JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i og forsker på nye, digitale medier.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken.

For tiden jobber jeg blant annet med lydprosjektene "Auditomosjon" og "Auditopenta", sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering.

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

5. august 2015

Bevæpning og rutiner, eller mangel på sådanne

Forbildet? John Wayne i unge år:
mann verner kvinner med "gunner". Trygghet i westernversjon.
Jeg har aldri hatt som mål å blogge om politiske spørsmål, og dette får dermed gå under kategorien egnterapi. Jeg er nemlig sur og lei av politiets midlertidige bevæpning.

Jeg er ingen våpenmann, men interessert i våpen, har fortid i pistolklubb mm. Uten å påberope meg voldsom peiling, så har jeg i alle fall vokst opp med å lære respekt for og kunne håndtere våpen. Derfor gjør også våpen meg litt var, og jeg har sterkt misslikt politi som bærer synlig våpen. Føler jeg meg tryggere av å se våpen? Absolutt ikke.

En ting er å bære våpen, noe ganske annet er måten det gjøres på.

Jeg har tatt det som en selvfølge at politiets våpen har vært ladd. Dvs med skudd i magasinet, men ikke i kammeret. Hadde det vært tilfelle måtte tjenestemannen ta ladegrep før våpenet kan avfyres. Det tar noen sekunder. Det betyr at i et verstefallsscenario der en tjenestemann blir beskutt direkte, uten forvarsel, så kan det ta for lang tid. Men så må en spørre seg: hva er sannsynligheten for det?

Å gå rundt med pistol med patron i kammeret er uansett tullete i min bok. Så viser det seg at ikke bare har politiet skudd i kammeret, våpenet er heller ikke sikret!! Det norske tjenestevåpenet, Heckler & Koch P30L, har ingen sikringsbryter. En kan lure hvilken planet de som har utarbeidet våpeninstruksen kommer fra (forklaring kommer nedenfor).

- Norsk politi er godt utdannet og trent til å håndtere dagens bevæpningspraksis på en god og trygg måte. Erfaringer så langt viser også at politiet håndterer situasjonen med midlertidig bevæpning godt, sier seksjonssjef Steffen Ousdal i Politidirektoratets Avdeling for politiberedskap og krisehåndtering.

Særlig! Politifok er nok ansvarelige de, men rutinene peker i motsatt retning.

- Politidirektoratet har så langt ikke ønsket å kommentere praksisen rundt politiets våpenbruk. Dette handler om å ivareta innsatspersonellets egen sikkerhet og innsatsevne. Når vi nå går ut og bekrefter dette, handler det om at vi ønsker å forklare hvorfor norsk politi, i likhet med politi i mange andre land, bærer ladde våpen, altså med skudd i kammeret, sier Ousdal. Bekrefter, men uten å forklare noe som helst.

Jo, vent litt:

Dagens rutiner der våpenet er ladd og usikret ble utarbeidet for situasjonen før den midlertidige bevæpning, der politiet bare bevæpnet seg i spesielt truende situasjoner.

– Vi håper at vi skal tilbake til en normalsituasjon hvor bevæpning ikke lenger er nødvendig. I den midlertidige situasjonen vi står i, har vi så langt funnet det fornuftig å holde fast ved denne praksisen, sier seksjonssjef Ousdal,

Trøste og bære. Politiet baserer seg altså på en rutine utarbeidet for situasjoner der de tidligere ble beordret ut med våpen - da fordi de med stor sannsynlighet ville møte noen med våpen. Og så er det med ett normalsituasjonen til enhver tid. Tillitvekkende? Det sies jo i klartekst at politiet nettopp ikke er trent for sen situasjonen de nå bærer våpen i, og at de baserer seg på rutiner som er utarbeidet for noe ganske annet.

At våpen skaper trygghet er en argumentasjon som bør nyanseres. Trygghet for hvem? De siste opplysningene om vådeskudd tyder på at heller ikke politiet blir tryggere.

På tide å ta noen skritt tilbake. Først slutte med skarpladde våpen. Deretter putte pistolen innenfor jakka. Så låse våpenet ned i politibilen, eller ha det på politikammeret.

3 kommentarer:

 1. "Så langt i år er det registrert 17 vådeskudd med politivåpen i ulike politidistrikt. I hele fjor ble det rapportert om ni tilfeller."

  Vådeskudd gikk av i politigarderobe i Orkdal

  SvarSlett
 2. Særs interessant å lese debatten på Politihøgskolens nettsider, tilbake i 2013.

  Sjekk spesielt Tommy Bruland, Seniorpatruljen, Grønland politistasjon, sitt innlegg:

  ... Sett fra virtuelle saksløsninger med en skytegal motstander kan det være lett å argumentere for full bevæpning. Jeg har i min motargumentasjon etterlyst svar på 2 enkle spørsmål fra forkjemperne; 1. Hvilke oppdrag har IKKE latt seg løse, fordi man ikke hadde våpen på hofta ? 2. Hvilke oppdrag ble utført på en taktisk, og ikke minst prossessuell, fortreffelig måte FORDI man hadde våpen på hofta ? Jeg har forsatt ikke fått svar ! Ved mine motargumenter har jeg bevisst forsøkt å få forkjemperne til å komme på banen med en dypere analyse hvor ikke bare fordelene blir poengtert. Etter mitt syn handler dette mye om skapte fryktbilder, hvor farene for å bli beskutt blir overdrevent presentert som "virkelige". Det oppstår etterhvert et "sannhetsbilde" av hvor farlig det kan være å utføre ordenstjenste. ...

  SvarSlett
 3. Omsider ser det ut til at Politidirektorratet lander på en mer fornuftig løsning for midlertidig bevepning av politiet. Sent men godt: Ny ordning for midlertidig bevæpning av politiet. Så få vi enn så lenge leve med synlige våpen. Jeg mener fremdeles våpenet også burde bli båret skjult, men dette er i alle fall mye bedre enn den praksisien vi har vært vitne til i et års tid.

  SvarSlett

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket