JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i og forsker på nye, digitale medier.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken.

For tiden jobber jeg blant annet med lydprosjektene "Auditomosjon" og "Aquafoni", sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering.

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

4. desember 2011

Mannen som plantet trær

FNs skogår nærmer seg slutten, noe som fikk meg til å lete etter en film som gjorde sterkt inntrykk på meg for mer enn tyve år siden. Jeg har ikke sett animasjonsfilmen "L'homme qui plantait des arbres" siden den gang, men det ble et bra gjensyn.

Filmen er basert på en fortelling av den franske forfatteren Jean Giono, og den ble animert av kanadieren Frédéric Back. Den kom ut i 1987, og fikk Oscar for beste animerte kortfilm.


Avskoging og skogforringelse står for nærmere en femtedel av verdens årlige klimagassutslipp. Ved å ta vare på skogen, pleier vi vår helt naturlige karbonfangstfabrikk.

På verdensbasis tilsvarer avskogingen i dag et samlet areal på størrelse med Sveits og Østerrike til sammen. Mye av denne skogen blir brukt til å produsere råvarer som forbrukes i den vestlige verden. I våre egne norske skoger har omfattende hogst også ført til store forandringer. Det moderne, intensive skogbruket det siste hundreåret omformet mange av de eldste, lite produktive skogene til ensartede, lite varierte skoger der trærne er like høye, like gamle og gjerne består av ett treslag.

Det er i dag langt mellom de urørte eventyrskogene. Med denne utviklingen har også leveområdene for mange arter blitt borte. Den norske Rødlista over truede arter viser at nesten halvparten av de truede artene er knyttet til skog, spesielt gammel skog.


WWF Norway - Skogåret 2011 via Filmarkivet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer er svært velkommen. På grunn av problemer med spam må jeg imidlertid godkjenne kommentarer før de publiseres. Vanligvis skjer dette i løpet av noen timer.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket