JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i og forsker på nye, digitale medier.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken.

For tiden jobber jeg blant annet med lydprosjektene "Auditomosjon" og "Aquafoni", sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering.

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

14. mai 2022

Aquafoni – lydmiks [TEST]

Videoen nedenfor er svært langt unna det uttrykket som publikum vil oppleve når de hører, ser og interagerer med Aquafoni om noen uker. Dette er først og fremst en form for underveisdokumentasjon der alle lydsporene er mikset sammen. Det endelig uttrykket vil være en mellomting mellom videoen som jeg laget i forbindelse med teknisk test og det du hører nedenfor. 

Egentlig ikke mulig å forestille seg ... hvilket er noe av det som gjøre dette spennende, også for meg som sysler med detaljene. 


Gitt at lydene vil mikses sammen live, styrt av hvordan publikum forflytter "aquafonikere" – vesner, laget i ull, som inneholder hver sin NFC-brikke. I det en aquafoniker plasseres på en base vil en liten datamaskin, inne i basen, fange opp signalet fra brikken og deretter kommunisere med en sentral datamaskin. Sentralen vet da til enhver tid hvilke aquafonikere som er plassert hvor og lydbildet styres i henhold til dette. Dette er forsøkt illustrert i figuren, her med tre aktive lydspor i tillegg til grunnlyden.

Videoen nedenfor blir dermed et eget, avledet uttrykk. I praksis vil trolig adskillig færre lyder spilles av samtidig, og de spilles av i ulike retninger i rommet. En full stereomiks blir noe ganske annet:Nedenfor to korte videoer som sammen gjør dette litt tydeligere: videoen til venstre demonsterer ett objekt (en aquafoniker) som blir forflyttet fra en base til en annen. Vi kan her høre den tilhørende lyden som forsvinner i det objektet fjernes fra en base og begynner å spille igjen i det objektet plasseres på en annen base. I videoen til høyre spiller alle høyttalerne som om det er plassert objekter på alle de femten basene. Lydsiden antyder hvordan lydmiksen påvirkes av at høyttalersøylene vender i ulike retninger – opplevelsen blir dermed veldig annerleden enn det vi hører i stereomiksen i videoen ovenfor.

Et sentralt element i Aquafoni er brukernes interaksjon med verket. Det er et direkte samspill mellom hvilke aquafomnikere som brukerne velger å plassere, hvor. de plasseres og lydbildet. Lydbildet varierer dernest med brukerens egen forflytning rundt lydsøylen.

Som mange ganger tidligere: både jeg og Johannes, som begge har jobbet langt ned i detaljene, blir positivt overrasket når helheten begynner å spille. Det blir gøy med Aquafoni under Festspillene: se innom Kronstad den 29. og/eller 30. mai. Så kan du få med deg fullversjonen av Auditomosjon også.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer er svært velkommen. På grunn av problemer med spam må jeg imidlertid godkjenne kommentarer før de publiseres. Vanligvis skjer dette i løpet av noen timer.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket