JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i og forsker på nye, digitale medier.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken.

For tiden jobber jeg blant annet med en rekke prosjekter der det haptiske (berøring og bevegelse) knyttes til lyd. Pågående prosjekter er Sonus (2023), Sampling av lyd og bærekraft (2022-), Zosimos (2023-26) og "Auditomosjon" (2021-23) og "Aquafoni" (2022). Videre sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering (2009).

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

23. november 2021

VR som metode i skolen

Sitter og følger med på NKULs seminar om VR. Spørsmålet er hvilke oppgave som elevene arbeider med og hvordan disse kan forbedre undervisningen.

Vi fikk en demo av Framevr.io/galleri6trinn, og straks eleven som presenterte kom til sfæriske bilder ble jeg umiddelbart dratt videre og begynte å se på videoen nedenfor. Jeg er jo ikke superglad i å lage 3D-miljøer, siden dette tar tid, samtidig som jeg for min egen del opplever at sfæriske bilder gjør jobben i de fleste tilfeller. Å kunne ha flere brukere inne i samme sfære er imidlertid noe jeg savner, og her synes FrameVR å tilby en interessant løsning.

Interessant nok synes eleven å legge vekt på de sfæriske bildene som spennende, og da åpner det seg en liten verden av ulike prosjekter.


En kjapp test, https://framevr.io/kalvatraet, noe som virket lovende. Begrensninger selvsagt, som f.eks. 15 samtidig besøkende. Her er jo ulempen som en ofte støter på, selvsagt: dette synes å være en oppstartsbedrift som på et eller annet tidspunkt må tjene penger. Ofte betyr jo det at freemium-modellen blir noe en forlater eller det hele blir kjøpt opp og integrert i noe annet.

Slik sett er kanskje Aframe sikrere. Men, når det er sagt: FrameVR var svært enkelt å komme i gang med, så her riskerer en ikke all verden...

Det blir sagt at VR fungerer for mange elever nettopp fordi det utelukker forstyrrende elementer og hjelper elevene å holde fokus. Det er også fullt mulig å bruke datamaskiner til VR, en får ikke samme opplevelse som ved et headset, men dette er jo en rimelig og fungerende inngang.

Google Earth er mye brukt i undervisningen med mange ferdige opplegg. Dette er imidlertid ikke så lett å benytte direkte i VR-briller. Her er imidlertid Wander en bra måte oppnå dette på. Et annet alternativ er With.in som plasserer brukeren inne i videosfærer.

Mot slutten kommer Kim Aarberg og Terje Pedersen inn på spørsmål om skolevegring og hvordan virtuelle opplevelser kan brukes for å forberede elever på situasjoner knyttet til skolen. Her er det etablert et samarbeid med Haukeland sykehus der en jobber bredere med sosial angst og hvordan en kan benytte VR i denne sammenhengen.

Sjekk VR i klasserommet. Mye spennende her!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer er svært velkommen. På grunn av problemer med spam må jeg imidlertid godkjenne kommentarer før de publiseres. Vanligvis skjer dette i løpet av noen timer.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket