JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i kunst og håndverk, og forsker på og med nye kunst- og medieformer.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken. Jeg er særlig interessert i det haptiske (berøring og bevegelse) knyttes til lyd.

Fremover jobber jeg særlig med den telematiske operaen Zosimos (2023-26) og (støy)instrumentet Sonic Greenhouse.

Nylig avsluttede prosjekter er Sonus (2023), Sampling av lyd og bærekraft (2022-), "Auditomosjon" (2021-23) og "Aquafoni" (2022).

Videre sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering (2009).

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

7. juli 2010

Protester mot luftspenn i Hardanger

Denne fortjener en kryssposting - her er det så en begynner å vurdere hvordan en på best mulig måte kan slutte seg til de kommende protestaksjonene, i Hardanger, i byene og på nettet. Som et minimum kan en i det minste signere oppropet mot utbyggingen.

Bakgrunnen er denne:
For noen dager siden kunne statsminister Jens Stoltenberg meddele at Arbeiderpartiet vil gi Statnett konsesjon til å bygge kraftledning mellom Sima og Samnanger. Den vil gå fra Sima transformatorstasjon i Eidfjord kommune, via Ulvik, Granvin og Kvam til Samnanger transformatorstasjon i Børdalen i Samnanger kommune. Total lengde blir 92,3 km.

Statsministerens hovedargument er at dette er nødvendig for å sikre trygg strømtilførsel til bergensregionen. Det er en sannhet med betydelige modifikasjoner. Grunnen til det høye kraftbehovet er nemlig olje- og gassektoren, hvor installasjonene ute i Nordsjøen i økende grad får elektrisk energi fra land.

En kraftledning gjennom fjordlandskapet fortjener betegnelsen visuell forurensning, og etter prinsippet om at forurenser skal betale bør ekstraregningen, for den sjøkabelen som bør erstatte luftspenn på deler av strekningen, sendes til olje- og gassektoren. De tjener som kjent bra med penger.

Denne illustrasjonen, laget av aksjonen Bevar Hardanger, viser hvor monstermastene er tenkt plassert i fjordlandskapet:

Stoltenberg påstår at Regjeringen har hatt en "grundig prosess", og at ulike alternativer har vært vurdert. Påstanden står i et merkelig lys all den stund Bergens Tidende har dokumentert at aktuelle, alternative løsninger ikke har vært vurdert.

Les også Trist dag for Hardanger på bt.no

Statsnetts rapporter:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer er svært velkommen. På grunn av problemer med spam må jeg imidlertid godkjenne kommentarer før de publiseres. Vanligvis skjer dette i løpet av noen timer.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket