JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i kunst og håndverk, og forsker på og med nye kunst- og medieformer. Leder forskergruppen MaTecSus.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken. Jeg er særlig interessert i det haptiske (berøring og bevegelse) knyttes til lyd.

Fremover jobber jeg særlig med den telematiske operaen Zosimos (2023-26) og (støy)instrumentet Sonic Greenhouse.

Nylig avsluttede prosjekter er Sonus (2023), Sampling av lyd og bærekraft (2022-), "Auditomosjon" (2021-23) og "Aquafoni" (2022).

Videre sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering (2009).

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

5. august 2023

Camera Lucida

Utgangspunktet for videoen nedenfor er David Hockneys bok Secret Knowledge - Rediscovering the lost techniques of the Old Masters og hvordan mange kunstnere har skapt sine bilder ved hjelp av optiske innretninger.

Et av de viktigste hjelpemiddlene er Camera Lucida, skapt av fysikeren William Hyde Wollaston i 1807. Denne projiserer et bilde slik at dette sees i samme plan som tegnepapiret. Slik kan motiver gjengis ved å tegne over det virtuelle bildet.

Bakgrunn og konkret prosjekt for å lage ditt eget Camera Lucida:


Pablo's Neo Lucida: https://neolucida.com/ 


Felipe Sai, camera lucida: https://www.thingiverse.com/thing:452...

David Hockney forklarer sammenhengene:


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer er svært velkommen. På grunn av problemer med spam må jeg imidlertid godkjenne kommentarer før de publiseres. Vanligvis skjer dette i løpet av noen timer.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket