Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i og forsker på nye, digitale medier.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske steder. For tiden jobber jeg blant annet med lydprosjektene "Auditomosjon" og "Auditopenta", sfæriske medier, og ikke minst Robotassistert undervisning og utvikling av skaperverksted.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering.

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

8. mai 2011

Ungdom - fremdeles bedre enn sitt rykte

Tormod Øia, forsker ved NOVA står bak rapporten «Ungdomsskoleelever. Motivasjon, mestring og resultater.»

Ting blir bedre: Færre elever krangler med lærerne sine enn i 1992 og 2002. Færre skulker. Flere trives på skolen. Elever brukte mer tid på lekser i 1992 enn i 2010, men utviklingen har likevel gått i riktig retning fra 2002 til i dag.

Skjønt, Øia mener at mye skyldes at barn og unges hverdag er mer institusjonalisert enn tidligere.

– Dagens unge er blitt opplært til en regelstyrt hverdag fra start til slutt. Fra de begynte i barnehagen som toåringer, til skolen og skolefritidsordningen. Og det som skjer etter SFO, styrer foreldrene, sier Øia.

Kilde: Dagsavisen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket