JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i og forsker på nye, digitale medier.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken.

For tiden jobber jeg blant annet med lydprosjektene "Auditomosjon" og "Aquafoni", sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering.

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

16. april 2014

Rapid prototyping med Google Presenter mm

Jeg jobber for tiden med en applikasjon formobil mikrolæring. Løsningen er på skissestadiet, og de siste par dagene har jeg syslet litt med en prototype. Dette må selvsagt bygges inn i et mer omfattende rammeverk, men jo flere problemer en klarer å luke ut på et tidligst mulig tidspunkt desto bedre. I første omgang begynte jeg å tegne en rekke skjermbilder:

Skissene blir tegnet med Googles tegneverktøy, som er en del av Google Documents. Dette har blitt svært bra og gjør det enkelt å kombinere bitmapbilder og vektorgrafikk.
Etter å ha laget et tjuetalls sideskisser slo det meg at jeg like gjerne kunne legge inn interaktivitet i samme slengen. Som sagt så gjort. I Google Presenter kan en lage presentasjoner i et hvilket som helst format, som nedenfor er formatet 3:4. Knappene er lagt inn som enkeltbilder, som så kan dermed inneholde linker til andre sider i presentasjonen.Slik arter det seg i praksis - det fungerer faktisk rimelig godt å prototype ved hjelp av Google Presenter. En form for apputvikling på sparebluss. I mange sammenhenger, der en kun skal presentere innhold med enkel interaktivitet, kan dette duge. Poenget er jo ikke å lage en virkelig app, men å ha et produkt som er raskt å lage, teste og revidere.

Utgangspunktet for dette arbeidet er et strategisk prosjekt ved HiB, hvor Senter for nye medier skal lage en prototype og teste denne. Planen videre er å søke Norgesuniversitetet med tanke på å videreutvikle et verktøy for høyere utdanning.

Neste fase blir å få utviklet mer komplette prototyper, med ulike innholdstyper. Når vi får testet med "ekte innhold" er det lettere å være sikker på at konseptet treffer, og vi kan gå i gang med å implementere dette som en ordentlig app.

Denne måten å jobbe på er ogsåå noe vi vil jobbe med i studiet "Utvikling av medierike ebøker". Studentene kan dermed lage raske, og fungerende skisser som vi som underviser enkelt kan respondere på.

Et lite haleheng
Noe av det geniale med Googles kontorpakke er at alle dokumenter kan deles for reell samskriving. det betyr at jeg kan sitte på mitt kontor å jobbe med kolleger og/eller studenter i samme dokument å gjøre endringer i sanntid, mens vi diskuterer i en tekstchat. Det er en så effektiv måte å arbeide på at det burde vært obligatorisk i alle studier. Ingen bombe sier du kanskje, men tro meg: samskriving (eller samtegning og samregning etc) er ikke plagsomt utbredt i høyere utdanning.

Dette er en av mine største frustrasjoner. En rekke ulike prosjekter har vist hvor nyttig det er å jobbe med reell samskriving. Verktøyene er jo gratis tilgjengelig, men hverken ansatte eller studenter får dette som en del av sine arbeids- og læringsomgivelser. Det har ikke noe å si for hvordan verktøyene virker, men konsekvensen er at de fleste åpner tekstbehandleren på maskinen sin i stedet for å bruke en teksteditor i nettleseren. Hvor mange årsverk vi sløser bort på dette vet jeg ikke, men jeg er sikker på at det dreier seg om betydelige ressurser.

Et konkret eksempel: i helga satt jeg sammen med to kolleger å ferdigstilte en artikkel. Dvs jeg satt hjemme, en annen satt på kontoret, mens den tredje allerede var reist på ferie. Nå er det ikke et poeng at folk skal arbeide i fritiden sin, men slik er det nå en gang i vår bransje - poenget er er at vi effektivt kunne arbeide sammen, selv om vi satt på helt forskjellige steder.

To medforfattere er inne samtidig med meg. Vi kan i sanntid følge med på hva den enkelte skriver og diskutere dette i chatten til høyre. enkelt og særdeles arbeidsbesparende. I løpet av noen få minutter får vi avklart en rekke spørsmål, takket være at vi hele tiden vet hva de andre foretar seg. 
Samskriving er i seg selv supert, og det har i tillegg en særdeles nyttig bieffekt. Inn under radaren kommer nemlig nettpublisering, uten at en trenger å tenke over det - et dokument kan legges ut som en webside og deles med verden eller en begrenset gruppe. Nettopp dette med deling i grupper er noe som tilsier at utdanningsinstitusjonene bør koble studentenes brukerkontoer til Google Apps for Education.

Joda, jeg er fullstendig klar over at Google skanner alt jeg skriver, og at ingen helt kan gi svar på hvor det jeg produserer ligger lagret. Det er nok grunner ti at vi ikke bør outsource epostsystemene våre til Google, men når det gjelder så godt som alt mulig annet innhold skal det aller meste på web i en eller annen form, uansett. Det jeg eventuelt bekymrer meg for holder jeg unna datamaskiner generelt.

Les mer: eLæring HiB: Applikasjon for mikrolæring

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer er svært velkommen. På grunn av problemer med spam må jeg imidlertid godkjenne kommentarer før de publiseres. Vanligvis skjer dette i løpet av noen timer.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket