JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i og forsker på nye, digitale medier.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken.

For tiden jobber jeg blant annet med lydprosjektene "Auditomosjon" og "Aquafoni", sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering.

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

26. februar 2013

Piratpartiet åpner postkontor for The Pirate Bay

Piratpartiet skriver følgende i en pressemelding:

Idag setter Piratpartiet opp et nettverkspunkt for The Pirate Bay (TPB). Dette innebærer at trafikken fra besøkende fra vår del av verden til TPB går via nettverksutstyr i Norge, noe som kan sammenlignes med et elektronisk postkontor. Fra Norge sendes trafikken videre til TPBs servere som er fordelt over hele verden. Piratpartiet gjør med dette en symbolsk handling for å støtte TPB, en søkemotor for kulturinnhold. Piratpartiet mener ikke-kommersiell fildeling ikke utgjør noe samfunnsproblem, og markerer på denne måten motstand mot forslaget om sensur og overvåkning av internett som Kulturdepartementet nylig la fram.

I tillegg til å være søkemotor for kulturinnhold har TPB også en viktig funksjon som promotør av nye artister. På "The Promo Bay" tilbyr TPB gratis global markedsføring og artister får tildelt plass på forsiden til nettstedet i 24 timer. Tilbudet er svært populært og markedsføringseffekten er viktig for økt salg og global eksponering. Bergensbandet Grandma's Tea Party fikk merke dette ifjor, da de gikk fra å være et lite og ukjent band til å spille på blant annet Hovefestivalen, Periferifestivalen og Tysnesfest, etter å ha fått tildelt den prominente reklameplassen.

Internett gjør det lettere for kulturskapere å få direkte kontakt med brukerne. Skillet mellom de som skaper og de som bruker viskes ut, og nettet demokratiserer kulturen. For opphavsrettsindustrien er den nye teknologien og kommunikasjonsformen en trussel, og bare konkurranse fra nytenkende tjenester som TPB vil tvinge fram gode distribusjonsmodeller. Vi hadde ikke hatt Spotify eller Wimp uten TPB.

Norsk opphavsrettsindustri har tidligere prøvd å stoppe TPB gjennom søksmål. Telenor motsto presset og vant fram i retten med synet om at internett-tilbydere ikke skal sensurere nettet. I etterkant av kjennelsen har Kulturdepartement lagt fram forslag om nettsensur og massiv overvåkning av norske nettbrukere. Piratpartiet vil kjempe mot disse forslagene når vi velges inn på Stortinget i 2013. I stedet for å kjempe for sensur og overvåkning burde Kulturdepartement søke å spre norsk kultur, særlig den som støttes med offentlige midler. TPB bør derfor ønskes velkommen av kulturministeren.

Piratpartiet mener ytringsfrihet er viktigere enn opphavsrett. Vår symbolske støtte til TPB markerer retten til å ytre seg fritt, og retten til fri kommunikasjon. Posten håndterer i dag pakker og brev uten å måtte sjekke innholdet. Vi mener samme regler må gjelde på Internett: Elektroniske postkontor skal ikke måtte sjekke og sensurere innhold. Vi ønsker at den digitale posten også i fremtiden skal være en åpen infrastruktur som formidler informasjon mellom mennesker. Derfor velger vi å overta stafettpinnen fra vårt søsterparti i Sverige og være postbud for TPB.

Teknisk beskrivelse: 
Piratpartiet har navngitt en av IP-adressene som brukes av TPBs server-nettverk. Navnet kan finnes ved å gjøre et revers-DNS-oppslag på en av IP-adressene som returneres for navnet "thepiratebay.se". Vi har ikke installert fysiske bokser eller samband. Noden som navngis er exit-node som kun ruter trafikk og som ikke lagrer innhold. Piratpartiet i Norge er ikke en ISP.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer er svært velkommen. På grunn av problemer med spam må jeg imidlertid godkjenne kommentarer før de publiseres. Vanligvis skjer dette i løpet av noen timer.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket