JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i kunst og håndverk, og forsker på og med nye kunst- og medieformer.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken. Jeg er særlig interessert i det haptiske (berøring og bevegelse) knyttes til lyd.

Fremover jobber jeg særlig med den telematiske operaen Zosimos (2023-26) og (støy)instrumentet Sonic Greenhouse.

Nylig avsluttede prosjekter er Sonus (2023), Sampling av lyd og bærekraft (2022-), "Auditomosjon" (2021-23) og "Aquafoni" (2022).

Videre sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering (2009).

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

1. november 2008

18.11.08

NDLA, kritikk og andre forretningsmodeller

Arne Olav Nygard kommer med interessante betraktninger omkring kritikken mot NDLA, og ikke minst den fullstendige mangelen på kritikk mot Oslo fylkeskommune og prosjektet Real digital / World Beside som fikk støtte samtidig med NDLA. Oslo fylkeskommune var forøvrig den eneste fylkeskommunen som ikke ble med på NDLA-prosjektet.

I motsetning til NDLA, som bruker offentlige penger for at folk skal få fri tilgang til læremidler, bruker Oslo fylkeskommune midlene på et matematikkspill, som nok blir fint, men som jeg nok aldri kommer til å få se snurten av (annet enn på TV). World Beside skal nemlig bli en betalingstjeneste (dersom de skaffer 30 millioner til fram mot 2010), noe det tydeligvis er helt OK å bruke offentlige penger til. Jo, jo, det er jo mange tjenester som koster penger, og som samtidig mottar offentlig støtte. Isolert sett er ikke nødvendigvis det problem. Men, som Arne Olav påpeker, virker det ganske pussig at
"denne forretningsmodellen, å få statsstønad for å kunne utvikle noe som skulane i neste omgang må bruke opp læremiddelpengar på å kjøpe, er fritatt for ein kvar ideologisk kritikk her til lands, anten det no er frå politikarar, kunnskapsarbeidarar eller fagforeiningar og interesseorganisasjonar (som UF og Elevorganisasjonen), medan eit foretak som vil gje tilbake til offentlegheita (gjennom by-nc-sa-lisensen av materialet vi produserer sjølv) det vi har fått stønad for å produsere, blir ståande igjen som ulven som freistar å blåse ned forlagshusa og ruinere valfridomen..


Vi lever sannelig i en merkelig verden.

Det bør forresten sies at NDLA begynner å få ting på stell. Det har tatt sin tid, med manglende innhold, rotete struktur og ditto grafisk(e) uttrykk, men nå begynner læremidlene å finne en god form, samtidig som stadig mer godt innhold kommer på plass.

Dersom jeg var en ung lærer med mange år foran meg i skoleverket ville jeg absolutt tatt en titt, og funnet ut av hvordan jeg kan bruke de ressursene som finnes. Jeg ville også snust på den kommende delingsarenaen, ettersom det kan gi meg tilgang til andre kompetente kolleger som er interesserte i å videreutvikle sine undervisningsopplegg på mest mulig effektiv måte. Så fikk jeg heller holde en lav profil og supe litt kaffe når eldre kolleger snakker nedsettende om prosjektet på lærerrommet.

17.11.08

Endelig kan det bli rettsak om sitatrett på fjernsyn

«Brent av frost», innspilt i 1996, ble mest kjent for scenen der rollefigurene til Gørild Mauseth og Stig Henrik Hoff elsker i en robåt full av fisk. Produsent Jan-Erik Gammleng inngikk han en skriftlig avtale med Mauseth om at scenen ikke skulle brukes utenfor sin kunstneriske sammenheng.

NRK har vist klippet til tross for at Mauseth har nektet dem å gjøre dette. Hun vurderer å saksøke NRK, som via advokat Jon Wessel-Aas påberoper seg sitatretten. NRKs advokat sier ifølge Dagbladet:
- Det kan ikke være slik at de som blir sitert kan bestemme hvilke sammenhenger de liker å bli sitert i. Hvis motparten vinner fram, vil sitatretten være ganske illusorisk, sa han til Dagens Næringsliv i begynnelsen av oktober.
Nå har jeg hverken sett filmen eller det aktuelle innslaget i «Store Studio», men som Dagbladet skriver: "det springende punkt i tvisten mellom skuespillerforbundet og NRK vil trolig dreie seg om tolkning av sitatretten i forhold til Åndsverkloven.

Vi som holder på med å produsere læremidler der vi ofte har behov for å bruke små utdrag fra NRK-materiale i faglig, kritiske sammenhenger bør følge denne saken nøye. Det blir svært interessant å se hvilke argumenter NRK bruker...

Når har jeg neppe fått med meg alt på dette området, men sist jeg kan huske en offentlig konflikt om sitatretten på fjernsyn var da NRK gjenga store deler av TV2s reportasje om Shabana Rehmans mullahløft. Den gangen var det temmelig åpenbart at det ikke kunne dreie seg om sitat, men NRK påberopte seg sitatretten. Desverre endte diskusjonen på bakrommet, der NRK og TV2 ble enige om å være uenige, og vi fikk ingen offentliggjøring av argumentene.
Etiketter: 

12.11.08

Finansier innspillingen og promoter vhja crowdsourcing

Jeg har tidligere skrevet om nye former for finansiering og distribusjon av musikk. Tarjei Heggernes har skrevet en kronikk om dette i BT:
Då EES skulle spele inn plata «Transworld Ultra Rock» hadde ikkje plateselskapet pengar. Selskapet foreslo at dei skulle utsetje innspelinga, men då hadde bandet allereie avtala med produsenten Attie Bauw (som har jobba med Judas Priest, Scorpions og Bootsy Collins) om å produsere plata, dette gjorde han fordi han likte bandet og ikkje fordi dei betalte så mykje.

Dei avgjorde at dei skulle spele inn plata likevel, og skaffe kapital ved å turnere meir, samstundes som dei gav plateselskapet sparken.

Plateselskapet prøvde seinare å krevje retten til albumet dei ikkje kunne betale for. Bandet på si side var svært nøgde med kor mykje enklare det var å promotere platene på eiga hand i forhold til å vente på at plateselskapet skulle gjere det.

Så er vi framme til poenget: Finansieringa av EES si neste plate. Etter å ha hatt ein god erfaring med å gje ut plate på eiga hand, og god erfaring med å involvera fansen meir i bandet enn det som vanleg er, valde EES å finansiera sitt neste album gjennom www.sellaband.com.
Etiketter: 

7.11.08

Flemming Rose om ytringsfrihet

Man kan ikke påberope seg retten til ikke å bli støtt:

Etiketter: 

5.11.08

Militær teknologi visualiserer USA-valget

CNNs "magic board" imponerte de fleste under gårsdagens valgsending. Sjekk videoen der CNNs John King demonstrer hvordan det hele fungerer.

Her ser vi hvordan teknologien brukes til å visualisere statistiske data knyttet til sted og tid. Teknologien er imidlertid i utgangspunktet utviklet for CIA og det amerikanske forsvaret. I felten utstyres både soldater og kjøretøy med kamera som sender live. For å holde styr på alle videostrømmene brukes skjermer som dette.

Via NRKbeta.

Sjekk også denne siden som viser ulike visualiseringsteknikker brukt på data om valget.

4.11.08

Om offentlig informasjon og sosiale medier

Petter Bae Brandtzæg og Marika Lüders i SINTEF IKT har levert en rapport til FAD: eBorger 2.0. Den alminnelige borger som leverandør av offentlig informasjon? (PDF)

Her står det mye bra som de rette instanser bør ta til seg:
Forvaltningen må åpne opp og tilgjengeliggjøre offentlig elektronisk informasjon, data og metadata, slik at borgere (og private aktører/utviklere) kan anvende, publisere og dele denne informasjonen i nye former og kontekster. Dette krever i større grad felles og/eller standardiserte publiseringsløsninger for både stat og kommune. Dette vil kunne skape tjenester og informasjon tilbake til det offentlige, gjennom en kombinasjon av offentlige data (som for eksempel kartdata) og andre tilgjengelig data (les Mashups), samt bemyndige borgerne til å ta ansvar og informere seg selv og andre. Det offentlige kan dermed bruke flere ressurser på tilgjengeliggjøring av offentlige metadata og data på et universelt format, og på den måten øke kvaliteten på tjenester og informasjon i andre enden.
Som jeg skulle sagt det selv, og det har jeg da også - senest for et par dager siden :)

Å motarbeide åpenhet er ikke forenlig med målsetningen om at offentlig virksomhet skal være åpen og gjennomsiktig. Kapittel 7.3 demonstrerer hvilke muligheter som oppstår med såkalte «mashupløsninger». Per i dag, er dessverre dette vanskelige å iverksette i en norsk kontekst på grunn av utpregede lukkede informasjonsutvekslingsløsninger innen offentlig sektor. For å stimulere til økt åpenhet bør man også vurdere premiering i form av økt støtte til de delene av offentlig sektor som er gode på åpenhet og tilgjengeliggjøring...
Så absolutt enig.
For å skape mest mulig etterrettelig informasjon og innovasjon bør forvaltningen åpne opp og frigjøre offentlige data slik at disse kan gjenbrukes i nye kontekster og for utvikling av nye tjenester. Det finnes per i dag få eller ingen gode mekanismer som muliggjør det å laste ned store datasett, metadata fra det offentlig (kommune og stat) for å kunne skape alternative tjenester som f.eks They Work For You eller EveryBlock. I stor grad er metadata fra offentlig forvaltning ikke-eksisterende.

Videre krever en slik strategi at IKT-politikken ser på brukerne som en samarbeidspartner (og ikke en passiv mottaker). eForvaltningen bør på en best mulig måte utnytte overskuddet og kreativiteten blant befolkningen. I tillegg krever det at forvaltningen legger opp til et datagrunnlag som er søkbart og tilgjengelig for uavhengige aktører utenfor forvaltningen. Standardisering og åpne kildekoder er stikkord. Sentrale forslag er i tillegg å inngå samarbeid med såkalte eGovgeeks, samt å legge til rette for at brukerne kan hjelpe hverandre i et nytt offentlig egov-wikipedia, og å integrere offentlige tjenester i andre relevante brukerskapte fora.
Dette var kun en smakebit. Rapporten bør leses i sin helhet!

3.11.08

Creaza

Creaza er en samlig verktøy laget av Insperia og primært beregnet på skoleverket. Skjermdumpet viser et verktøy for videoredigering som har mye til felles med Mediesenterets Fabulaz - et verktøy bestilt av NDLA. Fabulaz har dessverre havnet i limbo, både på grunn av manglende avklaring omkring hvem som skal ha ansvaret for tilgang, lagring og backup og på grunn av problemstillinger knyttet til de juridiske aspektene ved elevens publisering. Det samme er tilfelle for Memoz (se et eksempel på en memoz - Firefox anbefales), som er mer enn klar til å sjøsettes. Her har vi heldigvis fått tatt systemet i bruk til forskningsformål, men det burde blitt tilgjengelig for mange flere.

Creaza har også et verktøy for å lage tankekart, som riktignok ikke har de samme egenskapene som Memoz (diverse poster om Memoz), men som fyller noen av de samme behovene.

Jeg begynte imidlertid å tenke på hvordan et system som Fabulaz kunne designes allerede i 2003-04. Det har skjedd mye på fem år, vi har fått YouTube og JumpCut, men fremdeles har Det som fremdeles har Memoz og Fabulaz, etter mitt syn, noen fortrinn ettersom de er laget med deling og samarbeid for øye. Men utviklingen er i ferd med å ta oss igjen, og det uten at vi har lansert tjenestene skikkelig. Frustrerende!
Etiketter: 

1.11.08

Ingen bedret tilgang til kartdata

Kartdata burde være offentlig informasjon, men dette ser ut til å sitte langt inne. Jeg hadde et håp om at det kunne blitt en bedring her, men Regjeringen vedtok nylig en ny forskrift til offentlighetslovhvor de fremdeles holder på at Statens kartverk skal ta betalt for kartdata.

Jeg har tidligere vært inne på at dette har svært lite for seg: "Salg av disse dataene skjer gjennom Ugland IT, og det tilbakeført 11,5 millioner kroner til staten i form av royalties for salg av kartdata. Kartverket betegner selv dette som et beskjedent beløp, men her er det vel rettere å si at det er latterlig lite (rundt 2,4% av utgiftssiden)."

Staten pålegger kommunene å holde kartverket oppdatert, samtidig som den overtar disse dataene vederlagsfritt. At dette ikke skal komme innbyggerne til gode gjennom bedre karttjenester er mildt sagt merkelig. Dette handler jo om arbeidsplasser i Ugland IT, men en frigivelse av kartdata vil garantert skape flere jobber enn de rundt 40 som i dag jobber med dette.

Det tåpelige er at jo lenger dette pågår desto mer avhengig blir vi av Googles karttjenester. Noe skjer tilsybelatende: GeoDep skal gi "saksbehandlerne mulighet til å klippe ut kartutsnitt og legge på egen informasjon, lime inn, lagre og sende ut et bearbeidet utsnitt". Fin tjeneste til sitt bruk, men vi snakker på ingen måte om gjenbukbare data.

Atlas of Cyberspace kan lastes ned gratis

For noen år siden kjøpte jeg Atlas of Cyberspace, skrevet av Martin Dodge og Rob Kitchin. Boken inneholder en lang rekke visualiseringer av ulike strukturer på Internett. Nå kan bokan lastes ned i sin helhet:
Boken kan benyttes med følgende lisens: Creative Commons Attribution-Non-Commercial-No Derivative WorksCreative Commons License
Til toppen

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket