JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i og forsker på nye, digitale medier.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken.

For tiden jobber jeg blant annet med lydprosjektene "Auditomosjon" og "Auditopenta", sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering.

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

5. desember 2015

Gary Haugen: The hidden reason for poverty

Jeg leste litt om nobelprisvinner Angus Deanton og hvordan økonomisk ulikhet er i ferd med å blir et dramatisk problem. Økonomisk og dermed sosial ulikhet er heldigvis noe vi, i det minste relativt sett, er noenlunde forskånet for i vår del av verden. Ikke desto mindre er en utvikling i retning av større økonomiske forskjeller noe som bør bekymre oss alle.

Etter å ha lest litt mer og kikket på en del videoer blir det enda klarere for meg hvorfor. Jeg ender opp med en TED-talk av Gary Haugen. Slå av TVen og se heller denne! Haugen er en mann som har sett usedvanlig mye elendighet, blant annet i forbindelse med folkemordet i Rwanda. Hans hovedpoeng er at fattigdom i verden først og fremst er knyttet til hverdagsvold, ikke krig og naturkatastrofer. Skal man bekjempe fattigdom må en derfor begynne med å bygge opp fungerende systemer som faktisk kan håndheve lovene og beskytte enkeltmennesker: dvs varslingsmuligheter, politi og dømmende myndigheter.

Det henger sammen med Deatons fokus på økonomiske forskjeller. Poenget er nemlig at de rikeste kjøper seg sikkerhet, og dermed har de ikke behov for offentlige systemer som kan beskytte større deler av befolkningen mot vold. Derfor trenger vi å jobbe for omfordeling, slik at flest mulig har interesse av å bygge opp og støtte systemer som kan beskytte den enkelte borger. Kommer dette på plass er det svært mye annet som ordner seg:Gary Haugen: The hidden reason for poverty the world needs to address now

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket