Jon Hoem - CV

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskolen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i og forsker på nye medier, i ganske vid forstand.

Tidligere har jeg utviklet studier og undervist i Multimediejournalistikk, Digital fotografering, Digital kompetanse, og Design av medierike ebøker.

Jeg er særlig opptatt av forholdet mellom medier og fysiske steder. Blant annet knyttet til roboter, det lokative lydmediet Auditor, utvidet virkelighet (AR), nettopp i utvidet forstand – f eks knyttet til installasjonskunst og roboter. Jeg holder også på med et prosjekt knyttet til sfæriske medier / 360-teknologi.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering.

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

Instagram

Annet

23. mars 2018

Fysiske konsekvenser av digitalisering

Innlegg under UH-nett Vest sin samling, mars 2018.

Tidligere på dagen hadde minister for forsknings- og høyere utdanning Iselin Nybø pekt på at et mål med digitaliseringen i sektoren må være at dette bidrar til å aktivisere studentene. Rektor ved UiB Dag Rune Olsen fulgte opp, ved blant annet å påpeke at vi har noen utfordringer knyttet til fysisk læringsmiljø.

Det ga et oppspill til mitt innlegg i en av parallellsesjonene etterpå der jeg snakket om noen fysiske konsekvenser av digitalisering.

20. mars 2018

Hva er ytringsfrihet?

I disse dager er spørsmålet aktuelt, ikke minst på grunn av en avtroppet statsråd med ansvar for nettopp ytringsfriheten.

«Jeg har opplevd dette som en ren heksejakt, hvor hensikten til Jonas Gahr Støre tydeligvis har vært å kneble ytringsfriheten på et tema som er noe av det viktigste vi må diskutere for Norges fremtid. Jeg kommer aldri til å godta at debatten legges på Støres premisser. Ytringsfriheten er en viktig norsk og vestlig verdi vi må stå opp for. Jeg kommer aldri til å være en politiker som er lik alle andre. Jeg vil være meg selv.», skriver Listhaug på Facebook.

I Norge er ytringsfriheten beskyttet i Grunnlovens paragraf 100. Kanskje er den siste setningen verd å merke seg: "Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for eit ope og opplyst offentleg ordskifte."

Videre den europeiske menneskerettskonvensjons artikkel 10. Her er essensen: "Enhver har rett til ytringsfrihet. Denne rett skal omfatte frihet til å ha meninger og til å motta og meddele opplysninger og ideer uten inngrep av offentlig myndighet og uten hensyn til grenser."

Den rettslige beskyttelse av ytringsfriheten har først og fremst vært en garanti for at ikke stater skal begrense individers ytringsfrihet. Slik har ytringsfriheten vært en negativ rettighet – en individuell rett til fravær av statlig inngripen.

Ytringsfrihet handler prinsipielt sett om forholdet mellom Staten og enkeltmennesker, og forstås kanskje best gjennom det motsatte av ytringsfrihet, som er sensur: dvs det å stanse en ytring før den fremsettes. Reaksjoner mot ulovlige ytringer kan først brukes etter de er fremsatt.

En forutsetning for ytringsfrihet er at individer har mulighet til å praktisere ytringsfrihet i samfunnet: det vil si at det finnes kanaler der man kan ytre seg og at man har et klima der folk kan delta fritt.

Anine Kierulf har skrevet om ytringsfrihet i SNL. Og Kjetil Alstadheim kommenterer selve saken:

19. mars 2018

Chalkroom


Chalkroom er et VR-arbeid av Laurie Anderson og Hsin-Chien Huang, der leseren flyr gjennom en enorm struktur laget av ord, tegninger og historier. Når du går inn er du fri til å streife rundt og fly. Ord seiler gjennom luften. De faller i støv. De former og reformerer.

17. mars 2018

Bratte lier og fjell

Kom opp med litt strev, men her rant jeg ikke ned. Manglende skiferdigheter og hardt føre satte en effektiv stopper for det.

R0010533

Men jeg fikk nå gjort litt "virtuelt feltarbeid" i form av noen sfæriske bilder.Norgeskart.no har forresten blitt skikkelig bra. Skjønte i ettertid at jeg var på en topp som kan ha gitt navn til en herværende posesuppe :)

15. mars 2018

Ink Space

 
Leter egentlig etter noe helt annet, men dette fra en fascinerence sak: Ink Space – Google Play

14. mars 2018

Opphavsrett er ikke så lett nei

En litt annen vri på denne saken. Sylvi Listhaug skriver på Facebook:


Med andre ord en justisminister med begrenset forståelse for opphavsrett.
Oppdatering: Overskriften står seg, men setningen ovenfor ble litt unyansert. Så derfor: ABC Nyheter skriver følgende om saken:

Listhaugs rådgiver Espen Teigen hevdet overfor ABC Nyheter at det er et kjent terroristbilde som har florert på nettet, og at de hadde hentet bildet på en internasjonal nettside i god tro. Han hevdet de hadde betalt for det, men trass i forespørsel fra ABC Nyheter, har han ennå ikke sendt kvittering på kjøpet.

– Vi har kjøpt ut bildet fra en internasjonal side, og bruker alltid å passe på at vi har orden på rettigheter når vi bruker bilder. Jeg tok derfor på eget initiativ kontakt med NTB/Associated Press tidligere i dag for å få en avklaring om det er egne rettigheter i Norge for dette bildet. Det har jeg nå fått vite, og det skal jeg selvsagt betale med en eneste gang til NTB.

Opphavsrett er fremdeles ikke så lett, ikke minst når det blandes med avtalerett.

Faksimile fra Listhaugs Facebookside.

6. mars 2018

Fagene skal bli mer praktiske - Hva betyr det?

I forslaget til nye kjerneelementer i faget skal kunsthistorien, for historiens skyld skal ut, til fordel for mer tid med arbeid i materialer. Hvordan man i tidligere tider uttrykte seg i materialer er imidlertid fremdeles sentralt.

Programmering kommer imidlertid inn, ifølge utvalgslederen. Kunst og håndverkslærere er ikke klare for programmering i sin rene form, men hvordan kan dette knyttes til det praktiske arbeidet som eleven skal gjøre i materialene.

Det tverrfaglige trekkes frem som sentralt. Hvordan kan kunst og håndverk knytte seg nærmere til de andre fagene.


2. mars 2018

Lær om kunstig intelligens med Google

Litt på siden, men likevel absolutt relatert til bruk av roboter. Kunstig intelligens (AI – Artificial Intelligence) og maskinlæring er ofte bærebjelken dersom en robot skal få autonome funksjoner, ikke minst dersom disse funksjonene skal være sosiale. De nevrale nettverkene som maskinlæring er basert på har blitt praktisk anvendbare.

Google ønsker å gjøre kunnskap om denne teknologien mer allment kjent. På selskapets blogg forteller Google at de tilbyr alle tilgang til nettsiden «Learn with Google AI». «Machine Learning Crash Course» er et 15-timers kursopplegg, med 25 forelesninger, mer enn 40 øvelsesoppgaver og caser fra den virkelige verden og innlegg fra Googles egne AI-forskere.

Dette dreier seg om introduksjonskur for de som ikke har erfaring med AI. Google anbefaler imidlertid grunnleggende kunnskap i algebra og litt ferdigheter i programmering og Python.

Learn with Google AI – Google.ai via Skolerobot.no

16. februar 2018

Kunst, arkitektur, museer mm i Berlin

På tur med en gruppe fjerdeårsstudenter til Berlin.

Berlin i februar innbyr ikke til all verdens uteaktiviteter, men her har vi i alle fall koblingen til det tyske, representert ved Riksdagen, og strøkene vi bodde: ved Friedrichstrasse og Alexanderplatz.
Berlin er en by med mye historie, men også en høyst levende kunstscene, spennende teknologimiljøer og en bråte gode museer. I vårt tilfelle ble det mest fokus på det siste, i spennet mellom det antikke og det helt moderne.

Vi begynte med en guidet tur om Daniel Libeskinds bygg ved det jødiske museet. Sterke saker, der arkitekturen får en svært fysisk funksjon. Her er vi inne i Holocaust-tårnet, på bunnen av en 24 meter høy betongsilo, der litt lys og lyd så vidt siver inn.

Et svært spesielt kunstverk, som både er lydlig, visuelt og taktilt må oppleves, i tillegg til hagen for de landflyktige, som også har en fysisk funksjon:

6. februar 2018

Falcon Heavy Test Flight

Vanskelig å si annet enn at denne simultanlandingen var ganske spektakulære saker:Se video og flere bilder Falcon Heavy Test Flight ~ Arkitektur  & Miljøteknologi

Men så var det lyden. Sjekk denne videoen – med headset:

5. februar 2018

Garasjeriving

Jeg har hatt svært mye glede av den tidligere bussgarasjen på kronstad, både til undervisning, kunstprosjekter og annet utviklingsarbeid. Det er derfor litt trist at bygget rives. Samtidig er det bare å håpe at det kommer et bra nybygg. Her har det vært mye diskusjon omkring aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Mitt fokus er imidlertid mest på arealene avsatt til læringslab. Dette er noe jeg har hatt konkrete ideer om tidligere, og noe jeg håper kan blir et sted hvor vi kan utvikle nye undervisningsformer.

I mellomtiden skal garasjen ned:

Fremtidige kompetansebehov

I årene som kommer vil digitalisering og automatisering i økende grad sette sitt preg på arbeidslivet. Digitalisering innebærer at arbeidsoppgavene endres i alle yrker, på tvers av utdanningsnivåene til arbeidstakerne. Digital omstilling vil kreve nye kompetanser både hos ledere og ansatte. Digitaliseringen kan gi stadig nye oppgaver og utfordringer til eksisterende yrkesgrupper, og det skaper helt nye yrker, som for eksempel applikasjonsprogrammerere.

Flere studier undersøker hvor utsatt ulike yrker er for automatisering, basert på en analyse av i hvilken grad arbeidsoppgavene kan automatiseres. Disse studiene legger vekt på at det finnes flaskehalser som bremser automatiseringsgraden, knyttet til at kjerneoppgaver krever koordinerte og raske bevegelser, kreativitet eller sosial intelligens.

Yrkesgrupper med lav beregnet sannsynlighet for automatisering er blant annet spesialister i pedagogikk, psykologer, spesialsykepleiere, sivilingeniører innen kjemi, geistlige og grunnskolelærere. Yrkesgrupper med høy sannsynlighet for automatisering inkluderer telefon- og nettselgere, regnskapsførere, butikkmedarbeidere og kontormedarbeidere.

En ny analyse av OECD-land tyder på at en lavere andel av jobbene i Norge er utsatt for automatisering enn i andre land. Studien finner også høyere arbeidsledighet innen yrker med høy risiko for automatisering.

Kilde: NOU 2018: 2
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket