje et og annet senere på dagen også...
I Bergen får jeg komme tilbake til saken noe senere.
Oppdatering 11.08.09: Det nærmer seg og jeg er i full gang med å forberede prøveforelesningover emnet "Critical vocabulary in the analysis of an eLogg case" - tror så smått jeg begynner å få skikk på det, på en måte som kan bli interessant også for de som ikke er så interessert i eLogg.
Ellers har HiB en oppsummering på sine hjemmesider - "Er blogg eit godt læringsverktøy i skulen?", men det er mye det samme som det du finner nedenfor...
Avhandlingen kan kort sammenfattes slik:
English summary:
The thesis "Personal Publishing Environments" contributes to our understanding of personal publishing in the context of learning and education. The main focus is on the design and use of learning environments based on concepts known from weblogs. In a broader perspective the thesis contributes to an extention of a vocabulary that can be used to describe personal publishing activities.The approach to personal publishing is based in a sociocultural perspective, following the development and use of eLogg, a personal learning environment (PLE) developed by Bergen University College. The use of eLogg is also the main case study.
The thesis argues that different aspects of "openness" in Internet media are essential to the historical understanding and future development and use of personal publishing. Different aspects of opennes in artefacts made for communication purposes are following a model of nine communication patterns. The model is used to discuss openness in publishing systems.
The strengths and weaknesses of existing virtual learning environments (VLE) is discussed in general. It is argued that the most used learning management systems (LMS) have largely been developed to serve the needs of administrators rather than educators and students. More open and user-oriented technologies, often referred to as "web 2.0", can benefit students when developing their learning tactics. This discussion is followed by rationale for the design and development of eLogg, a system developed with a more user-centric approach.
Norsk versjon
Avhandlingen "Personal Publishing Environments" forsøker å bidra til en økt forståelse av hvordan personlig publisering kan utnyttes i forbindelse med læring og utdanning. Hovedfokuset er på design og bruk av læringsmiljøer basert på konsepter kjent fra weblogger. I et videre perspektiv presenterer avhandlingen et begrepsapparat som kan brukes til å beskrive de personlige publiseringsprosessene.Innfallsvinkelen til personlig publisering er knyttet til et sosio-kulturelt perspektiv. Store deler av avhandlingen er skrevet i forbindelse med utviklingen og bruken av eLogg. eLogg er et personlig læringsmiljø utviklet av Mediesenteret Høgskolen Bergen. Bruken av eLogg er også det viktigste case-studiet.
Avhandlingen argumenterer for at ulike aspekter av "åpenhet" i Internet-mediene er vesentlige for både den historiske forståelsen og den fremtidige utviklingen og bruken av personlig publisering. Ulike aspekter av åpenhet knyttet til artefakter laget for kommunikasjonsformål blir diskutert med referanse til en kommunikasjonsmodell med ni kommunikasjonsmønstre. Modellen blir presentert og brukt til å diskutere og analysere åpenhet i publiseringssystemer.
Styrkene og svakhetene ved eksisterende virtuelle læringsmiljøer omtales generelt. Det argumenteres for at de mest brukte læringsystemene (LMSer) i stor grad er utviklet for å imøtekomme behovene til administratorer, snarere enn behovene til lærere og elever. Mer brukerorienterte teknologier, ofte betegnet som "web 2.0", kan hjelpe brukerne med å utvikle nyttige læringstaktikker. Denne diskusjonen etterfølges av begrunnelse for design og utvikling av eLogg, et system utviklet med henblikk på å gi brukerne større frihet.
The complete list of references.
Etiketter: 
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket