JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i og forsker på nye, digitale medier.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken.

For tiden jobber jeg blant annet med lydprosjektene "Auditomosjon" og "Auditopenta", sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering.

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

2. januar 2015

Edvard Munchs verk i det fri

I fjor var det Gustav Vigelands verk som fallt i det fri, i år er turen kommet til Edvard Munch. Munch døde 23. januar 1944, og fra utløpet av dødsåret går det 70 år.
Oppdatering 04.01.15:
Olav Torvund skriver også om dette:
Selv om et maleri i seg selv er fritt, kan et bilde av male­riet fort­satt være ver­net. Et repro­fo­to­grafi er ver­net som et foto­gra­fisk bilde. Det inn­e­bæ­rer at foto­gra­fiet er ver­net i 15 år etter utlø­pet av foto­gra­fens dødsår, men minst 50 år etter utlø­pet av det år bil­det er tatt.

Torvund skriver videre "Jeg liker ikke at det er slik, men vi må aksep­tere at reg­lene er sånn". Dette er et av de punktene hvor Åndsverkloven er virkelig håpløs. Et annet punkt er den meningsløst lange vernetiden for åndsverk - sytti år etter opphaverens dødsår. Når det gjelder vernet av fotografiske bilder er det i og for også vernetiden som er det største problemet.

At fotografiske bilder, f eks av nyhetshendelser, fortjener et visst vern, er isolert sett greit. Problemet oppstår ved direkte "kopiering", som ved avfotografering av Munchs malerier. Rett nok må en fotograf sørge for at bildet er skikkelig lysssatt, men ut over det er prosessen langt på vei et spørsmål om å kunne trykke på knappen. Det virker jo nærmest frekt: Munchs arvinger har ingen rettigheter til bildene, men en fotograf kan oppnå dette ved å "kopiere" bildet.

Vi kan også diskutere hva et fotografi er for noe. Det er ikke definert i loven, så vi må anta at et digitalt bilde må anses som et fotografi. En skanner fungerer prinsipielt på samme måte som et digitalt kamera. Det finnes til og med skannerkamera om noen skulle ha interesse av å diskutere forskjellen. Det kan vanskelig bety annet enn at å legge et bilde på skanneren gir den som trykker på knappen rettigheter til det kopierte bildet. Det virker jo litt corny, for å si det forsiktig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket