JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i kunst og håndverk, og forsker på og med nye kunst- og medieformer. Leder forskergruppen MaTecSus.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken. Jeg er særlig interessert i det haptiske (berøring og bevegelse) knyttes til lyd.

Fremover jobber jeg særlig med den telematiske operaen Zosimos (2023-26) og (støy)instrumentet Sonic Greenhouse.

Nylig avsluttede prosjekter er Sonus (2023), Sampling av lyd og bærekraft (2022-), "Auditomosjon" (2021-23) og "Aquafoni" (2022).

Videre sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering (2009).

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

28. september 2023

Kunstig intelligens og kreativitet

Lett relatert: mine forsøk med å illustrere Coleridge med KI-genererte bilder på botanisk trykk. Kombinasjonen av de unike trykkene og den laserprintede grafikken gir i mine øyne et spennende uttrykk.

Interessant diskusjon, samt å se en statsleder går ganske dypt inn i en diskusjon omkring kunstig intelligens. En video som absolutt bør sees fra begynnelsen, men få i alle fall med deg hva Benjamin Netanyahu sier om utviklingen av KI i Israel. Han er åpen på hvor stor betydning militær anvendelse av KI har for utviklingen. Historien gjentar seg – nasjoner med sterkt fokus på det militære har alltid vært lengst fremme i utviklingen av datamaskiner, på godt og vondt.

Det er et stykke fra denne diskusjonen til Odd Torleiv Furnes essay om kunstig intelligens, kreativitet og bærekraft, men det henger sammen. Mye interessant her, blant annet skriver Furnes at det "er sterke koblinger mellom kunnskap, intuitiv innsikt og kreative løsninger. Dersom vi skal kunne bruke KI hensiktsmessig må vi ha inngående fagkunnskap både for å vite hva vi spør om og for å kunne forstå og eventuelt korrigere KIens output".

Et apropos i denne sammenhengen er at årets Ultima-festival synes å ha gått i denne retningen med visualiseringene i årets program:

Furnes skriver avslutningsvis: "Dersom vi ikke tar jobben nå med å skape bevisste, kritiske medborgere og forbrukere av kunst og kultur, så har vi lite å stille opp med: Det er rart med det – jo mer vi utsettes for noe, dess mindre legger vi merke til det. Sett opp mot markedskrefter, er det litt naivt å tro at folk på sikt ikke vil ha KI-generert musikk."

Dette kan passe i sammenhengen. Et forsøk på å være i dialog med John Savios bilde "Okto" ("Alene") i lys av vår tids strider og dilemmaer:

Tittel: "Einsam med turbinar"


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer er svært velkommen. På grunn av problemer med spam må jeg imidlertid godkjenne kommentarer før de publiseres. Vanligvis skjer dette i løpet av noen timer.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket