JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i og forsker på nye, digitale medier.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken.

For tiden jobber jeg blant annet med lydprosjektene "Auditomosjon" og "Aquafoni", sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering.

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

10. august 2018

Multimodalitet i skole- og fritidstekstar

Jeg har skrevet et kapittel i boken Multimodalitet i skole- og fritidstekstar, en antologi med Magne Rogne og Lars Rune Waage som redaktører.

Min tekst kommer tidlig i boken så store deler av den kan leses i den smakebiten som gis på nett. Teksten tar blant annet for seg eksempler fra et prosjekt der studenter har jobbet med å produsere illustrerte fortellinger med utgangspunkt i kjente eventyr.

Bakteppet er at ungdom skaper visuelle uttrykk ved hjelp av smarttelefoner der de bruker ulike apper som muliggjør forskjellige former for digital filtrering. Snapchat er et åpenbart eksempel. Den underliggende teknologien er imidlertid også tilgjengelig gjennom forskjellige nettjenester, som f eks Lunapic. I oppgaven studentene har jobbet med har de manipulert bilder som danner grunnlaget for filtreringen, satt sammen deler filtrert med ulike teknikker og til slutt samlet dette i form av illustrerte fortellinger.Jeg er nysgjerrig på hvordan de mulighetene disse appene og webtjenestene påvirker ungdoms muligheter for å skape visuelle uttrykk i et møre mellom fotografi og det som kan fremstå som tegnede eller malte visuelle uttrykk.

Gjennom artikkelen diskuterer jeg noen konkrete eksempler der de tekniske løsningene som er benyttet ligger tett på barn og unges hverdagserfaringer, samtidig som de gir noen nye innganger til visuelle uttrykksmåter. Vi uttrykker oss uansett gjennom ulike former for teknologi, og utdanning bør forsøke å gi positive bidrag for å forme de mulighetene som nye teknologier bærer med seg.


Jeg skriver om digital filtrering og bruk av fotografiske bilder med utgangspunkt i Snapchat. Selv om dette handler mer om selskapet og mindre om det rent estetiske er dette intervjuet med Evan Spiegel absolutt interessante saker. Er du utålmodig, hopp direkte til der Spiegel snakker om det han mener er spesielt ved Snapchat og som skiller selskapet og tjenesten fra f eks Facebook:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer er svært velkommen. På grunn av problemer med spam må jeg imidlertid godkjenne kommentarer før de publiseres. Vanligvis skjer dette i løpet av noen timer.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket