JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i og forsker på nye, digitale medier.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken.

For tiden jobber jeg blant annet med lydprosjektene "Auditomosjon" og "Aquafoni", sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering.

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

25. januar 2016

Merverdiavgiftsfritak for elektroniske nyhetstjenester

Likebehandling av mediene i forhold til moms har vært en sak i en årrekke. EFTAs overvåkingsorgan (ESA) ESA har dag gmerverdiavgiftsfritaket for elektroniske nyhetstjenester til 1. mars 2022. Les vedtaket på EFTAs nettside. Fritaket vil gjelde "alle" nyheter som omsettes mot brukerbetaling, både på papir, pc, mobile enheter, radio og tv.

Det er forutsatt at fritaket for elektroniske nyhetstjenester i størst mulig grad skal avgrenses som dagens fritak for papiraviser og at hovedkriteriet knyttes til tjenestens innhold. Det er derfor lagt opp til at fritaket skal omfatte tjenester som inneholder en bred dekning av nyhets- og aktualitetsstoff som er rettet mot allmenheten. Nyhetstjenester som i hovedsak gjelder kun én sektor eller er rettet mot kun én interesse eller bransje, vil ikke være fritatt.

Dermed blir det spennende å se om dette faktisk fører til endringer i medienes innhold. Det er et ganske betydelig incitament dersom en kan gi en 25% "rabatt" videre til betalende brukere. Men vil tjenester som vektklubber etc komme innenfor "nyhets- og aktualitetsstoff som er rettet mot allmenheten". I utgangspunktet vil jeg ikke tro det. Videre nettstder som f eks Tek.no komme innenfor, elelr må de legge på en dose annet nyhetsstoff for å være allmenne nok?

Administrerende direktør i Fagpressen, Elin Floberghagen, mener naturlig nok at det er urimelig at nyhetstjenester som er rettet mot kun én interesse eller bransje ikke vil være fritatt.

– Her bruker regjeringen en avisdefinisjon som stammer fra 1960-tallet, det er rett og slett ganske umoderne. Fagmediene er hovedleverandører av nyheter innenfor sine felt, sier Floberghagen, til DN.no.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer er svært velkommen. På grunn av problemer med spam må jeg imidlertid godkjenne kommentarer før de publiseres. Vanligvis skjer dette i løpet av noen timer.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket