JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i og forsker på nye, digitale medier.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken.

For tiden jobber jeg blant annet med lydprosjektene "Auditomosjon" og "Aquafoni", sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering.

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

16. desember 2016

Spørsmål om valg av læringsplattform ved HVL

Ansatte ved kommende HVL har fått spørsmål om ønsker og behov knyttet til læringsplattform. Siden jeg endte opp med å skrive ganske mye i skjemaet, så kan det hele bli til en liten bloggpost om temaet.

Innledningsvis bør det sies at det grunnleggende problemet henger sammen med beslutningsnivåene / syetmeierne og deres evne og mulighet til å koordinere aktivitetene. Ved HiB har vi per i dag et LMS, som er utdanningsdirektørens ansvar, utdanningsdirektøren har osgå ansvar for eksamsnsinnleveringssyetemet og Felles studentsystem (FS), dernest kontorprogramvare, som er IT-leder og økonomidirektørens ansvar, vi har systemer for timeplanlegging og rombooking, her kommer driftsdirektør inn. På toppen av dette en rekke spesialsystemer knyttet til personal, som igjen sorterer under egen direktør.  Ingen av disse systemene snakker særlig godt sammen, med et mulig unntak av FS, som i alle fall kan sende informasjon som LMSet kan motta. Det fungerer, men ikke veldig godt.

Det som absolutt ikke fungerer er integrasjon mellom timeplanlegging, rombooking og ansatte og studenters kalendersystemer. Vi har heller ingen velfungerende strukturer for dokumenthåntering, og det vi har av systemer for videopublidsering er nær ubrukelig for praktiske formål.

På tunge dager tenker jeg at dersom ikke jeg hadde hatt mulighet til å bruke en rekke eksterne gratistjenester, så hadde jeg ikke fått gjort jobben min. Det er selvfølgelig ikke helt riktig, alt lar seg gjøre, men jeg ville brukt mye mer tid og fåt mindre gjort i løpet av den tilmålte tiden jeg har på jorden.

Nedenfor de ønskede funksjonene en kan hake av for er følgende (jeg har uthevet de jeg mener er viktige – annet kan håndteres med andre systemer)
 • Publisere dokument
 • Publisere lenker til nettressursar
 • Publisere video
 • Meldingssystem à la Outlook
 • Enkelt meldingssystem (chat)
 • Diskusjonsforum
 • Samskrivingsverktøy
 • Innleveringsmapper
 • Studenter kan vurdere hverandres oppgaver
 • Verktøy for å lage (og vurdere) oppgåver
 • Oppslagstavle for faget
 • Oppslagstavle for administrasjonen
 • Forenkla mobil-app
 • Fullversjon mobil-app
 • Brukaren kan tilpasse grensesnittet
 • Brukarar kan melde seg inn i (og ut av) fag sjølv
 • Koble opp mot eksterne læringsressursar (LOR)
 • Utvikle eigne læringsressursar
 • Utvalde delar av eit fag kan vere offentleg
 • Integrasjon med virtuelt klasserom (skjønner ikke helt hva som menes)
 • Frammøteprotokoll
 • Statistikk/læringsanalyse (og eksport av statistikk)
Det første jeg tenker på er at dette kan jeg ikke svare på ved å hake av for funksjoner. Jeg ønsker meg nemlig eksisterende funksjoner, ikke at noen skal gå i gang å "lage" dette som en del av et LMS. Så en forutsetninger er med andre ord integrasjon av verktøy som allerede finnes.

Min neste tanke var at det selvfølgelig er vanskelig å svare fullstendig. Jeg vil nemlig svært gjerne ha samskrivingsverktøy, men da vil jeg ha skikkelige verktøy. Dvs verktøy som ikke stiller seg i veien for de oppgavene jeg skal løse. Jeg tegner mye, oftest illustrasjoner til presentasjoner og artikler. Ofte bokser og piler og tekst, kombinert med friere uttrykk. Skal jeg samskrive om slike tekster er det i praksis Google Draw, som er løsningen – dvs Googles kontorpakke (i dette tilfelle Apps for education). I hverdagen, for en som kun skriver i nettleseren, på mange ulike maskiner, er det stor forskjell på brukervennligheten i Googles kontorpakke og Microsoft. Dette er en forskjell som de som er vante med å jobbe direkte i MS Office ikke får føling med, men som jeg mener er essensiell for å få en god overgang til skytjenester og dermed reell samskriving

Videre ble vi bedt om å skrive om de samhandlingsformene som vi vil ha på en læringsplattform. Jeg har i alle fall behov for enkelt å kunne dele dokumenter (inkludert begrense tilgang ved behov) med studentgrupper, men ønsker altså et eksisternde system som kan integrere tilgangsnivåene (f eks fra FS) med de dokumentene jeg vil dele. Å enkelt kunne styre tilgang og få oversikt over aktivitet er litt av showstopperen i dag. I

Jeg har også behov for å kunne lage komplette nettsteder (ala Google Sites) og enkelt styre tilgang (visning og redigering)  til klasser og enkeltpersoner. Dette vil kunne ivareta individuelle innleveringer / digitale arbeidsbøker på lignende måte som en blogg.

Videre trenger jeg enkel posting av videomateriale med mulighet til å styre tilgang. Youtube gjør jobben for meg per i dag, og håndterer 4K video på en svært god måte. Jeg setter også pris på mulighetene til å publisere 360-video, noe jeg helt garantert vil komme til å jobbe mer med i årene som kommer. Her er det ønskelig med en funksjon for å kunne erstatte videoer med nye filer, eller bytte i alle fall bytte referansen på en enkel måte. jeg vil også gjerne ha enkle ordninger for studentinnlevering av videoer, som kan bli tatt vare på over tid. Dette er i dag en ganske trøblete problematikk, der jeg f eks må få studentene til å levere inn vidoer i en lukket Facebook-gruppe.

Videre trenger vi enkle systemer som lar ansatte og ikke minst studenter ta ut alle sine dokumenter og mediefiler i en samlet pakke, når en avslutter sitt forhold til institusjonen.

Kommersielle leverandører, som f eks Youtube, Flickr m fl tilbyr for alle praktiske formål ubegrenset lagring, uten tidsbegrensninger. Dette er den virkeligheten studentene er vant med.

Så skulle vi nevne de tre viktigste formene for tilbakemelding gjennom læringsplattformen.
Her kommer jeg egentlig ikke på andre behov enn å kunne gi kommentarer direkte i innlevert materiale, underveis og etter endelig innlevering. Deretter at en kan låse dokumenter for videre redigering, eventuelt ha en skikkelig oversikt over endringshistorikk. Her er det verd å nevne at det ville vært optimalt med funksjoner som lot meg velge medieform: none ganger skrevet tekst, noen ganger innspilt lyd, noen ganger video, eller kombinasjoner av disse

En bør kanskje vurdere om systemer som allerede håndtere innleveringer til eksamen kan benyttes i større utstrekning. De kan de jo kanskje ikke i dag, f eks dersom en student leverer en video, men dette er noe å se på.

Det slår meg jo at HVL bør ta seg en prat med UiB og se på hvordan de håndtere et Open Source system. Jeg mener nemlig at vi trenger et "tynnest mulig" LMS, med kun de mest nødvendige funksjnonene, gitt at de funksjonene som virkelig støtter læring allerede finnes, og er gratis.

En bør også sjekke med Hordaland fylkeskommune m fl, Stavanger kommune, Trondheim kommune osv. her har de tatt i bruk Google apps for education. I lærerutdanningen kommer vi trolig raskt i retning av en situasjon der elevene i skolen benytter Google apps og Chromebooks. Rett og slett fordi dette er de beste verktøyene, som i tillegg er gratis for utdanningssektoren. Maskinene er rimelige og robuste. Dersom HVL ender opp som Norges største lærerutdanning er dette noe vi knapt kan la være å ta hensyn til.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer er svært velkommen. På grunn av problemer med spam må jeg imidlertid godkjenne kommentarer før de publiseres. Vanligvis skjer dette i løpet av noen timer.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket