JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i og forsker på nye, digitale medier.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken.

For tiden jobber jeg blant annet med lydprosjektene "Auditomosjon" og "Auditopenta", sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering.

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

22. juli 2013

Prosjektleder for elæring fra høsten av

Fra høsten av vil deler av jobben min bestå av å være “Prosjektleder for pedagogisk bruk av digitale lærings- og vurderingsformer” ved HiB. Midt i ferietiden er et bra tidspunkt å slippe nyheten, og denne posten er derfor nærmest en liten statusoppdatering for min egen del.

Jeg er jo i utgangspunktet medieviter, men har gjennom en rekke prosjekter spesialisert meg i retning av “IKT og læring”. Blant annet var doktorgraden min knyttet til dette feltet, i skjæringspunktet mellom mediedesign og læring. Jeg har også vært initiativtaker og faglig drivkraft bak to større forskningsprosjekter, “eLogg” (2002-2004) og “Memoz” (2007-2008), som også plasseres innenfor mediedesign. Begge prosjekten utviklet nye publiseringsløsninger for bruk i undervisning, og mange av prinsippene som ble utviklet har jeg gjort aktiv bruk av siden. Etter at Memoz-prosjektet var avsluttet gikk det mest  faglig energi i retning av bokprosjektet Tekst 2 null, og for tiden er et nytt bokprosjekt på beddingen.

Opp gjennom årene har jeg vært med på en lang rekke prosjekter, som på ulikt vis har vært knyttet til e-læring - det er jo en ganske vid kategori. Dette har vært gjennom forskning og undervising ved HiB, men også en rekke oppdrag fra eksterne kunder. Håpet er nå å få jobbe videre med denne typen problemstillinger, i en tid hvor høgskolen står ovenfor store endringer. At Høgskolen i Bergen flytter inn i nye lokaler i løpet av våren/sommeren (2014) er en side av saken, men vel så viktig er de utfordringene som hele sektoren står ovenfor, nettopp i møtet med ulike former for e-læring.

I den andre delen av stillingen, da med førsteamanuensis-hatten på hodet, vil jeg nok i hovedsak arbeide med "Multimediejournalsitikk" og "Digital kompetanse, samt med det kommende studiet "Utvikling av medierike ebøker".


Som prosjektleder for e-læring vil jeg dra i gang ulike prosjekter, forhåpentligvis både de som er spisset og kan ligge helt i front, men vel så viktig: prosjekter som får e-læring ut i større bredde. Skal en lykkes med det siste gjelder det også å kunne plukke en del mer lavthengende frukt. Det er litt for tidlig å komme med en "programerklæring", men noen felter peker seg kanskje ut:

 • Informasjon om e-læring og hvilke muligheter som finnes
  kanskje ikke et prosjekt som kaller på de store overskriftene, men ikke desto mindre viktig. Vi trenger en slags førstelinjetjeneste og hjelp til selvhjelp for de som arbeider med undervisning.
 • Forum for erfaringsutveksling
  det skjer allerede veldig mye spennende ved HiB, men som de fleste andre steder er det fremdeles litt preget av ildsjeler. Gode prosjekter må trekkes fram, blant annet for å synliggjøre hvordan e-læring kan heve kvaliteten på undervisningen og gjøre den mer effektiv for lærere og studenter. Både på nett og i form av fysiske samlinger / seminarer.
 • Videopodcast / skjermvideo
  video er ikke egnet til alt, men kan være arbeidsbesparende i mange sammenhenger, samtidig som det noen ganger gir bedre kvalitet ovenfor studentene. Å gjøre den enkelte i stand til å produsere rakst, og på egen hånd, er suksesskriteriet. Dette er konkret "lavthengende frukt", som jeg allerede har jobbet en god del med. Videreutvikle og spre.
 • Formativ evaluering
  det blir allerede gjort mye for å heven kvaliteten på undervisningen gjennom ulike former for formativ evaluering, men jeg har likevel en følelse av at det er en del å hente. Særlig ved å legge bedre til rette for erfaringsdeling på tvers, mellom avdelinger, institutter/seksjoner og fag. Både når det gjelder datainnsamling, tolkning og ikke minst oppfølging. Stort felt dette, hvor det også er vesentlig å gå skrittvis fram.
 • Interaktiv video
  noe mer spisset, men i forlengelsen av punktet ovenfor.
 • Samskrivingsverktøy
  dette er noe jeg har ivret for lenge, men som jeg fremdeles er litt usikker på om lar seg implementere i full bredde. I dag bruker mange lærere samskrivingsverktøy som Google docs ol for å effektivisere skriving og tilbakemelding. Her er det fremdeles mye å hente ved å få flere til å ta denne typen verktøy i bruk.
 • Mobil læring
  igjen litt spisset, men ikke mer enn at alle studenter til enhver tid benytter mobiltelefonen til ulike former for kommunikasjon. Å trekke dette mer inn i deler av undrvisningen, eller på områder som støtter undervisningen er åpenbart et felt med potensiale for e-læring. Ser for meg noen mulige koblinger / synergieffekter opp mot "Medierike ebøker" på dette området,
 • Mer?Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket