JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i og forsker på nye, digitale medier.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken.

For tiden jobber jeg blant annet med lydprosjektene "Auditomosjon" og "Aquafoni", sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering.

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

4. mai 2019

Får vi læringslab med miljøgate på Kronstad?

Nybygget på Kronstad kalles Edens hage. Det heter om prosjektet "Høgskulen på Vestlandet (HVL) har som visjon at Edens Hage skal være Vestlandets mest moderne undervisningsbygg og legge til rette for utdanning og forskning med høy internasjonal standard."

I HVLs nyslåtte strategi står det: "Berekraft handlar om vårt felles globale ansvar både for dei som lever i dag og dei som kjem etter oss. /../ HVL skal vere ei drivkraft for berekraftig utvikling."

Det er mange fine ord i en strategi. Det er sjelden problemet. Problemet er alltid målsetninger og operasjonalisering. Noe av dette ble synliggjort under HVLs bærekraftskonferanse.

I byggets første etasje, innenfor vinduene til venstre på bildet nedenfor, kommer det lokaler som skal romme en læringslab. Jeg håper vi kan se dette i sammenheng med uteområdene. Slike spørsmål havner fort mellom flere stoler: HVL må ønske noe og Statsbygg må faktisk bygge det. Kanskje er det Statsbygg som må ta et ansvar for å tenke miljø, også når det gjelder uteområdet, ikke bare for selve bygget. Skal forresten bli spennende å se om en når målet om "Beregnet bruk av fossil energi: estimert 0 kWh/m2. Men det er en annen sak.

Min skisse til hvordan vi kan tenke oss en miljøgate. Helst med gule teglstein (et lite nikk til litteraturen). Her kan en sette opp kasser med urter etc, og i tillegg bruk skråningen mot parken aktivt. Skråningen som er manipulert inn, og dette er ikke slik det nå er planlagt. Etter planen kommer det en mur mot parken.
Vår skisse til læringslabben (nedenfor) med tre rom, knyttet til "skapende" -, "samhandlende" - og "utforskende" undervisning og læring. Mye er ikke konkretisert ennå, men det gjelder å ta vare på et potensiale for å gjøre ting på nye måter. Det er et betydelige muligheter her – jeg vet ikke om noe annet sted i Norge hvor det blir avsatt et så stort område til slike formål på ett sted. Kanskje er det nettopp disse lokalene som skal være spydspissen i "Vestlandets mest moderne undervisningsbygg".

De grønne pilene nederst indikerer hvor en kan gå ut av rommene, ut i "miljøgaten" og forhåpentligvis møte en hage på motsatt side av veien.
Min tanke om dette er at "det skapende" knyttes til arbeid slik en kan finne dette i ulike makerspaces, eller skaperverksteder, som mange skoler i ferd med å bygge opp. Se min oppsummering fra en befaring til OsloMet og Teknisk museum. Her kan du se eksempler på en god blanding av aktiviteter. De som er knyttet til bruk av programmerbare enheter, eksperimentering gjennom å fikle med teknologi (slik blir verdens største selskaper til). Det tekniske behøver ikke å ha hovedfokus, men aktivitetene i skaperverkstedet er noe mer finslige enn de vi finner i motsatt ende av labben. 

I rommet for "utforskende"- aktiviteter kan en se for seg undervisning som er mer rettet mot det som kan foregå ute. Jeg håper dette kan nærme seg det som jeg selv opplevde som høydepunktet i min karriere ved HVL, da jeg kunne jobbe med studenter i en stor garasje. Kollega Ingvard tok dette et hakk videre og fikk studentene til å invitere inn en stor gruppe barn fra en barnehage. "Utforskende" ser jeg dermed som en blanding av garasje, snekkerverksted og grovkjøkken, nært koblet til uteaktiviteter. Ja, det betyr at jeg ser for meg enkle maskiner, ideelt sett en laserkutter, elektriske håndverktøy og andre former for verktøy – mye ting som en kan bringe med seg ut av lokalene.

Det midterste rommet er merket "samhandlende". Her kan en se for seg at infrastrukturen legges opp slik at rommet kan stå i kontakt med omverdenen. Det er f eks snakket om store projeksjonsvisninger. Dette reiser konkrete spørsmål om takhøyde, i fysisk forstand. Ved OsloMet har de håndtert dette problemet ved å fjerne den falske himlingen. Falsk himling brukes for å skjule ventilasjon og annen infrastruktur. I en læringslab tåler vi fint en røft uttrykk. Fest akustikkplater i betongdekket, og dermed har vi vunnet takhøyde og får et mer spennende rom, visuelt sett. Taket på teknisk museum sitt skaperverksted får være et eksempel.

Slik ser det ut inne i nybygget i mai 2019:

Læringslabben før vegger kommer opp. Det blir en tett vegg til høyre i bilde, men store dører vil gjøre det mulig å bevege seg mellom de tre rommene som utgjør læringslabben.
Dette bildet forteller ikke så mye, men jeg synes det var stilig. Slik er "Edens hage" før skaperne tar vekk stillaset.
Nedenfor ser du hvordan prosjektet til nybygget er solgt inn. Trær tett på fasaden gjør seg på prospektet, men er ikke nødvendigvis en god ide i praksis. På de konkrete tegningene, som det bygges etter, ser det også noe annerledes ut. Så vidt jeg har sett er det planlagt en ganske høy mur mellom gaten langs bygget og parken.


Slik ser det ut per mai 2019. Her blir selvsagt store forandringer, men kan fort bli en asfaltert gate med en planlagt mur mot parken.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer er svært velkommen. På grunn av problemer med spam må jeg imidlertid godkjenne kommentarer før de publiseres. Vanligvis skjer dette i løpet av noen timer.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket